Auditervaringen volgens nieuwe ISO 9001

Lead auditors van de certificatieorganisaties Vinçotte, LRQA en DNV-GL auditeerden 3 processen bij voetbalclub AA Gent volgens de DIS-versie van de nieuwe ISO 9001:2015.

De auditors werden tijdens de eendaagse audits telkens bijgestaan door 2 kwaliteitsmanagers uit het netwerk. Tijdens het congres maakte AA Gent-directeur Michel Louwagie bekend dat de auditgroep rond DNV-GL, die het proces over talentdetectie onder de loep nam, de meest inspirerende aanbevelingen gaf.

Kwinta vroeg de 3 auditors en een kwaliteitsmanager wat ze van de audit hebben opgestoken.

DNV-GL: audit talentdetectie

"Het was niet eenvoudig een audit te doen voor een organisatie die nog geen gedocumenteerd managementsysteem heeft. Er bestaan wel heel veel processen. De visie en strategie is wel bekend bij de directie, maar stroomt niet door naar de medewerkers, die soms een afwijkende visie hebben op hoe dingen moeten gebeuren", zegt Ludo Wouters, die voor DNV-GL verslag uitbracht van de audit.

Dieter Vanheuverbeke, Quality Officer bij Securex, was vooral geïnteresseerd in hoe je de omgang met mensen en risico's beter kunt beheersen. "We misten bij AA Gent een beetje de verankering in de manier van werken, een en ander kan nog beter geformaliseerd worden,  een kwaliteitsmanagentsysteem is daarbij een prima hulpmiddel."

Vinçotte: audit aankoopproces

Volgens Johan De Vocht van Vinçotte is veel op tijdigheid en veiligheid ingesteld bij een voetbalclub. "De doorvertaling van eisen via allerlei contracten en briefings van medewerkers, is dan ook heel belangrijk."

LRQA: audit sponsoring

"Het opvallendste", vindt Dirk van Bogaert van LRQA, "is dat de sportwereld een voorbeeld bij uitstek is van een proces waarbij de core business, het brengen van een match, gedaan wordt in het bijzijn van alle stakeholders: het publiek, de pers, sponsors,..."

Delen via

Verwante artikelen

Kristin Case van Case Consults

Herbekijk de Kwinta webinar over interne audits

In een nieuwe Kwinta webinar deelde Kristin Case van Case Consults enkele tips om het management van je interne audit-programma's te verbeteren.

Business Excellence 2.0 in de praktijk

Mensen goesting doen krijgen in kwaliteit. Dat was het hoofddoel van Bénédicte Colpaert, Head of Prevention & Business Excellence bij Umicore, toen ze Business Excellence 2.0 uitrolde in haar organisatie.

Statistische samplingmethode voor structurele verbeteringen

Alles controleren binnen een organisatie? Dat vergt te veel tijd en handenvol geld. Daarom heeft Quality Assurance Manager Patricia Goethals bij Wolters Kluwer een auditproces met statistische samplingmethode uitgewerkt.