Jan Boutsen

Jan Boutsen

Managing Consultant Reverse Logistics, duurzaam ondernemen en Circulaire economie
-
Circularis Cogitandi

Na een twintigtal jaren als zelfstandig ondernemer, ben ik in de privésector aan de slag gegaan in verschillende economische entiteiten zoals de retail, food en non food, DIY en de laatste jaren in diverse functies bij de marktleider van de afvalverwerking en logistiek in België.

Als leidinggevende heb ik diverse projecten geleid bij Operations, Logistiek, reverse logistics, marketing, Facility (de bouw van een nieuwe site) en ben zelfs ad interim in de sales actief geweest. 

Als Manager Secondments BE was ik verantwoordelijk voor een vijftigtal grote klanten en contracten waar we verantwoordelijk waren voor het “Total waste Management”, inclusief het detacheren van gespecialiseerde medewerkers. Als kaderlid onderhield ik nauw de contacten met diverse organisaties als Voka, Etion, Vlajo en andere.

Sinds een paar jaar geef ik ook gastcolleges “Circulaire economie” als “ondernemer voor de klas” bij Vlajo en ben sinds begin 2018 tevens docent Reverse Logistics in Geel en nu ook ambassadeur van het Vlaams centrum voor Kwaliteitszorg.

Ik ben ervan overtuigd dat we veel meer en sneller moeten gaan inzetten op de circulaire economie, niet omdat dit leuk klinkt maar omdat dit een noodzaak zal zijn voor onze welvaart, voor de economie en de ecologie, kortom voor onze kinderen. Vooral in de Kmo's waar de prioriteiten dikwijls elders liggen, kunnen we vandaag helpen om de juiste weg in te slaan, met oog op de toekomst.

Een bedrijf dat nu de omslag niet zal maken, zal het heel moeilijk krijgen op de langere termijn en tot slot “circulaire economie” wilt niet alleen zeggen dat we ons afval moeten gaan recycleren…neen het gaat veel verder als dit….marketing, sales, R&D, Hr, onze visie en missie kortom ons heel DNA zal meer circulair moeten gaan evolueren.

Door onze manier van leven (consumptie) stevent de wereld snel af op een tekort van grondstoffen, waar de eerste signalen van de klimaatsverandering zich duidelijk beginnen te manifesteren, waar onze ecologie zwaar onder druk is komen te staan.

Het circulair denken is geen utopisch intellectuele denkoefening, maar een must in onze manier van handelen,… ecologie en economie staan niet (meer) haaks op elkaar, integendeel een succesvolle economie gaat enkel nog kunnen bestaan als we allemaal circulair gaan denken. Alleen als we afval gaan beschouwen als de materialen van morgen kunnen we het roer nog omgooien, grondstoffen die we broodnodig gaan nodig hebben om onze levensstandaard te kunnen behouden.

We moeten beseffen dat de reverse logistics in enkele jaren zeer zwaar aan belang gewonnen heeft maar dat dit nog te weinig leeft bij de Kmo's van vandaag, open innovatie en netwerken in de brede zin van het woord gaan hand in hand met deze evolutie.

 • QuickScan van uw Waste problematiek.
 • Total Scan van de reverse logistics stromen.
 • Uitwerken van circulatieplannen voor uw reverse logistics.
 • Inplannen van interne containerparken. 
 • Studie ivm het plaatsing van bin ’s op de terreinen.
 • Studie van welk type bin ’s, extern, intern, materiaalkeuze, belows (ondergrondse opslag).
 • Aftoetsen Vlarema wetgeving en betreffende documenten (afvalstoffenregister). 
 • Optimalisaties van uw afvalstromen (opbrengsten/kosten).
 • Analyse van uw afvalstromen in % stromen.
 • Analyseren van de werking van uw afvalverwerker.
 • Bekijken van recyclage toepassingen en monitoring van deze evolutie.
 • Opleidingen voor Management en uitvoerders on site.
 • Sensibilisering van uw medewerkers.
 • Bekijken van de toepasbaarheid van het circulair model (leveranciers, collega’s…).
 • Bekijken van deze problematiek in een bredere context bv andere bedrijven in de buurt. 
 • Zoeken van allianties en samenwerkingsverbanden met andere bedrijven.
 • Advies bij technische hulpmiddelen…treintjes, heftrucks, bin’s, belows, persen ea.
 • Overleg en onderhandelingen met uw afvalverwerker(s).
 • consulting bij grote bouwwerven, events, opruimingen, clean ups en andere.
Samenwerken - Foto beschikbaar via Creative commons by Tom Page (Flickr)

Circulaire transitie tip 3: Begin er nu mee

Veel grote en kleine organisaties zijn al volledig van doordrongen van de circulaire gedachte. De tussenmoot is er wel mee bezig, maar ziet het meer als een tool om een label te krijgen of om in het duurzaamheidsverslag te schrijven.
Karton - Foto beschikbaar via Creative Commons by Travis Wise (Flickr)

Circulaire transitie tip 2: Werk samen met anderen

De een zijn afval is de ander zijn grondstof. Daarom moeten organisaties beter samenwerken in een circulaire economie. Bedrijven die gerecycleerde producten opwaarderen tot productierijp materiaal, zitten in de lift.
Folies als mogelijke inkomstenbron

Circulaire transitie tip 1: Staar je niet blind op de problemen

Ontdek de kansen die de circulaire economie biedt in plaats van je blind te staren op de problemen. Doordat je ecologische footprint verlaagt, krijg je nieuwe business opportuniteiten.