Selectieprocedure

*De kandidaatstelling kan enkel via het emailadres: an [at] vck [dot] be voor 2023
Onderstaande stappen zijn niet van toepassing.

Stel je/jullie kandidaat en stel je dossier samen!

Stap 1: Kandidaatstelling

Vul het formulier in om je/jullie kandidaat te stellen.

Stap 2: Dossier en CV

Stuur je dossier door voor 30 september 2022 met daarin:

Stap 3: Selectie door de jury

De jury maakt, onder leiding van co-voorzitters Katrien Cardoen (Ontex) en Bart Ceulemans (Continental Automotive Benelux), een selectie van de kandidaten uit de ingediende dossiers.

De geselecteerde kandidaten worden begin oktober 2022 op de hoogte gebracht.

Stap 4: Toelichting dossier

De kandidaten van de geselecteerde dossiers komen hun verhaal op het einde van oktober 2022 in 20 minuten toelichten aan de jury, praktische details volgen binnenkort.

Er wordt ook een kort filmpje opgenomen voor de publieksprijs, waarin de kandidaat/kandidaten in 1 minuut zijn/haar/hun project toelicht.

Stap 5: genomineerden

Enkele dagen na de toelichting maakt de jury de genomineerde dossiers bekend.

Stap 6: Stemming publieksprijs

Via de VCK-website kan het publiek kennismaken met de genomineerde projecten via een kort filmpje en op Facebook een stem uitbrengen voor de publieksprijs.

Stap 7: Uitreiking award

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de VCK Quality Day 2022.