Recensies boek Lucien Bollaert

Recensies door verschillende hoger onderwijs-instellingen van het boek “A Manual for Internal Quality Assurance in Higher Education – with a special focus on professional higher education” van Lucien Bollaert, bestuurslid van ECA, NVAO en EQAR.

De zorg van elke medewerker

Nu hogescholen en universiteiten de kwaliteitscontrole van hun opleidingen zelf in handen te nemen, is "A Manual for International Quality Assurance in Higher Education" van Lucien Bollaert onmisbaar geworden.

Alumni belangrijke spelers voor kwaliteit

Alumni kunnen learning outcomes vergelijken met de noden van het werkveld, en zijn dan ook goed geplaatst om te reflecteren over studieprogramma’s. Dat onthoudt Kathy Pletinckx, in 2014 genomineerd voor de Kwinta Excellence Award, van het boek "A Manual for internal quality assurance in higher education".

Hoe interne kwaliteitszorg en externe kwaliteitsbewaking elkaar versterken

Odisee en Howest waren in 2014 genomineerd in de categorie "onderwijs" van de Kwinta Excellence Award, een prima aanleiding om hen te vragen "A Manual for internal quality assurance in higher education" te recenseren. Paul Garré, directeur onderwijs en kwaliteit bij Odisee, bijt de spits af.

Kwaliteitscultuur is volgende stap in hoger onderwijs

Geef als hoger onderwijsinstelling vanuit je authenticiteit en vanuit je eigen strategische visie en missie vorm aan kwaliteitszorgprocessen, op zo’n wijze dat ze niet als controlerend worden ervaren maar integendeel de creativiteit en het innovatievermogen van alle betrokkenen bij het onderwijsproces stimuleren.