Bedrijfscontinuïteit

De ISO 22301 is volgens de ISO Survey in 2015 de sterkst groeiende norm met een stijging van 78%. Tijd dus om de norm rond bedrijfscontinuïteit eens tegen het licht te houden.

"Organisaties beschikken nog over een groot verborgen potentieel op vlak van bedrijfscontinuïteit en risicomanagement."

Infografiek: certificaties zitten in de lift

Anderhalf miljoen certificaten. Zo veel managementsystemen zijn er volgens de ISO Survey in 2015 gecertificeerd. De ISO 22301 rond bedrijfscontinuïteit is de sterkste groeier met 78%.

Lees verder over

7 voorwaarden voor een succesvolle implementatie

  1. Focussen op het commitment van het topmanagement,
  2. helderde doelstellingen formuleren,
  3. duidelijke rol- en taakverdeling opstellen,
  4. samenwerkingsbereidheid stimuleren binnen de organisatie,
  5. voldoende kennis van de medewerkers,
  6. heldere communicatie en
  7. goede afstemming met de belangen van de stakeholders.

Interview: Bedrijfscontinuïteit via ISO 22301

"Risicobeheer is je bedrijfscontinuïteit waarborgen en je bedrijfsbalans beschermen. Dat doe je door het pad dat je bedrijf wil bewandelen zo veilig mogelijk te maken."

"Als je via kwaliteitsmanagement je bedrijfsrisico’s analyseert en aanpakt, en op die manier je bedrijfscontinuïteit veilig stelt, dan til je ISO 9001 in feite op een strategisch plan."