Henk Deprez

Henk Deprez

Senior Manager Strategy & Operations
-
Moore Belgium

Henk Deprez studeerde in 1984 af als Industrieel Ingenieur Biochemie, en behaalde in 1986 een Master diploma Industrieel Beleid aan de KU Leuven.

Door zijn professionele carriere loopt één rode draad: de operationele omgeving. In deze omgeving oefende hij diverse functies uit: van ploegchef tot plantmanager, van Quality Manager tot Process Improvement Expert, en dit in diverse sectoren zoals chemie, metaal, voeding, zeefdruk, confectie.

De ervaring die Henk in deze functies tussen 1984 en 2016 verzamelde, gebruikt hij nu als consultant om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar processen die werken. Hierbij waakt hij erover dat de processen aansluiten bij de werkelijkheid, maar ook dat de werkelijkheid beter aansluit bij de gewenste situatie.

Henk gebruikt zijn praktijkervaring, zowel op technisch als op menselijk vlak, om in gesprek met alle betrokken niveaus in de organisatie te evolueren naar processen die iedereen herkent, naar managementsystemen ontdaan van alle overadministratie, naar relevante doelstellingen, kortom naar een organisatie waar iedereen over het zelfde spreekt en vierkant achter staat.

Mocht het nog niet duidelijk zijn: Henk is gefocust op werkbaarheid, meetbaarheid, betrokkenheid en systematiek. Daarom is hij naast consultant ook fervent promotor van managementsystemen zoals ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001, VCA, ….

Zijn doel: bedrijven een meerwaarde bieden, door ze op no nonsense en lean wijze mee te nemen op hun tocht naar verbetering.

Het is altijd mijn ambitie geweest om alles vanuit verschillende hoeken te kunnen bekijken.  Een breed scala aan opleidingen en netwerkevenementen moeten de out of the box spirit.  Dagelijks ervaar ik nog de voordelen van deze benadering in het helpen van ondernemingen op hun weg naar verbetering.

Een greep uit de gevolgde opleidingen :

Intern auditor ISO 9001

Master class ISO 9001:2015

ISO 45001

VCA VOL

Creatopia-project VCK rond creatief denken en brainstormen (3-jarige cyclus)

Monitor bij “Goed Gedaan” project VCK rond menselijke fouten: begeleiden groepen rond inschatten kansen (en anticiperen) op menselijke fouten

Coördinatie van een meerjarig project rond mvo (Westvlaams Charter Duurzaam Ondernemen)

5S-methodologie in productie-omgevingen

WCM on the move: netwerkorganisatie voor productiebedrijven rond thema’s door de deelnemende bedrijven gekozen

People Management (PENTA): 7-daagse rond leidinggeven

Schrijven van goede instructies

Werkpostanalyse: tijdsregistratie – optimale werkpostinrichting

Business Process Management

Commissioning van productie-units

Communicatie rond veiligheid

Supply Chain gerelateerde opleidingen: Incoterms – ADR – veiligheidscoördinator – documentair krediet – douanedocumenten

Algemene vorming: mindmapping – snellezen - contractmanagement

Of het nu volgens een genormeerd managementsysteem is, of vanuit een concrete nood van een organisatie, het is mij altijd een genoegen om een bijdrage te kunnen leveren aan verbeteringsprocessen. 

De domeinen zijn divers : kwaliteit, interne communicatie, cultuur, veiligheid, afspraken, ,.... als het maar samen met de spelers besproken en opgezet is, en uitmondt in een gedragen systeem.  Theoretische, bureaucratische systemen blijven immers niet overeind. 

Elk project is anders, want de noden en de cultuur in elke organisatie zijn anders.  Er wordt altijd vanuit dit concreet gegeven gestart, en samen gekeken welke stappen best passen bij de organisatie.  Een persoonlijke aanpak is voor mij primordiaal.  Immers, it happens on the floor...

Volgende certificeerbare managementsystemen behoren tot mijn 'speelveld' :

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 27001
  • ISO 17020
  • VCA* - VCA** - VCA P
Henk Deprez

Kwaliteitscultuur: geloof of wetenschap?

‘Onze medewerkers zijn niet betrokken’, ‘er is onvoldoende kwaliteitsbewustzijn’, ‘we moeten dringend iets doen aan onze kwaliteitscultuur’:  Het zijn de vaak gehoorde noodkreten van managers, die als dagelijkse opdracht hebben om een product of dienst van maximale kwaliteit af te leveren.
Henk Deprez

Sommige dingen moeten wél van ISO

Weet je nog, toen ISO 9001:2015 verscheen? Hoera! Geen verplichte procedures meer, geen verplicht handboek meer. Minder bureaucratie, meer aantoonbaarheid in de praktijk.
Henk Deprez

Gelabeld: menselijke fout

Een klant klaagt over een laattijdige levering. Oorzaak: menselijke fout. Een vat wordt aangereden met een vorkheftruck en slaat lek, waardoor een gevaarlijk product vrijkomt. Oorzaak: menselijke fout.