Lean: moderne strategie voor continue verbetering

23 oktober 2019
18:30
, Zwijnaarde
SBM / Escala

De totaalopleiding Expert in lean- en productiemanagement bestaat uit 9 modules:

 

Module 1: Lean: moderne strategie voor continue verbetering (deze module)

Module 2: Orde en netheid volgens de 5S Methode en Visueel Management

Module 3: Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden

Module 4: Leidinggeven en teamcoaching in een productieomgeving

Module 5: TPM: via total productive maintenance naar total productive management

Module 6: Productieplanning

Module 7: Value Stream Mapping

Module 8: Kostprijsberekening in productie

Module 9: De productie van de toekomst

 

 **OOK MOGELIJK OP 28/11/2019 (dagopleiding) in Antwerpen***

Schrijf in voor de totaalopleiding of volg de 9 modules apart.

De volledige cyclus bieden wij aan met 33% korting, dus € 3.800 (excl. BTW).

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

In deze module komen aan bod:

 • Historiek en situering van lean als strategische keuze binnen de missie en bedrijfsdoelstellingen
 • Lean evaluatie: trends, SWOT analyse, de lean scantool om het DNA van uw organisatie te bepalen
 • Verspilling, de verschillende types verspillingen
 • Eenvoudige technieken om verspillingen op te merken
 • De stappen om een leanproject te realiseren
 • Rol van het management en de medewerker
 • Wat moet ik meten, welke targets zet ik uit, managementinformatie, prestatieindicatoren, productiekengetallen zoals o.a. WIP, takttijd, uitval, verliezen, productiviteit, ...
 • Kaizen versus Kaikaku
 • Basistechnieken bij borging en verbetering: visgraat, PDCA, pareto, SWOT, beslissingsmatrix, flowchart, 8D problem solving, FIFO, Andon, FMEA, Root Cause Analysis, ...
 • Basisbegrippen van 6 sigma
 • Beginselen van SPC
 • Poka Yoke
Datum: 
23/10/2019 - 18:30
Voeg toe aan je agenda

Delen via