11 tips voor risicomanagement

Naast het traditionele strategisch risicodenken is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor operationeel risicomanagement. Hoe vul je dat in je organisatie in?

1. Veel organisaties doen impliciet wel aan Operationeel Risk Management (ORM) maar zijn zich er niet altijd van bewust. Het moet dus een duidelijke keuze van het management zijn om expliciet met ORM te beginnen.

Belangrijk is om een duidelijk beeld te scheppen wat precies je knelpunten zijn, waardoor deze worden veroorzaakt en welk doel je met ORM wilt bereiken.

2. Indien uw organisatie al een Enterprise Risk Management (ERM) systeem heeft is het belangrijk om te beseffen dat ORM aansluit op ERM. De relatie en interactie tussen beide systemen moet actief zijn en zeker ook worden gemanaged.

In de praktijk ligt ERM op een ander beleids en uitvoeringsniveau dan ORM maar ze mogen niet los van elkaar gezien worden. Vaak zien beide systemen dezelfde risico¹s en zijn alleen oorzaken en gevolgen van deze risico's."Zorg voor synergie zodat projecten elkaar kunnen versterken."

3. De praktijk laat helaas vaak zien dat uit het totale projectenportfolio van een organisatie er een aantal projecten zijn die hetzelfde doel hebben maar, omdat ze vanuit een andere discipline van het bedrijf worden geïnitieerd, elkaar in werkelijkheid meer tegenwerken dan elkaar ondersteunen.Zorg voor synergie zodat projecten elkaar kunnen versterken en beschikbare middelen en resources ook effectief worden ingezet.

Lees de overige 8 tips in de whitepaper die je hier gratis kunt downloaden (pdf).

Delen via

Verwante artikelen

Evalueer en beheer je risico’s

Elke organisatie beheert – bewust of onbewust – risico’s, maar doet dat zelden systematisch. Met ISO/IEC 31010 en ISO 31000 breng je daar verandering in.

Risico's efficiënt beheersen

Hoe implementeer je risicogericht denken in het kwaliteitsbeleid en hoe verhoog je risicobewustzijn op de werkvloer?

Risico… Wat is dat nu eigenlijk?

Sinds de High Level Structure in de nieuwe versies van de ISO-normen, is risicomanagement een belangrijk topic geworden, maar wat beschouwen we nu als risico’s en hoe moeten we ermee omgaan?