VCK-Kwinta congres 2018: Innovatieve kwaliteit en kwalitatieve innovatie

29 november 2018
09:30
BluePoint Antwerpen (ALM), Berchem
VCK

Het VCK congres 2018 verkent de wisselwerking tussen kwaliteit en innovatie.

Kwaliteit en innovatie: het een kan niet zonder het ander, net zoals de gekleurde glazen in een 3D-bril. Als je met een dichtgeknepen oog door één van beide glazen kijkt, mis je al snel de wereld in 3D. Je krijgt een verkleurd beeld.
 
Zo is het ook met kwaliteit en innovatie. Als je niet innoverend aan kwaliteit werkt, ben je al snel op achtervolgen aangewezen.
 
Omgekeerd moet kwalitatieve innovatie gericht zijn op je klant en in al je processen ingebakken zitten. Als je geen systematische verbeteringen voor ogen hebt, waarom zou je dan al die moeite doen om te innoveren?

Op het programma

Je mag je verwachten aan internationale keynote sprekers, bijzondere ontmoetingen en workshops waarbij je zelf de handen uit de mouwen steekt.

8u30 Ontvangst
9u30 Opening door An Kint (directeur VCK)
9u35 Keynote door Stephen Hacker
10u15 Uitreikingsshow Kwinta Business Excellence Award 2018
11u15 Koffiebreak
11u45

Keuze uit verschillende sessies:

 • Kwaliteit en innovatie (Johan Vandeplas, DNV GL)
 • Ensuring quality and compliance with effective information management (Ronny Timmermans, XeniT)
 • Opportuniteiten met drones voor kwaliteitsmanagement (Jochen Walschaers)
 • How can the Quality department drive and accelerate innovation? Hans Van Heghe (Knowliah)
 • Organisatorische veerkracht (Eltjo Veentjer, BSI)
 • De klant centraal in innovatieve procesoptimalisatie (Robin Roest)
12u45

Lunchpauze

14u00

Keuze uit workshops:

 • Het goede van middelmatigheid (Henk den Uijl)
 • Het belang van je archetype binnen elastische organisaties (Luca Cardella en Fabio Romagnoli)
 • Zorgen voor morgen (Anne-Marie Baeke)
 • Is innovation waste? (Jeras Van Harn en Tom Capiau)
 • Omgaan met transformatorische verandering (Stephen Hacker)
 • Voorbij de grens van kwaliteit? (Jos Borremans)
 • Het DNA van VCK: Zoeken naar KPI's van een kwaliteitsvolle organisatie (Hans Punter)
 • Goede kwaliteitspraktijken door Ron Hollevoet, Jan Van Parijs, Yves Herbrant en Christel D’hollander
 • Innovatiewandeling
17u00 Receptie
18u00 Einde

Programma onder voorbehoud.

Dit vonden de deelnemers van de vorige editie:

"Inspirerende, to the point voordrachten en workshops."
"Veel bedrijven aanwezig waardoor er veel mogelijkheden waren om te netwerken."
"Zeer diverse perspectieven en inzichten via workshops en presentaties."
"Gezellig onthaal met muziek. Organisatie was top. Heel professionele omkadering."

Volg de masterclass voor het congres

De dag ervoor, op woensdag 28 november 2018, kan je opwarmen tijdens de masterclass Transformational Leadership door Stephen Hacker. Je leert een hele dag lang de kneepjes van Transformational Leadership gebruiken en ontwikkelt je benaderingen, vaardigheden, mindsets en werkwijzen om een succesvolle leider te worden. Vergeet je niet apart in te schrijven indien je de masterclass wil bijwonen.

UK English version

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

Knowliah 3V3D Printing The Liquid House Xenit

Keynotespreker

Stephen Hacker: Omgaan met transformatorische verandering

[Engelstalig, plenair] De dubbele kracht van versnelde verandering en toenemende complexiteit zorgen ervoor dat organisaties incrementele verandering overstijgen. Het omgaan met transformatorische verandering vereist andere denkwijzen en methodologieën dan standaardisering en permanente verbetering.

De ontwikkeling van transformatorische leiders is dan ook erg belangrijk geworden. De interessante kentering in de ontwikkeling van leiderschap, die gebaseerd is op origineel onderzoek, wordt hier uiteengezet.

BIO - Stephen Hacker is een auteur en consultant die de nadruk legt op leiderschap, samenwerking en organisatorische performance.  Hij is actief in verschillende organisaties wereldwijd, waar hij aan de basis staat van transformatorische initiatieven en leiders coacht in de huidige wereld van versnelde verandering. Tot de negen boeken van zijn hand behoren onder meer: Transformation Desktop Guide, Transformational Leadership, Transformation Fieldbook, Leading Peak Performance, Surfing Tsunamis en onlangs nog The Trust Jogger.

Na een zakelijke loopbaan als senior leader bij Procter & Gamble werd hij Executive Director van The Performance Center, een multi-universitaire organisatie die aan actieonderzoek doet. Op dit moment is hij CEO en medeoprichter van Transformation Systems International, LLC.  Hij is voormalig voorzitter en fellow van de American Society for Quality.

Break-out sessies (11u45-12u45)

Kwaliteit en innovatie

[Nederlandstalig] De sessie over innovatie focust allereerst op wat innovatie is en de verschillende soorten van innovaties die er zijn. Daarna gaan de sprekers dieper in op de relatie tussen de ISO 9001 en innovatie en nemen ze de wisselwerking tussen kwaliteit en innovatie onder de loep: kan het een zonder het ander? Ook op de voorwaarden om te innoveren, de veranderprocessen en de rol van de kwaliteitsmanagers komen daarbij aan komt. Tot slot gaan ze in op wat er nodig is voor verbeterprocessen en welk doorbraakpotentieel kwaliteit heeft bij innovatie.

BIO - Johan Vandeplas is Manager Key account team bij DNV GL.

Ensuring quality and compliance with effective information management

[Engelstalig] ISO 9001, GMP, GDPR and other certifications and regulations are becoming increasingly important in today’s marketplace. Companies that operate in highly regulated and frequently audited environments are often challenged with managing an ever-growing mountain of compliance documentation. However, many of them still maintain manual processes for routing, filing and organizing compliance-critical documentation. 

Intelligent Information Management is a crucial part of this process and in general of your company’s digital transformation. Digitizing your core business processes in such a way that quality, compliance and governance is automated is at the heart of a successful  transformation. An intelligent approach to information management enables organizations to effectively and efficiently manage all types of content. From documents and other unstructured content like Word or Excel files, to also structured data objects such as parts and assemblies in an ERP system. Learn from best practices from Aquafin, SWM, Port of Antwerp  and more.

BIO - Ronny Timmermans is CEO and Managing Director of Xenit, Alfresco certified partner, with more than 20 years of experience in document and intelligent information management.

Opportuniteiten met drones voor kwaliteitsmanagement

[Nederlandstalig] Drones, of officieel Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), worden steeds vaker gebruikt voor inspecties op gevaarlijke of moeilijk bereikbare plaatsen. Met deze nieuwe technologie zijn installaties, bouwwerken en processen op afstand, vanuit de lucht te controleren. Dat maakt RPAS-inspecties veiliger en sneller dan bemande onderzoeken.

RPAS-inspecties zijn een uitkomst in gevaarlijke situaties, op hoogte of in afgesloten ruimten. Zelfs op plaatsen waar mensen niet kunnen komen en in complete duisternis, in opslagtanks of installaties, kan een drone zijn werk doen. De inspecteur blijft altijd op veilige afstand. Inspecties verlopen daardoor sneller en efficiënter. Uw installatie is korter of zelfs helemaal niet buiten gebruik en de processen worden zo min mogelijk verstoord.

Bij onderzoeken met RPAS worden de modernste opname- en inspectietechnologieën gebruikt. Op luchtfoto’s in hoge resolutie zijn de kleinste details zichtbaar. Opnames met RPAS zijn zo nauwkeurig dat ze ook gebruikt worden voor volumebepaling (stockpile meting) of het in kaart brengen van grote oppervlakten (mapping). Infraroodcamera’s detecteren warmtelekken die duiden op slechte isolatie of kortsluiting en gevoelige sensoren sporen gaslekkages op.

Er zijn RPAS en opnametechnieken voor vrijwel elke onderzoeksvraag. Door opnamen in de tijd met elkaar te vergelijken krijgt u inzicht in bijvoorbeeld de staat van het onderhoud. Zo levert de grote hoeveelheid gedetailleerde data een schat aan informatie voor uw bedrijfsvoering.

Voor het vliegen met drones gelden strikte regels. Zeker op locaties als fabrieksterreinen, bouwplaatsen en haventerminals moet te allen tijde aan de veiligheidseisen en normen worden voldaan. Maar ook kort bij luchthavens en heliports dient men extra aandacht te geven en in het bezit te zijn van de nodige licenties en toelatingen.

Steeds meer onderzoeks- en inspectievraagstukken in bijvoorbeeld de procesindustrie, logistiek, bouw, vastgoed en mijnbouw lenen zich voor RPAS-inspectie. Tijdens de infosessie wordt er aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht hoe ook u binnen uw bedrijf drones zou kunnen inzetten om zo uw werk sneller, veiliger en makkelijker te laten verlopen.

Bio - Jochen Walschaers (°1988) is hoofd van de afdeling “Drones" bij luchtvaartbedrijf BAFA. Zijn expertise als commercieel piloot én instructeur bemande luchtvaart zorgt - in combinatie met de competentie als leerkracht fysica - voor de nodige professionele bagage om in deze sterk evoluerende sector een innoverende rol te spelen. Als examinator voor het “Directoraat-generaal Luchtvaart" waakt hij mee over de kwaliteit van de dronepiloten van morgen.
 
Onder zijn leiding groeide BAFA uit tot de grootste opleidingsinstelling voor de vorming van dronepiloten in België. Ook de link met de industrie werd uitgebouwd. In 2017 kwam daaruit een exclusieve samenwerking met SGS tot stand, waardoor BAFA inspecties uitvoert in de meest diverse takken van de industrie. Conditiemeeting/kwaliteitscontrole van gebouwen, installaties en processen is bij uitstek de niche waar BAFA vandaag op inzet.

How can the Quality department drive and accelerate innovation?

[Engelstalig] Knowliah will explain and demonstrate how relevant information in a Quality context can be classified automatically, with control and validation, and how automated alerts and intelligent search will make sure you keep control and become compliant, while boosting efficiency, and facilitate innovation.

Hans Van Heghe, CEO van Knowliah, is een erkend expert op het gebied van informatie- en kennismanagement. Als auteur van 2 boeken, frequent spreker, ondernemer en ingenieur met een brede IT achtergrond, adviseerde hij al ruim 500 nationale en internationale organisaties en bedrijven met strategisch advies en technologie.

Organisatorische veerkracht

[English session] Organisatorische veerkracht is het vermogen van een organisatie om te anticiperen op, zich voor te bereiden op, te reageren op en zich aan te passen aan incrementele verandering en onverwachte disrupties, teneinde te kunnen overleven en bloeien.

Organisaties moeten dringend veerkrachtiger worden. Op dit moment heeft slechts één derde van de CEO’s er vertrouwen in dat hun bedrijf op lange termijn kan overleven. Het identificeren van common practice, en zeker best practice op het vlak van organisatorische veerkracht, is echter een grote uitdaging, gelet op de tegenstrijdige richtlijnen in tal van informatiebronnen.

Organisatorische veerkracht vergt preventieve controle, bewuste actie, prestatie-optimalisering en adaptieve innovatie. Paradoxaal denken helpt leiders te evolueren van ‘hetzij/of’ naar ‘zowel/en’.

Organisatorische veerkracht vereist verandering voordat de kosten door niets te veranderen te hoog oplopen. Daarvoor moet je nieuwe dingen leren door onderliggende waarden en aannames te wijzigen, en op een creatieve manier problemen op te lossen, te innoveren en te leren.

Complexe problemen zijn moeilijk op te lossen. Een nieuwe procesmethodologie die mensen ertoe aanzet om die uitdagingen aan te gaan, staat centraal binnen het concept Organisatorische veerkracht. Hoe bepaal je het veerkrachtsniveau van je organisatie? En hoe kan je je organisatorische veerkracht verbeteren? 

BIO - Eltjo Veentjer heeft meer dan 15 jaar ervaring op het vlak van de ontwikkeling en toepassing van ISO-normen in uiteenlopende soorten organisaties. Hij bekleedde verschillende functies en legt de nadruk op de totaaloplossing die de toepassing van normen organisaties kan bieden en op welke manier ze kunnen bijdragen tot de veerkracht van een organisatie in tijden van incrementele verandering. Eltjo werkt al zo’n 7 jaar voor BSI als Commercial manager, Internal auditor en trainer. Dankzij zijn veelzijdigheid weet hij hoe hij de behoeften en uitdagingen van een organisatie kan vertalen in passende oplossingen. Hij kan illustreren hoe BSI uitmuntendheid binnen organisaties kan genereren dankzij de efficiënte toepassing van ISO-normen, ongeacht de sector waarin de organisatie actief is.

De klant centraal in innovatieve procesoptimalisatie

[Nederlandstalig] Een schadeafhandelingsmodel waarin de klant niet meer alles zelf moet regelen: dat is het resultaat van een innovatieve procesoptimalisatie die Robin Roest bij CED Repair in gang zette.

Na een analyse van de pijnpunten bleek een nieuwe customer journey meer dan nodig. Het uitgangspunt? Klanten helemaal centraal zetten door een zo lean mogelijke oplossing aan te reiken na een brand, inbraak, storm of wateroverlast.

In deze sessie vertelt Roest hoe hij deze omwenteling aanpakte en welke tools hij daarvoor uit de kast haalde.

BIO - Robin Roest is directeur Repair bij CED en werd voor zijn schadeafhandelingsmodel uitgeroepen tot European Quality Leader in 2018.

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

Knowliah 3V3D Printing The Liquid House Xenit

Workshops (14u-17u)

Henk den Uijl: Het goede van middelmatigheid: voorbij de innovatie-euforie

[Nederlandstalig, workshop] Innovatie is het sleutelwoord van kwaliteitsmanagement in onze tijd. Hijgend en puffend zijn we steeds op zoek naar weer iets nieuws, weer iets anders, weer een reorganisatie. Tegelijkertijd kijkt de werkvloer dikwijls met argusogen naar de typische managementtaal die hierbij hoort: “het zal allemaal niet zo’n vaart lopen”.

Vaak worden mislukte innovatieprojecten toegeschreven aan implementatiefouten, communicatieproblemen of een starre organisatiecultuur. Maar wat als het in de aard van innovatie zit dat nieuw niet per se beter is?

Mijn stelling is dat het streven naar “innovatie en excellentie” een verstikkende middelmaat oplevert. We kunnen beter op zoek gaan naar een “goede middelmaat”. We gaan in deze workshop filosofisch op zoek naar hoe de deelnemers eigenlijk kijken naar wat innovatie is, wat leren betekent, en welke achtergrondideeën hierbij een rol spelen.
 
BIO - Henk den Uijl (1987) is promovendus en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam aan de Faculteit Geesteswetenschappen, afdeling Filosofie. Hij houdt zich met name bezig met wijsgerige vraagstukken rondom (maatschappelijke) organisaties.

Zijn proefschrift, dat begin 2019 zal verschijnen, gaat over het paradoxale karakter van toezicht en kwaliteitsmanagement in de zorgsector. Henk is ook beleidsmedewerker bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Innovatiewandeling

Tijdens een wandeling in Antwerpen ontdek je hoe innovatie en kwaliteit ook hun stempel gedrukt hebben op enkele architecturale parels.

Het DNA van VCK: Zoeken naar KPI's van een kwaliteitsvolle organisatie

[Nederlandstalig, workshop] Kwaliteit heeft vele betekenissen en VCK wilt die diversiteit ook erkennen. Tegelijk wil het VCK ook duidelijke richting kiezen en een gps aanreiken aan bedrijven die zoekend zijn naar een richting voor hun kwaliteitstrategie. Uit interviews met het netwerk kwamen een reeks eigenschappen naar voor waarvan VCK gelooft dat die kenmerkend zijn voor bedrijven die inzetten op duurzame excellentie.

BIO - Hans Punter was Director Quality bij Siemens Industry Software. Na zijn ingenieursopleiding aan de Universiteit KU Leuven startte Hans Punter in 1990 zijn carrière als tester van engineering software bij Siemens Industry Software. In 1996 haalde de ingenieur een postgraduaat ‘master TQM’. Bij IRCA (International Register of Certificated Auditors) verwierf hij een registratie als ISO 9001-auditor. Verder bleef hij zich verdiepen in diverse kwaliteitsmodellen en -systemen en – onder meer via het Derde Oog – in transformatie. In 2013 won hij de Kwinta Business Excellence Award.

Het belang van je archetype binnen elastische organisaties


Luca Cardella[Nederlandstalig, workshop]
Moderne organisaties, worden steeds meer zelfsturend en multidisciplinair. De bedoeling van een moderne organisatie is om kleine en complementaire teams op te zetten die een product of dienst van ontwerp tot eindproduct opleveren. Om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt en dat team op stroomversnelling kan blijven werken, moet je uiteraard de juiste personen bij elkaar brengen.

Elk individu, heeft een persoonlijke archetype die bij bepaalde persoonlijkheden past. Welk is jouw archetype en met welke type collega's kan jij een elastisch team vormen? Ontdek het op onze workshop.

BIO - Luca Cardella is CEO & Gedelegeerd bestuurder van Tunity NV, waar hij zijn kennis en ervaring inzet om ondernemingen succesvol te laten groeien en transformeren.

Fabio RomagnoliBIO - Fabio Romagnoli is Managing Partner & Gedelegeerd bestuurder van Tunity NV. Fabio helpt ondernemingen om nieuwe technologieën succesvol in te zetten door de vertaalslag te maken tussen businessnoden en tastbare innovaties.

Zorgen voor morgen

[Nederlandstalig, workshop] Het is een open deur intrappen. De ouderenzorg staat in Vlaanderen voor uitdagingen.Ongeveer de helft van onze bewoners hebben vandaag een vorm van dementie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen schat dat het aantal mensen met dementie tegen 2035 zal  stijgen met  bijna de helft (De Standaard, 27/08/2018).

Mensen blijven vandaag (terecht) langer thuis wonen en komen pas naar een woonzorgcentrum wanneer ze meer zorgen nodig hebben. De zorgen zijn daardoor zwaarder en technisch complexer aan het worden.

Tegelijkertijd is er al een tijdje de omslag van een aanbodgestuurde zorg naar een vraaggerichte zorg op maat van de bewoner. Bij Zorgbedrijf Antwerpen vertaalt  zich dat in een andere manier van bouwen. De architectuur van onze nieuwe woonzorgcentra vertrekt van kleine leefgroepen gebouwd rond kleine huiskamers.

Daarnaast is de job van verpleegkundige al jaren een knelpuntberoep. En meer recent zien we hetzelfde gebeuren met zorgkundigen. Steeds meer woonzorgcentra hebben het daarom moeilijk om medewerkers te vinden.

Maar hoe ga je daar nu als zorgorganisator mee om? Hoe puzzel je die verschillende elementen in mekaar om tot een kwalitatieve zorgverlening te komen waarbij de bewoner én de medewerker meer tevreden zijn? Aan de hand van de casus van een recent geopend woonzorgcentrum willen we je een praktische inkijk geven in de zoektocht van een zorgteam naar een efficiënte, kwaliteitsvolle en bovenal klantgerichte manier van werken. 

BIO - Anne-Marie Baeke is manager Kwaliteitszorg bij het Zorgbedrijf Antwerpen. 

Is innovation waste?

[Nederlandstalig, workshop] Jeras Van Harn geeft in een interactieve workshop meer inzicht in innovatieprocessen binnen bedrijven. Daarvoor vraagt hij zich eerst af wat er met innovatie wordt bedoeld en wat ‘waste’ betekent. Hoe ziet een kwaliteitsvolle innovatie eruit? Welke stappen volgt een innovatief design thinking-proces en hoe gaan veel bedrijven daarbij te werk? Hoe kunnen we de kloof kwalitatief dichten tussen wat er idealiter zou moeten gebeuren en wat er vaak in werkelijkheid gebeurt?

BIO - Jeras Van Harn is Operations Manager Consulting & Senior Consultant Operational Excellence bij Agidens International en Tom Capiau is innovatiemanager

Stephen Hacker: Omgaan met transformatorische verandering 

[Engelstalig, workshop] Hoe goed ben jij uitgerust voor transformatorische veranderingen? Ontdek het tijdens de workshop van Stephen Hacker aan de hand van de Leadership Assessment Tool.

Jos Borremans: Voorbij de grens van kwaliteit?

[Nederlandstalig, workshop] Is kwaliteit een eindpunt of een startpunt? Of beiden? Gaat kwaliteit vooraf aan effectiviteit en efficiëntie? Of komt het er uit voort? Of zijn dit de verkeerde vragen?

In deze workshop staan we niet alleen stil bij de veranderende identiteit van kwaliteit, maar gaan we ook dieper in op het doorbraakpotentieel van kwaliteit door het in het licht van innovatie te zien en omgekeerd.

Via exploratie, voorbeelden en de Volvo case, ervaringsuitwisseling, toepassing en bevraging trachten we onszelf wat te innoveren en aan belemmeringen voorbij te gaan.

BIO - Jos Borremans is Senior specialist organizational Development/leadership bij Volvo Car Gent.  

Goede kwaliteitspraktijken

Lessons learned als motor voor verbetering van nieuwe innovaties

Nieuwe ontwikkelingen versneld op de markt te brengen: het is en blijft een uitdaging. De concurrentie is moordend en de druk is enorm om steeds snelelr nieuwe en technologisch vooruitstrevende producten op de markt te brengen zodat het marktaandeel behouden kan blijven (of liefst) vergroot kan worden.
 
Hoe kan een kwalitatieve organisatie zich aanpassen aan deze marktsituatie om te garanderen dat de kwaliteit van de nieuwe ontwikkelingen niet daalt, of erger nog…. Faalt?
Bij Daikin werken we op verschillende niveaus in de organisatie om aan deze uitdagingen te kunnen voldoen.
 
Zowel organisatorisch als operationeel zijn er initiatieven genomen om de "lessons learned" te gebruiken als motor voor verbetering van nieuwe innovaties en ontwikkelingen. Er zijn ook nieuwe processen ingevoerd om sneller de performantie van nieuwe ontwikkelingen te capteren bij de klant. De workshop zal focussen op deze proces- en organisatiewijzigingen.
 
BIO - Ron Hollevoet is QC Manager bij Daikin Europe NV

Innovatie in Quality Assurance voor farmaceutische R&D

Jan Van Parijs[Nederlandstalig, goede kwaliteitspraktijk] In een sterk gereguleerde en geglobalizeerde omgeving die farmaceutische Research & Development is, is het aantal stappen dat bewaakt dient te worden astronomisch gestegen in de laatste jaren.

Dat maakt het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen een zeer dure en complexe aktiviteit die een nieuwe aanpak vereist in een zeer traditionele omgeving, waar je twee uitersten dient te verzoenen: het innovatieve wetenschappelijke proces en het proces van de kwaliteitsborging en veiligheid van experimentele geneesmiddelen voor patiënten die geconfronteerd worden met een zeer zwaar en soms uniek ziektebeeld (bijvoorbeeld in kankeronderzoek). Bij BMS zijn we er van overtuigd dat een “risk based approach” van het totale kwaliteitsplaatje gebaseerd op ISO31000 ons hierbij kan helpen.

BIO - Jan Van Parijs, PhD, MBA, Head Quality Governance and Risk Assessment -  Global Quality Clinical Trials & Safety, Bristol-Myers Squibb Company, Braine-l’Alleud, Belgium. Hij leidt  sinds juni 2018 een nieuw departement bij BMS dat zich bezig houdt met kwaliteitsoverzicht, risico-analyse en het implementeren van een process voor corrective en preventive action (CAPA) op globale schaal. Voorheen werkte Jan gedurende meer dan 15 jaar bij Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson), bij UCB Pharma en bij Covance waar hij verschillende rollen waarnam in het kader van kwaliteitsbewaking bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. Jan is Doctor in de Biochemie en behaalde ook een MBA. Jan heeft ook met succes de kwalificaties voor ISO9000, ISO31000 en EFQM Lead Assessor doorlopen.

Kwaliteitsaspecten in het R&D-proces

[Nederlandstalig, goede kwaliteitspraktijk] In een R&D-organisatie, zoals Bekaert, zijn, ISO 9001 indachtig, een aantal business processen gedefinieerd. Elk van deze processen heeft een ‘process owner’, die ervoor zorgt dat het proces uitgerold wordt in de organisatie.
 
Vanuit “Kwaliteit” (mijn rol) bewaken we deze processen en zien we erop toe dat aan de eisen van de automotive wordt voldaan, een groot deel van onze portfolio.

Het proces waarover ik het zal hebben, is het R&D-proces. Dit proces omvat het uitvoeren van R&D-projecten in onze R&D-organisatie (product- en procesontwikkeling en verbetering, die daarna geïmplementeerd wordt in de Bekaert plants wereldwijd).

Dit proces is gestructureerd en loopt via ‘stage gates’. Op geregelde momenten beoordelen steering committees de projecten op vlak van scope, cost en timing. Zij beslissen hoe en of dit project wordt verdergezet.

BIO - Yves Herbrant is Quality Manager Technology bij Bekaert

Innovatie in je organisatie: een verhaal van medewerkers

[Nederlandstalig, goede kwaliteitspraktijk] Innovatie is één van de groei-peilers van een bedrijf, want stilstaan is achteruit gaan. Experimenteren en optimaliseren in alle lagen van je organisatie om als bedrijf een trendsetter te zijn en… te blijven. Daar draait het om. Dat geldt ook voor een buitengewoon emotionele sector als uitvaart.

Bij uitvaartspecialist DELA staan we mensen elke dag met raad en daad bij tijdens één van de moeilijkste momenten in hun leven. Hoe kan je de innovatieve gedachte doen leven bij AL je medewerkers, rekening houdend met deze gevoelige materie? Een boeiende uitdaging in een bijzondere en door waarden gedreven organisatie.
 
BIO - Christel D’hollander is Business Development Manager bij DELA en gepokt en gemazeld in het uitvaartwezen. Zij laat haar licht schijnen over innovatieve kwaliteit en kwalitatieve innovatie bij dé Belgische specialist in het verzekeren en verzorgen van uitvaarten.

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

Knowliah 3V3D Printing The Liquid House Xenit

Locatie

BluePoint Antwerpen (het vroegere ALM)
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Je kunt gratis en zonder code aanmelden op het draadloos internet van BluePoint Antwerpen.

Dit vinden de deelnemers van de locatie:

"De catering was tip top in orde."
"Mooie conferentiezaal en lunchruimte."
"Catering: knap concept en vlotte doorstroming."

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

 • Trein: station Antwerpen Berchem of Antwerpen-Centraal
 • Bus 90, 91 en 92 (opstaphalte Berchem Station, afstaphalte Berchem Roderveldlaan)
 • Tram 7 & 15: halte Jan Moorkens of Pulhof

Bereikbaarheid met de wagen en parkeren

Hoewel je ondergronds (betalend) kunt parkeren bij BluePoint, voor de deur en in de omliggende straten, kan parking schaars zijn. Daarom raden wij je aan om te carpoolen met collega's of het openbaar vervoer te nemen. Kom je toch met de auto, dan neem je op de Antwerpse Ring afrit 5 (Berchem).

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

Knowliah 3V3D Printing The Liquid House Xenit

Deelnameprijs

Kwinta lidmaatschap voor bedrijven (Wil je met meer dan 3 personen inschrijven, dan betaal je vanaf de 4de persoon een kortingstarief van € 250 (excl. btw). 3 personen gratis
Kwinta lidmaatschap voor zelfstandigen en kmo's 1 persoon gratis
Niet-lid € 500

Het Kwinta lidmaatschap omvat heel wat voordelen naast gratis deelname aan het congres. Lid worden als zelfstandige of kmo kan aan € 500/jaar, lid worden als bedrijf aan € 1.250/jaar.   

Geniet van de bundelkorting als niet-lid: neem je ook deel aan de masterclass Transformational Leadership op 28 november, dan geniet je van een bundelkorting. Je betaalt  € 800 (in plaats van € 1.000) voor je deelname aan de masterclass en dit congres.

Congrespartners

BSI GroupFlanders Make  Kanaal Z

Knowliah 3V3D Printing The Liquid House Xenit

Schrijf je in via onderstaand formulier

Adresgegevens enkel in te vullen door niet-Kwintaleden:

Schrijf je collega's in

Is je bedrijf lid van Kwinta en wil je 3 personen gratis inschrijven, vul dan hieronder de gegevens in van je 2 andere collega's die willen deelnemen:

Datum: 
29/11/2018 - 09:30
Voeg toe aan je agenda

Delen via