Ambassadeurschap Sociale Innovatiefabriek

De Sociale InnovatieFabriek is in 2015 Ambassadeur van Kwinta. Via een inspirerende sessie in februari en een reeks artikels delen ze met het kwintanetwerk ideeën over hoe je kennis en talenten kunt verbinden om sociale innovaties te stimuleren.

It’s the community, stupid!

De turbines van de Sociale InnovatieFabriek sloegen in oktober 2013 aan om sociaal ondernemerschap en sociale innovatie te promoten, begeleiden en ondersteunen. Dat doen de innovatoren en ondernemers vooral zélf.

"Kwaliteitszorg nog te vaak bedrijfsprocesgeoriënteerd"

Als je met duurzaamheid bezig bent, vraagt dat het herontwerpen van je kwaliteitszorgsysteem. Dat zegt de Nederlandse prof. dr. Jan Jonker, die zelf een achtergrond in de kwaliteitszorg heeft.

Meten is (alles over je maatschappelijke impact) weten

De economische impact van bedrijven valt, jawel, te becijferen. Maar hoe meet je als bedrijf of organisatie je maatschappelijke impact?

Inspiratie voor vernieuwende bedrijfsmodellen

Durven openstaan voor vernieuwende ideeën in economie-land is iets waar Paul Efmorfidis, CEO van COCO-MAT, al resoluut heeft gekozen van bij de oprichting van zijn succesvolle onderneming.

Winst maken dankzij maatschappelijke waardecreatie

Een business model beschrijft hoe je een activiteit onderneemt en daar waarde mee creëert. Aandacht voor ecologische en maatschappelijke meerwaarde geeft daarbij steeds vaker de doorslag.

"Durf openstaan voor vernieuwende ideeën"

De Sociale InnovatieFabriek krijgt in 2015 het Ambassadeurschap van Kwinta opgespeld. Via een inspirerende sessie en een reeks artikels delen ze met het kwintanetwerk ideeën over hoe je kennis en talenten kunt verbinden om sociale innovaties te stimuleren.