Kwaliteitscoördinator

08 oktober 2019
(Meerdaagse opleiding)
19:00
SBM Kortrijk, Kortrijk
SBM / Escala

Een opleiding kwaliteitscoördinator in een unieke PDCA structuur met een multidisciplinair team van kwaliteitsdocenten: elk specialist in hun kwaliteitsdomein! In een industriële omgeving (van klein tot groot), of ook bij de overheid en in de welzijns- en gezondheidssector heeft men nood aan volwaardige kwaliteitsmedewerkers. Het zijn de personen die er zullen toe bijdragen dat het kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd en dat kwaliteitsdoelstellingen bereikt worden.

Programma

Stap 1 Implementatie ISO 9001 (of QMS) binnen een KMO/zorginstelling

1. Kwaliteitsmanagementsysteem (QMS)

  Definitie van kwaliteit,Geschiedenis van kwaliteit,Ontwikkeling van een kwaliteitssysteem, Kwaliteitsbepaling,

2. Terugkoppeling naar kernactiviteiten

  Sleutelconcepten bij kwaliteit,Planning en rapportering,organisatie,stroomschema's,primaire en secundaire processen,Time management en functieomschrijvingen,leiden van een kwaliteitsteam, de functie van kwaliteitsmanagement,....

3. Procesbeheersing

  Opstellen en opbouw van een kwaliteitshandboek, beheer van documenten,directieverantwoordelijkheid, review en doelstellingen,HRM, intake, evaluatie en sturing,Management van de middelen,Meetapparatuur & kallibraties,Inkoop,beheersing non-conformiteiten & corrigerende en preventieve maatregelen,Ontwerp & Ontwikkeling ,...).

  Stap 2 procesbeheersing en strategie binnen een KMO/zorginstelling

  1. Technieken

   De verschillende kwaliteitstechnieken worden uitgelegd aan de hand van een kwaliteitsplanning (APQP) waarbij Design-FMEA en Process-FMEA de start vormen om een gedegen Control-Plan (beheersplan) uit te werken. Bij de uitwerking van deze zijn technieken zoals SPC en statistiche geschiktheidstudies evenals Meetsysteemanalyse (MSA) onontbeerlijk. Wanneer het alsnog fout loopt kunnen probleemoplossende technieken soelaas bieden.
   In dit verhaal komen nog meerdere technieken aan bod zoals Design of Experiments , poka-yoke , 5 Why's , flow-charts , Characteristics-matrix , QFD , 7 shanin-tools, opsporen van variaties ...
   Uiteindelijk wordt ook 6-sigma geïnitieerd.

  2. Beleid: uitvoeren en controle

   Auditoren, kwaliteitsaudit/-nulmeting, klantentevredenheid

  3. Strategie

   Missie, visie en strategiescenario's, integrale kwaliteitszorg, kosten van niet-kwaliteit tot ISO; van KPI naar balanced scorecard , EFQM
    evaluatie van de opleiding.
  Datum: 
  08/10/2019 - 19:00
  Voeg toe aan je agenda

  Delen via