Ronny Schepmans

Ronny Schepmans

Oprichter, RS Quality Consulting BV
-
RS Quality Consulting BV

Kwaliteitsexpert en officiële EFQM-coach Ronny Schepmans

Oprichter, RS Quality Consulting BV

 Ronny’s kwalificaties

•       Masterdiploma in Electronics Engineering
•       Senior Quality, Business Excellence & Regulatory management posities bij onder andere Philips
•       Expertise: kwaliteitsmanagement, Business Excellence, R&D, productie- en projectmanagement
•       Bedrijfssectoren: consumentenelektronica, automotive, verlichting, personal computing en farmaceutische branches
•       Oprichter van RS Quality Consulting sinds 2018
•       Gecertificeerd EFQM-adviseur, -trainer en Assessor
•       EFQM Excellence Award Assessor sinds 2000

 Wat doet Ronny voor organisaties?

 “Ik geloof dat kwaliteit de kern is van wat een organisatie succesvol maakt. Na een carrière van 35 jaar in kwaliteitsmanagement en business excellence, wou ik mijn expertise toegankelijk maken voor meer bedrijven. Ik wil hen helpen om hun weg te vinden naar betere resultaten en meer kwaliteit. Als de oprichter van RS-Q help ik organisaties door cruciale vragen te stellen over wat zij doen en waarom, om hen op weg te helpen naar duurzaam succes.”

Met zijn ervaring als basis en met behulp van beproefde systemen en programma’s helpt Ronny organisaties om:

●      hun prestaties en wendbaarheid te verbeteren
●      een weldoordacht plan voor uitmuntendheid op de lange termijn te implementeren
●      een cultuur van kwaliteit op te bouwen en te integreren in het DNA van de organisatie
●      bestaande kwaliteitsmanagementsystemen te transformeren om meer waarde te creëren
●      de principes van lean thinking te introduceren bij de teams in de organisatie

Kantoor

Alken, België
+32 472 462808
ronny [at] rs-q [dot] eu

Management consulting met RS-Q: bent u klaar voor de Toekomst?

Toekomstbestendig. Wendbaar. Krachtig. Beschrijven die woorden momenteel uw organisatie? En belangrijker: zijn dat de woorden die uw stakeholders gebruiken om over uw organisatie te praten?Kwaliteit en uitmuntendheid leiden tot succes. Maar dan moet u er wel voortdurend aandacht en energie aan besteden. RS-Q helpt u op weg naar de top met onderbouwde begeleiding en diepgravende expertise.

Aanbevelingen en advies zijn maar een deel van de oplossing.
RS-Q neemt gedeelde verantwoordelijkheid ernstig. 
Samen werken we aan duurzame resultaten voor uw onderneming.

Managementconsultancy: samen op weg naar verbeterde prestaties en uitmuntendheid

De wereld van vandaag verandert in ijltempo en wordt alleen maar complexer. Ondernemingen die duurzaam willen groeien en hun prestaties willen verbeteren, stuiten al snel op een heel aantal drempels. En u? Merkt u, net als veel organisaties en bedrijven wereldwijd, dat uw grootste uitdagingen te maken hebben met kwaliteit – de kwaliteit van uw product, maar ook van uw processen en organisatiestructuur? Zet de stap naar beter en neem samen met RS-Q de kwaliteit van uw organisatie onder de loep. Dat doen we op drie niveaus: product, organisatie en cultuur.

Kijk eens naar de structuur en de processen van uw organisatie. Zijn ze ontworpen met het oog op performantie? Zijn ze wendbaar genoeg om voortdurend mee te veranderen met de voorkeuren en wensen van uw klanten? Met andere woorden: wat is de volgende stap die u kan zetten naar uitmuntendheid? RS-Q gebruikt het EFQM Managementmodel om te beoordelen welk niveau van uitmuntendheid uw organisatie vandaag zou behalen. En past het dan toe als een routeplanner naar een bloeiende kwaliteitscultuur.

1.   Managementconsultancy met het EFQM-model

 Het EFQM-model, met zijn holistische aanpak en diepgaande insteek, biedt u een kans om precies te weten te komen hoe het met uw organisatie gesteld is. Want net zoals een goede GPS dat doet, moet u eerst weten waar u nu staat voordat u stappen in de goede richting zet. Het EFQM-model gebruikt daarbij RADAR, een eigen systeem voor de beoordeling van uw managementmodel. RS-Q loodst u door het hele proces en helpt u te bepalen wat uw volgende stappen zijn.

 Benieuwd wat het EFQM-model voor u kan betekenen?

EFQM-training

 Klaar om met het EFQM-model aan de slag te gaan in uw eigen organisatie? Dan is een EFQM-training een goed vertrekpunt. U en uw medewerkers doen er kennis op en krijgen inzichten over mogelijke verbeteringen. Zo investeert u in uw meest cruciale stakeholders: uw medewerkers.

 EFQM-trainingen reiken u de centrale principes van het EFQM-model aan en tonen u hoe het Model toepasbaar is in uw eigen organisatie. U ontdekt er hoe uw organisatie kan omgaan met de uitdagingen van vandaag en morgen. In een EFQM-training leert u: 

✔    het Model te gebruiken in uw organisatie
✔    RADAR toe te passen om problemen op het spoor te komen en te beoordelen
✔    de gezondheid van uw organisatie grondig tegen het licht te houden
✔    sterktes en verbeterpunten te bepalen 

RS-Q staat u bij als mentor en trainer bij uw eerste stappen in uw EFQM-vorming:

•       Foundation: Leading your Excellence Journey (1 dag). Deze essentiële cursus is een must voor iedereen die meer te weten wil komen over het EFQM-model. U ontdekt hoe het Model werkt en hoe de RADAR-methode uw organisatie ten goede kan komen.
•       EFQM Practitioner: Opleiding tot intern assessor en facilitator (2 dagen)
•       EFQM Assessor Training: Opleiding tot gecertificeerd extern assessor (3 dagen)
•       EFQM Certified Transformation Training: overgangstraining voor assessors naar het EFQM-model van 2020 (2 dagen)

Deze trainingen worden gegeven in uw eigen bedrijf door erkend EFQM-trainer Ronny Schepmans.

2.   Productrisico’s en -kwaliteit beheren

Of uw organisatie nu aan de start staat van een nieuwe cyclus van productontwikkeling, of klaarstaat om een nieuw product te lanceren: het is belangrijk dat u weet hoe succes er voor u uitziet. Wanneer is de ontwikkeling, productie en lancering van nieuwe producten of diensten geslaagd? Hoe kan u de kwaliteit – en dus de klantentevredenheid – verhogen zonder vertragingen voor de lanceerdatum? Welke risico’s zijn eraan verbonden? En wellicht het belangrijkste: hoe kan u nu al op die risico’s inspelen?Kwaliteitsmanagement: winnen met kwaliteit, risico’s vermijden en crisissen voorkomen

 Wanneer u een nieuw product of dienst lanceert, wilt u natuurlijk dat het vlot en foutloos bij uw klanten terechtkomt. Maar een foutloos proces opzetten? Dat is een ander paar mouwen. RS-Q helpt u om drempels weg te nemen met alle instrumenten in de toolbox van vooruitstrevend kwaliteitsmanagement: requirements management, faalmodus- en effectenanalyse (FMEA), meetsysteemanalyse, controleplannen en ingebouwde kwaliteitssystemen.

RS-Q gebruikt het kader ‘Winning with Quality’ om kwaliteitsvragen in uw productontwikkeling en -lancering aan te pakken. Aan de hand van beproefde methodes gaan we voorbij de theorie van kwaliteitsmanagement naar de toepassingen in uw eigen context. En passen we echte, meetbare verbeteringen toe in uw processen.

Het proces van ‘Winning with Quality’

Hoe helpt RS-Q uw onderneming om te streven naar beter? Wanneer we de uitdagingen in uw organisatie aanpakken, wilt u weten wat de volgende stap zal zijn. Wij werken fase per fase zodat we gedeelde verantwoordelijkheid en duurzame resultaten kunnen verzekeren:

  1. Kennismaking: We stellen scherp op wat u nodig heeft, welke resultaten u wilt bereiken en hoe RS-Q u kan helpen. Daarna leggen we onze onderlinge afspraken vast in een contract. Op die manier nemen we allebei – zowel u als RS-Q – verantwoordelijkheid over het traject.
  2. Beoordeling: We brengen de huidige situatie van uw onderneming grondig in kaart. U krijgt waardevolle feedback gebaseerd op feiten en de beste praktijken in de markt.
  3. Ontwerp van oplossing: Samen bekijken we hoe uw organisatie vooruit kan. Aan het einde van deze fase komt een cruciaal moment: u beslist om actie te ondernemen met de aangereikte plannen.
  4. Implementatie: Wanneer u akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, gaan we samen aan de slag met de nodige veranderingen.
  5. Evaluatie: We blikken terug op het project en vooruit naar de doelen en missie van uw organisatie. We ronden onze samenwerking af … of richten ons op nieuwe kansen voor verbetering en groei.

RS-Q’s ‘waarom’, en waarom u ook een bestaansreden nodig heeft

Simon Sinek maakte het heel concreet met zijn concept van de Gouden Cirkel: de beste manier om anderen te inspireren tot actie als leider is om te beginnen met ‘waarom’. Dit werkt heel goed als kompas voor bedrijven. Waarom gaan uw consumenten een relatie aan met uw product? Waarom zijn uw stakeholders het eens met wat uw bedrijf doet? Waarom geven uw medewerkers het beste van zichzelf, elke dag opnieuw?

 Organisaties die beginnen met ‘waarom’ bepalen allereerst een heldere bestaansreden en visie, en gaan daarna pas verder.

RS-Q’s bestaansreden en visie

RS-Q wil organisaties en bedrijven inspireren en begeleiden naar uitmuntendheid zodat zij succesvol, innovatief, wendbaar en duurzaam worden, vandaag en in de toekomst.
Waarom? Omdat RS-Q’s oprichter keer op keer heeft gezien dat kwaliteit van cruciaal belang is. Kwaliteit tilt organisaties naar een hoger niveau en bepaalt uiteindelijk of ze succesvol zijn op de lange termijn of niet.

Maar waarom is dat belangrijk voor u?

 Een bestaansreden en visie bepalen zijn vaak de eerste stappen bij de opstart van een bedrijf. Maar zelfs als uw organisatie al decennialang bestaat, zal een duidelijk afgebakende ‘waarom’ in uw voordeel zijn. Het helpt u om:

●      uw medewerkers en belanghebbenden te betrekken, motiveren en op één lijn te krijgen

●      uw toegevoegde waarde te bewijzen aan uw klanten en uw ecosysteem

●      de korte- en langetermijndoelen van uw organisatie te verfijnen

●      uw huidige koers te evalueren en bij te sturen waar nodig

Lid in de Kijker: AgO - Joke Dierickx

VCK zet haar leden in de kijker! We gaan in gesprek met onze leden om te zien wat hen drijft in de wereld van kwaliteit. 

Hoe ga jij om met de kwaliteit van intermenselijk contact?

Willy Vandenbrande stelde in maart 2022 een manier voor om beter om te gaan met de kwaliteit van face-to-face dienstverlening en de ervaring hierrond. Kwaliteit is een gevoelsbeleving en toch wordt dit aspect nog steeds te fel onderbelicht.

Een menselijke fout voorkomen? Hoe begin je eraan?

 ‘Vergissen is menselijk”. Mensen maken fouten, daar kan je nu eenmaal niet omheen. Maar hoe kan je focussen op het voorkomen ipv erop te reageren?