VCK-Kwinta congres 2019: Quality Qulture

21 november 2019
(Hele dag)
Radisson Blu Astrid Hotel, Antwerpen
VCK

Kwaliteitscultuur is het onderwerp dat het VCK Kwinta congres in 2019 van alle kanten zal bekijken.

Over kwaliteitscultuur

Minder fouten, meer tevreden klanten en bijgevolg meer inkomsten: bedrijven die de kwaliteitscultuur stimuleren, plukken daar vroeg of laat te de vruchten van. Maar wat is nu een kwaliteitscultuur? Hoe kun je die beïnvloeden? Wat zijn de randvoorwaarden? En wat werkt niet?

Tijdens het VCK congres over Quality Qulture op donderdag 21 november 2019 speuren we naar antwoorden.

Clara De Decker presenteert het congres en de awardshow. Starten doen we met de keynote van Benedikt Sommerhoff, daarna is er een waaier aan workshops en kennissessies waaruit je kunt kiezen.

Op het programma

8u30 Ontvangst
9u30 Opening door An Kint (directeur VCK)
Keynote door Benedikt Sommerhoff
Awardshow
Koffiebreak
11u40

Keuze uit verschillende sessies:

 • Integraal risicomanagement - Infoland
 • Kwaliteitscultuur stopt niet bij de normgrens - BSI
 • The Perception of Quality and how to Support Quality Culture by Digitalisation - Veeva
 • Betrek uw collega's bij kwaliteit - DNV GL
 • Culture by Design - NBN
12u40

Lunchpauze

14u00

Keuze uit workshops:

 • Cultiveren tout court. Verandering met een hart - Jos Borremans
 • De kunst van deformalisering – Benedikt Sommerhoff
 • Goede praktijken over kwaliteitscultuur
 • Hoe kwaliteitscultuur beïnvloeden? - Ben Barbé
 • Start with how! Why not? - Katrien Jacobs en Lieze Van Dessel volzet
 • Wandeling: kwaliteitscultuur in het Antwerpse straatbeeld - Guido Marnef
17u00 Receptie
18u00 Einde

Programma nog niet volledig en onder voorbehoud.

Dit vonden de deelnemers van het congres in 2018

✓  Veel volk, goede locatie, sfeer was heel positief. Was onder de indruk van de omvang van jullie event!
  Interactieve sessies, mensen met dezelfde problemen waarmee je ervaringen kunt uitwisselen.
✓  Uitgebreide keuze aan sprekers/workshops.
✓  Ik heb heel veel prettige en intense ontmoetingen gehad met mensen uit mijn netwerk, die ik niet zo vaak zie.

UK English version

Congrespartners

BSI GroupLogo InfolandLogo LR

Moore BelgiumLogo NBNVeeva

Keynote

Benedikt Sommerhoff: Het is moeilijk om met het zachte om te gaan – Hoe kan je de bedrijfscultuur beïnvloeden?

[Keynote, English] De bedrijfscultuur is zowel de belangrijkste ondersteunende als de meest belemmerende factor voor de kwaliteitscapaciteit van een organisatie. Nochtans focussen we ons vooral op de zogenoemde harde aspecten, zoals processen en technologie.

Wij, kwaliteitsmanagers, erkennen het belang van kwaliteitsbewustzijn en van een cultuur waarin je mag falen. Maar we missen het begrip en de middelen om de organisatiecultuur adequaat en duurzaam aan te pakken.

De organisatiesociologie heeft diepe inzichten verworven met betrekking tot de kwaliteitscultuur en de onderlinge samenhang ervan met de formele kant van een organisatie. Wat we aan de formele kant invoeren, het managementsysteem, heeft een sterke invloed op de informele kant, de cultuur.

Heel wat gevolgen daarvan zijn onbedoeld en ongewild. Formele interventies brengen informeel ontwijkingsgedrag bij mensen teweeg. Ze vormen enerzijds een ongeoorloofde maar nuttige vorm van zelfmanagement, maar schenden anderzijds ook regels, tot op het punt van de nuttige illegaliteit. Overdreven juridische, normatieve en klantgerichte regelgeving en vereisten maken de situatie alleen maar erger.

Ze leiden tot overformalisering en veroorzaken een cultureel ondoordachte tussenkomst in tijden waarin een snelle innovatiedynamiek eerder wendbare organisaties vergt. Maar we kunnen het inzicht in het onderlinge verband tussen de formele en informele kant van de organisatie gebruiken om het kwaliteitsmanagement te moderniseren en te verfijnen.

Een wendbaar kwaliteitsmanagement en de positionering ervan als organisatorische ontwikkeling kan de sleutel zijn naar positieve beïnvloeding van de organisatiecultuur. Uiteindelijk kunnen we zelfs een nieuwe benadering inzake kwaliteitsbeheer uittekenen.
 
BIO - Benedikt Sommerhoff is directeur Innovatie en Transformatie bij DGQ, de Duitse kwaliteitsvereniging. Met zijn team en de werkgroepen van DGQ legt hij trends en dynamieken bloot die het kwaliteitsmanagement en de kwaliteitsgarantie op de proef stellen. Hij werkt aan nieuwe QM- & QA-benaderingen voor de wereld 4.0.

Congrespartners

BSI GroupLogo InfolandLogo LR

Moore BelgiumLogo NBNVeeva

Workshops

Start with how! Why not? 

[Workshop] Over kwaliteitscultuur is al heel wat gezegd en geschreven. In deze workshop willen we een antwoord geven op de vraag: hoe kan ik (mee)werken aan de kwaliteitscultuur in mijn organisatie? We staan hiervoor niet te lang stil bij de theorie, maar gaan onmiddellijk naar de praktijk.

Aan de hand van kennisdeling met peers en concrete methodieken met het oog op betrokkenheid en transparante communicatie verzamelen we een set kritische succesfactoren voor een goede kwaliteitscultuur. Na deze workshop ga je dan ook naar huis met een toolbox om in je eigen organisatie (verder) aan de slag te gaan.  
 
Deze (inter)actieve workshop is relevant voor zowel leidinggevenden als medewerkers.
 
BIO - Katrien Jacobs en Lieze Van Dessel begeleiden al verschillende jaren veranderingsprocessen in het hoger onderwijs. Momenteel zijn ze verbonden aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, waar ze opleidingen ondersteunen bij de uitbouw van hun onderwijsprogramma’s en de ontwikkeling van hun kwaliteit.

Cultiveren tout court. Verandering met een hart

Meer dan dertig jaar ben ik uitgedaagd geweest om kleinere en grote veranderingen in ons bedrijf mee te helpen bewerkstelligen. Een handgreep uit de initiatieven: leer-team-zelfbeheer-netwerk-proces -waarde-uitmuntendheid-veiligheid-lean-engagement-kwaliteitscultuur…

Heel wat aanpakken, heel wat overtuigingen, heel wat inspanning en investering. Wil je een leerervaring die bijblijft? Via voorbeelden, cases, ervaringsuitwisseling, exploratie en creatie gaan we samen op zoek.

BIO - Jos Borremans, Volvo Cars ,Talentmanagement

Hoe kwaliteitscultuur beïnvloeden?

[Workshop] Ga samen met Ben Barbé op ontdekkingstocht naar wat je als leider kunt doen om de (kwaliteits)cultuur te beïnvloeden. Vertrekkende van een gedeeld begrip van cultuur en kwaliteitscultuur gaan we uit verhalen succesfactoren bepalen.

We gaan kijken hoe onze hersenen informatie verwerken en hieruit inzichten creëren die je als leider zelf kunt uitvoeren. Er is ruimte om deze inzichten vast te leggen in een persoonlijk actieplan.

BIO - Ben Barbé is VP Strategy and Business Improvement Management bij J&J.

De kunst van deformalisering – hoe voer je je wendbare en leane systemen in

[Workshop, English] De overformalisering van onze organisaties leidt ertoe dat dat mensen de formele regels ervan gaan negeren. Dat ondermijnt de managementsystemen. Door de behoefte aan wendbaarheid op dynamische markten en in de disruptieve omgeving van onze wereld 4.0 wordt dit conflict nog groter met een overgeformaliseerde wetgeving, overdreven sectorale en technische normen en bureaucratische managementsystemen.

We moeten onze managementsystemen dringend aanpassen zodat we wendbare en leane instellingen kunnen creëren die vlot draaien en de kloof tussen gedocumenteerde en reële processen, tussen legaliteit en ‘nuttige illegaliteit’ verkleinen.

Tijdens de workshop identificeren de deelnemers de kloof en de oorzaken ervan en gaan ze samen op zoek naar manieren om leane, aanvaarde en goed werkende managementsystemen te creëren.

BIO - Benedikt Sommerhoff is directeur Innovatie en Transformatie bij DGQ, de Duitse kwaliteitsvereniging. Met zijn team en de werkgroepen van DGQ legt hij trends en dynamieken bloot die het kwaliteitsmanagement en de kwaliteitsgarantie op de proef stellen. Hij werkt aan nieuwe QM- & QA-benaderingen voor de wereld 4.0.

Goede praktijken over kwaliteitscultuur

Kwaliteitsmanagers delen een goede praktijk over kwaliteitscultuur in hun organisatie:

 • Bart Ceulemans, Quality Manager bij Continental Automotive Benelux, vertelt over de strategie die hij uitstippelde om de corporate kwaliteitspolicy tot op de werkvloer te brengen. Hoe past dat binnen de plaatselijke bedrijfscultuur?
 • Sandra Wens van Janssen Pharmaceutica vertelt over het Janssen Quality Culture Programma. Tijdens de kwaliteitsmaand oktober staan ze, samen met hun Quality Culture champions, stil bij concrete succesverhalen waar ze verandering zien bij zichzelf of bij hun team en waar de Quality Culture principes in praktijk toegepast worden.
 • Joeri Staelens van CNH Industrial legt uit hoe het geheim tot succes zit in kleine nuances waarin standaarden geïnterpreteerd en uitgevoerd worden waarbij people involvement centraal staat: de power of cultural change.
 • Anne-Marie Baeke is manager kwaliteitszorg en klantbeleving bij Zorgbedrijf Antwerpen. Zij vertelt over "Mijn thuis", een hulpmiddel waarmee klanten hun persoonlijke situatie stapsgewijs in kaart brengen.

Kwaliteitscultuur in het Antwerpse straatbeeld

[Wandeling] Guido Marnef neemt je op een historische wandeltocht door de Antwerpse binnenstad, waar kwaliteitscultuur door de eeuwen heen zijn stempel heeft gedrukt op gevels, beelden en kerken. Op verschillende historische plaatsen zie je hoe architecten, kunstenaars en ambachtslui samenwerkten om de klant het beste van hun kunnen te geven. De sporen ervan vind je tot op vandaag terug.

BIO - Guido Marnef is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in de religie- en cultuurgeschiedenis van de 16de en 17de eeuw en legt daarbij een speciale interesse aan de dag voor de geschiedenis van de stad Antwerpen.

Congrespartners

BSI GroupLogo InfolandLogo LR

Moore BelgiumLogo NBNVeeva

Sessies

Veeva - The Perception of Quality and how to Support Quality Culture by Digitalisation

Ever since W. Edwards Deming stated that "Quality is everyone's responsibility", quality experts have spent a lot of energy to apply this idea in their companies.What are the results today? Do quality managers see a real change in the commitment of their company's employees and CEOs? Has quality culture improved?

Let's have a look at two surveys examining the CEOs' perception of quality and quality managers' main concerns. Our practical use case will show a way out of quality fire fighting, towards a proactive quality management that supports real quality culture.

BIO - Mohamed Chittach, Director of Strategy Europe at Veeva Systems & Jonathan Leroy

DNV GL - Betrek uw collega's bij kwaliteit

Hoe zorgt u ervoor dat niet alleen u verantwoordelijk bent voor kwaliteit binnen de organisatie, maar andere collega’s zich ook betrokken voelen? Tijdens deze sessie krijgt u tips en eye-openers over hoe u als kwaliteitsmanager het draagvlak vergroot.

BIO - Johan Vandeplas is Manager Key account team bij DNV GL.

BSI - Kwaliteitscultuur stopt niet bij de normgrens

Als men spreekt over Kwaliteitsmanagement binnen een organisatie, waar spreekt men dan over? Men spreekt dan al snel over de norm ISO 9001; een kwaliteitsmanagementsysteem dat is opgezet door de kwaliteitsmanager met draagvlak van de directie.

Als een organisatie streeft naar het leveren van kwaliteit, is niet alleen de algemene kwaliteit van belang, maar ook de borging van continuïteit, security en privacy noodzakelijk. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt versterkt door de uitgangspunten voor aanpalende normen zoals ISO 27701, ISO 22301 en ISO 27001. Hiermee is ISO 9001 een goede basis, maar slechts een eerste stap naar optimaal kwaliteitsmanagement.

Pieter-jan Bouwmans

Infoland - Integraal risicomanagement

In deze sessie legt Infoland uit wat Integraal Risicomanagement is, wat de relatie is tot kwaliteitsmanagement en hoe dit bedrijven helpt om hun doelstellingen te behalen.

We gaan dieper in op hoe u het risicogericht denken kan implementeren in het kwaliteitsbeleid en hoe u het risicobewustzijn op de werkvloer kan verhogen. We leggen uit welke rol software kan spelen bij het efficiënt beheersen van risico’s.

BIO - Joris Henrotay, Regiomanager bij Infoland bvba

NBN - Culture by Design

Wat betekent kwaliteitscultuur en hoe verhoudt zich dit tegenover organisatiecultuur? En wat heeft organisatiecultuur met fysica te maken? Johan Haelterman bespreekt in deze interactieve sessie hoe organisatiecultuur ontwikkeld kan worden in functie van de bedrijfsstrategie.

Hij stelt de Culture by Design methodiek voor aan de hand van het NBN als case study. Hij licht hierbij toe hoe het NBN dit zelf toepaste en hoe het NBN evolueerde van een statisch overheidsbedrijf naar een klantgerichte organisatie.

BIO – Johan Haelterman, CEO Bureau voor Normalisatie (NBN)

Congrespartners

BSI GroupLogo InfolandLogo LR

Moore BelgiumLogo NBNVeeva

Locatie

Radisson Blu Astrid Hotel
Koningin Astridplein 7
2018 Antwerpen

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Het Radisson Blu Astrid Hotel ligt vlakbij het treinstation Antwerpen-Centraal. Het is letterlijk twee minuten stappen vanaf het station.

Voor de deur stoppen trams 11 en 24 (halte Antwerpen Centraal Station) en de premetrolijnen 2, 3, 5, 6, 8 en 10 (halte Astrid).

Met de wagen

Radisson Blu Astrid Hotel is prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je toch met de wagen, dan raden we je aan om te carpoolen.

Congrespartners

BSI GroupLogo InfolandLogo LR

Moore BelgiumLogo NBNVeeva

Na je inschrijving ontvang je een gratis magazine over kwaliteitscultuur met bijdragen van Benedikt Sommerhoff en Ben Barbé.

Ben je bedrijfslid? Dan schrijf je tot 3 personen gratis in. Vanaf de vierde persoon betaal je € 250 (excl. btw) per bijkomende deelnemer. Van micro-ondernemingen kan één persoon gratis deelnemen. 

Datum: 
21/11/2019 (Hele dag)
Voeg toe aan je agenda

Delen via