“Altijd winst, geen waste”

“Managementsystemen innovatief aanpakken leidt altijd tot winst, geen waste”, zegt Jacques van Unnik, Business Development Manager bij DNV GL, in een interview over kwaliteit en innovatie. “Innovatief zijn op vlak van managementsystemen is dingen slimmer en handiger doen, wat de waste reduceert.”

“Binnen bedrijfsvoeringssystemen zal innoveren altijd wel iets beters opleveren. Een voorbeeld? De vervanging van oude fichebakken door elektronische planningssystemen. Veel organisaties kunnen hun processen sindsdien veel sneller en beter beheersen. Maar innovatie zal niet elke dag en overal van toepassing zijn.”

Hoe zie je de wisselwerking tussen kwaliteit en innovatie?
Jacques van Unnik: “Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een kan niet zonder het ander want als je over innovatie praat, moet je nieuwe werkwijzen ontplooien en kom je al snel uit bij veranderingen. De ISO 9001-norm verwijst op verschillende plaatsen naar innovatie als onderdeel van continue verbeterprocessen binnen bedrijven.

Kijken we naar de doelstellingen in de High Level Structure, dan zie je een duidelijke trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarin speelt innovatie eveneens een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij productontwikkelingen die het gebruik van natuurlijke hulpbronnen beperken.”

Faciliteren

Welke rol kunnen kwaliteitsmanagers spelen bij innovatie?
Jacques van Unnik: “De kwaliteitsmanager is niet primair verantwoordelijk voor het innovatieproces, maar hij of zij moet wel draagvlak creëren in de organisatie zodat iedereen het nut ervan inziet. En hij of zij moet het proces faciliteren om tot resultaten te komen. De kwaliteitsmanager moet de vinger aan de pols houden om te blijven voldoen aan de wensen van de klanten en de eisen in de eigen managementsystemen.”

Is innovatie altijd per se beter?
Jacques van Unnik: “Innovatie is niet altijd een recept voor beter, al is dat natuurlijk wel de bedoeling. Bedrijven zijn bijna continu bezig met bewust risico’s te nemen om kansen te creëren. Ze innoveren door iets bestaands te verbeteren of door iets helemaal nieuws in elkaar te boksen. De doorbraak van de gsm naar de smartphone, heeft veel bedrijven geen windeieren gelegd.

"De andere kant van de medaille is het grote risico dat je er potentieel mee loopt. Je wordt er niet altijd per se beter van, bijvoorbeeld als je concurrenten het net iets beter maken. Denk maar aan Philips, dat als één van de eersten een videorecorder op de markt gooide, maar het onderspit moest delven in de formaatoorlog. Op zo’n moment wordt innovatie een risico in plaats van een succes.”

PDCA-cirkel

Hoe ziet een kwaliteitsvolle innovatie eruit?
Jacques van Unnik: “Je moet de vinger aan de pols houden en je innovatieproces nauwlettend monitoren en bewaken. De PDCA-cirkel komt dan al snel in beeld: wat wil je bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? Op welke termijn? Wie is verantwoordelijk? Hoe evolueren we de vooruitgang? Six Sigma-methodieken worden daarom vaak gebruikt om vooraf te berekenen of een investering zal renderen. Door zulke systemen kan je innovatie sturen en krijg je een vrij hoog slaagpercentage. Organisaties kunnen op basis van zo’n verbetertool bepalen of ze iets wel of niet zullen doen.”

Welk doorbraakpotentieel heeft kwaliteit bij innovatie?
Jacques van Unnik: “Indien je ieder kwartaal een klantenmeting organiseert, kan je van daaruit een innovatief project starten om iets op een totaal andere manier aan te pakken, zodat de klantentevredenheid verhoogt.”

Hoe kan een kwaliteitssysteem je helpen innoveren?
Jacques van Unnik: “Als je innoveert, praat je over verandering. Het een gaat niet zonder het ander. Ik durf te beweren dat 95% van de innovatieprojecten wel wat veranderingen met zich meebrengen. En dan komt de ISO 9001 goed van pas: hoe je die processen moet beheersen, moet plannen,…: dat komt op drie verschillende plaatsen terug in de norm."

"Bedrijven die het ISO-systeem zien als een last in plaats van een lust, krijgen op zo’n moment een link tussen de effectieve uitvoering van processen en de ISO-norm. Je moet goed voor ogen houden waar je mee bezig bent en welke impact dat heeft op bijvoorbeeld het herverdelen van verantwoordelijkheden binnen je organisatie.”

Tijdens het VCK congres op 29 november zullen Jacques van Unnik en Johan Vandeplas van DNV GL een break-out sessie verzorgen over kwaliteit en innovatie. Benieuwd? Schrijf je in, deelname is gratis voor onze leden.

VCK congres 2018

Delen via

Verwante artikelen

Wat zijn de criteria voor ‘criteria’?

In alle managementsysteemnormen komt het woord ‘criteria’ bij herhaling voor. Matthijs Dierick, trainer en lead auditor bij DNV GL, schreef een column waarin hij tips geeft om criteria concreet en helder te maken.
Henk Deprez

Sommige dingen moeten wél van ISO

Weet je nog, toen ISO 9001:2015 verscheen? Hoera! Geen verplichte procedures meer, geen verplicht handboek meer. Minder bureaucratie, meer aantoonbaarheid in de praktijk.
De ISO 9001-norm

Hoe tevreden ben je over ISO 9001-certificering? Vul de enquête in

Nicolas Callebout voert een tevredenheidsonderzoek over de ISO 9001 in het kader van het behalen van zijn masterdiploma in Business Economics aan UGent.