Risicomanagement in de supply chain

Nogal wat factoren sturen de goed geplande processen van kwaliteitsmanagers grondig in de war: natuurrampen, stakingen, de geleverde kwaliteit door leveranciers, flexibilisering versus standaardisering,... Daarom moeten organisaties risico's beter managen. In dit dossier staan we, in samenwerking met Value Chain, stil bij beter risicomanagement in de supply chain en geven we enkele inspirerende cases (foto: Creative Commons, IAEA).

Risicomanagement is een vak

Enkel voor leden

Steeds valt het woord risicomanagement als het over de optimalisering van onze supply chain gaat. En dat is maar goed ook, zegt professor Arjen Ronner, hoogleraar enterprise risk management is aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees verder over

Competitiever met minder risico’s

Enkel voor leden

Natuurrampen kunnen supply chains op hun grondvesten doen daveren. De ingrijpende gevolgen van zulke extreme gebeurtenissen doen bedrijven collectief stilstaan bij het belang van risicomanagement.

Lees verder over

Cases

Verschillende trends en ontwikkelingen binnen de supply chain zorgen ervoor dat bedrijven voortdurend blootgesteld worden aan risico’s waar ze zo flexibel mogelijk trachten op te anticiperen en reageren, zoals Holcim, Accenture en BMW in onderstaande cases verduidelijken.

Holcim - Proactief met risico omgaan

Enkel voor leden

Verschillende trends en ontwikkelingen binnen de supply chain zorgen ervoor dat bedrijven voortdurend blootgesteld worden aan risico’s waar ze zo flexibel mogelijk trachten op te anticiperen en reageren. Dat geldt op alle terreinen en dus ontsnapt ook de aankoopafdeling er niet aan.

Lees verder over

BMW - Risicomanagement 2.0

Enkel voor leden

De kernramp in Fukushima schudde de BMW Group in 2011 hardhandig wakker. Het duurde toen 2 weken voor BMW de impact van de ramp op de aanvoer kon inschatten. Uiteindelijk bleek dat de fabriek van een producent van zeer kleine maar cruciale elektronische componenten zwaar getroffen was.

Lees verder over

Accenture - Flexibele supply chains

Enkel voor leden

Sourcing in lagelonenlanden en just-in-time (JIT) leveringen zijn niets nieuws onder de zon. Veel bedrijven zijn er vertrouwd mee en plukken er elke dag de vruchten van. Maar meer dan vroeger ondervinden bedrijven ook dat deze concepten hun ketens behoorlijk kwetsbaar maken.

Lees verder over

Wanneer het foutloopt

Bij zowel de kinderziekten bij de Dreamliner van Boeing als de terugroepacties van miljoenen auto's na mogelijke defecten in de Takata-airbags ligt een verkeerde inschatting van de risico's in de supply chain aan de basis.

Tijdsgebrek zet kwaliteit onder druk

De supply chain van de Boeing 787 moest de kosten drukken en de ontwikkelingstijd versnellen. Maar het draaide anders uit en verschillende incidenten leidden tot een PR-ramp.

Lees verder over

Defecte airbags leiden tot terugroepacties

Enkel voor leden

Als het misgaat bij een toeleverancier van een product in een oligopolie, dan zijn de gevolgen meteen voelbaar bij tientallen bedrijven, zo tonen de defecte airbags van toeleverancier Takata aan.

Lees verder over

"In elke fabriek een ander product produceren geeft je de meeste schaalvoordelen. Toch komen bedrijven daar steeds vaker van terug, omwille van de risico’s die aan die aanpak verbonden zijn."

—Dimitri Huyghe (Accenture)