Perspectieven op kwaliteit

afbeelding van Perspectieven op kwaliteit

NNK, het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement, bracht in 2013 het boek "Perspectieven op Kwaliteit" uit. Het boek biedt zicht op de trends in het vakgebied, biedt nieuwe visies en verhalen over kwaliteit in de praktijk en heeft ruime aandacht voor de nieuwe kwaliteitsprofessional. "Perspectieven op Kwaliteit" is samengesteld door Teun Hardjono, Arend Oosterhoorn, Kees de Vaal en Joost Vos en geschreven door 68 co-auteurs.

Twitter gebruikersnaam: 

Mijn artikels

Niet te snel van aanpak veranderen

Als klein jongetje wilde ik mijn eigen radio bouwen, nog in de tijd van radiobuizen. Van de vader van een van mijn vrienden kreeg ik een schema en wat onderdelen, ik kocht wat nog ontbrak en ging enthousiast aan de slag.

Continu het bestaande ter discussie stellen

Kwaliteitsmanagers in 2014 zijn de mensen die continu het bestaande ter discussie stellen, die met out-of-the-box-oplossingen en -ideeën komen, die meester zijn in het inrichten en onderhouden van creatieve, onderzoek- en innovatiegerichte afdelingen.

Organisaties en kwaliteit zijn nauwelijks te sturen

De wereld gaat echt veranderen als mensen en hun gedrag echt veranderen (micro niveau dus). Organisaties zijn nauwelijks te sturen, de kwaliteit dus ook niet. Het is een illusie te denken dat mensen de organisatie sturen.

Kwaliteit is en blijft mensenwerk

Theorieën die betrekking hebben op de kwaliteit van producten, processen, systemen en organisaties (systeemtechnische aspecten) geven geen of onvoldoende antwoord op vragen en problemen die betrekking hebben op de rol van de ‘factor mens’ in kwaliteitsmanagement.

Kwaliteit terug waarde geven

Versleten, nikszeggend containerbegrip. Te pas en te onpas gebruikt. Hoedanigheid, aldus Van Dale. Om het woord "kwaliteit" weer waarde te geven, moeten we terug naar af, naar essentiële vragen.

Investeer in de kwaliteit van de keten

Organisaties kijken te veel naar zichzelf: ze moeten niet investeren in de kwaliteit van zichzelf, maar in de kwaliteit van de keten waarin ze actief zijn.

Kwaliteitsmanagement is nog niet volwassen

De gereedschapskist om kwaliteitsmanagement in te vullen is tot de nok gevuld met hoogwaardig gereedschap. Maar dat betekent nog niet dat kwaliteitsmanagement al volwassen is.

Kwaliteit is in de praktijk weerbarstig

Na de introductie bleek implementatie van kwaliteit in de praktijk vaak een weerbarstige materie. Veel verbeterprojecten konden hun belofte niet waarmaken en verwachte doorbraken bleven uit.

Een kwaliteitsinstrument is als een pen

Een kwaliteitsinstrument is als een pen. Zoals de pen de dichter faciliteert in het toevertrouwen van zijn gedachten aan het papier, zo dient een kwaliteitsmodel de organisatie te faciliteren in het onderscheiden, leren en stimuleren van processen, producten en diensten.

Kies en doe wat echt werkt

De grootste revolutie in kwaliteit is voorbij. De belangrijkste fundamenten zijn gelegd en vormen de basis voor alles wat met doet in het werken aan kwaliteit. Het is nog te vroeg om het fundament en de positie van het kwaliteitsdenken aan de deur te zetten.