7 tips om als interne auditor voor een meerwaarde te zorgen

Dé motor voor het continu verbeteren van elk managementsysteem is de interne audit. Hiermee houden organisaties een vinger aan de pols of hun managementsysteem nog performant is. 

Het gaat na of de prestaties verbeteren en of de opgestelde doelstellingen behaald zijn: zowel de eigen doelstellingen als de eisen van de norm. De rol van de interne auditor is hierin cruciaal. Met deze tips ben je alvast op de goede weg als degelijke en hedendaagse auditor volgens ISO 19011:2018 en vanuit de eisen die de diverse ISO-normen stellen:

  1. Concentreer je op de processen van de organisatie
  2. Ga op zoek naar de beslissingsmomenten
  3. Breng de risico’s in relatie met de gepaste beheersmaatregelen
  4. Auditeer op een oplossingsgerichte manier door de juiste vragen te stellen
  5. Zorg dat je over voldoende kennis van de norm beschikt
  6. Wees een goede communicator en mensenkenner
  7. Laat een kalme en doordachte indruk na

Wanneer de auditor erin slaagt om de auditee een zinvol en voldaan gevoel te geven, is zijn rol niet te onderschatten. Het mag dan ook duidelijk zijn dat een competente auditor een enorme meerwaarde betekent voor een organisatie.

Meer info over interne audits en de meerwaarde voor jouw organisatie

Delen via

Verwante artikelen

MQQ & VCK: Good practices across the Atlantic

On Thursday 23d of September, we joined with 'Le Mouvement Quebécois de la Qualité' for an international meeting of good practices. Olympus NDT Canada, Pfizer Belgium and Tafisa Canada presented some incredibly insightful cases!

Investeren in Kwaliteit

Quality werd in het verleden gezien als een puur operationeel gegeven. Conform blijven aan de norm werd gezien als voldoende. Vandaag vindt er een shift plaats waarbij kwaliteit wordt gezien als een strategische investering voor groei. 

Design Thinking en Kwaliteit

Design Thinking wordt door heel wat organisaties gebruikt om te innoveren, om probleemoplossend te denken, nieuwe creatieve ideeën te ontwikkelen en opportuniteiten te creëren. Maar hoe past deze strategie binnen in een kwaliteitsomgeving?