Kees de Vaal

afbeelding van Kees de Vaal

Kees de Vaal heeft zich in de hightechindustrie langdurig beziggehouden met veel aspecten van kwaliteitsmanagement en is sinds 2012 zelfstandig adviseur, auditor en docent. Hij is coauteur van de boeken Perspectieven op Kwaliteit.nl en Kwaliteitsmanagement in de praktijk, hoofdredacteur van Synaps en bestuurslid van de Dutch Academy for Quality.

Mijn artikels

Wat motiveert onze medewerkers?

Af en toe lees je een boek waarvan de inhoud iets triggert, opeens kom je die boodschap op diverse plaatsen tegen. Bij mij was dat het geval met het boek "De luie manager" van Martin Waaijer.

Het oplossend vermogen vergroten

In 2012 verscheen het boek Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling van Wouter Hart. Een vlot geschreven boek met een heldere boodschap: organisaties moeten 'terug naar de bedoeling', weer doen waarvoor ze zijn opgericht, niet zozeer doelen nastreven, maar de bedoeling voor ogen houden.

Is Lean nog wel Lean?

In de jaren 60 van de vorige eeuw ontwikkelde Taiichi Ohno bij Toyota het Toyota Production System (TPS) met als doel te komen tot een perfecte productieomgeving. TPS was gebaseerd op twee pijlers: just-in-time (geen voorraden) en jidoka (stop productie bij problemen). Kaizen (continu stapsgewijs verbeteren) en respect voor medewerkers vormden belangrijke aanvullende principes.

De wereld op zijn kop? Ceo's eisen duurzaam regeerakkoord

De ceo's van 15 Nederlandse bedrijven roepen politici op om een duurzaam regeerakkoord op papier te zetten dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert. Krijgt hun initiatief navolging elders in Europa?

Wat wordt de onderscheidende norm?

Zo’n 20 jaar geleden was het ontvangen van een ISO 9001-certificaat reden tot vreugde. Er was een prestatie geleverd, er werd feest gevierd, het certificaat betekende dat een organisatie zich onderscheidde van andere.

Kwaliteit maakt het verschil

Gaat het om de inhoud of om de verpakking? Vindt de lezer een stuk tekst goed omdat de inhoud aanspreekt of omdat de tekst goed geschreven is? Stoort u zich aan taal- en grammaticafouten of leest u eroverheen?

Cyane organisaties

Af en toe verschijnt er een managementboek dat afwijkt van de gebruikelijke boeken die vaak over één aspect uitweiden of weer een nieuw model presenteren. Frederic Laloux is erin geslaagd de gebaande wegen te verlaten en ons een inkijkje te geven in de nabije toekomst.

Belang van draagvlak

Als kwaliteitsmanagers zijn we wel eens geneigd te denken dat een goede oplossing zichzelf verkoopt. Iedereen ziet toch wel in, dat hier iets briljants wordt gepresenteerd. Meteen invoeren, dus! Welnu, de praktijk is weerbarstiger.

Organiseren voor de toekomst

Vorig jaar nam ik deel aan een ‘leesgroep’. We lazen een viertal recent verschenen managementboeken die ons inspireerden en gaven ons de opdracht een visie op ‘organiseren voor de toekomst’ te ontwikkelen. Kees de Vaal noemt kort de 4 boeken en kom dan met onze conclusie.

Sociale innovatie bepaalt innovatievermogen

Innovatievermogen is een van de belangrijkste kenmerken van succesvolle ondernemingen. Zonder innovatie geen nieuwe producten en diensten en geen nieuwe werkwijzen.