Audits

"Bedrijfsleven kan iets leren van bankzitters"

"De voetbalwereld is een goed model om een aantal nieuwe principes uit de norm af te toetsen", blikt Dirk van Bogaert van LRQA terug op de audit die hij volgens de DIS-versie van de nieuwe ISO 9001 uitvoerde bij voetbalclub AA Gent.

Certificatie kroon op het werk voor circulaire economie

Voor de vierde maal op rij voldoet afvalverwerkingsbedrijf SITA aan de eisen van de ISO 9001-standaard en aan de ISO 14001-norm voor het opzetten van een milieubeheerssysteem.

ISO 19011: risicobeheersing als basis voor audits

De nieuwe ISO 19011-richtlijn is niet enkel meer van toepassing op het auditeren van kwaliteits- en milieumanagementsystemen (ISO 9001 en ISO 14001), maar op het auditeren van alle types managementsystemen. Dat zou het uitvoeren van geïntegreerde audits moeten vergemakkelijken.

Zacht voor de mens, hard voor de feiten

Een eenmanszaak met een ISO 9001-certificaat? Je komt het zelden tegen. Paul de Coninck, drijvende kracht achter PPM (Proactief Project Management), maakte er een punt van. "Wat ik zelf niet heb 'doorleefd', kan ik ook niet aan mijn klanten vragen."

Kwaliteitslabel Secure Quality

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) lanceert het kwaliteitslabel Secure Quality met bijhorend charter, dat een leidraad moet worden voor klanten, overheden, bewakingsagenten, managers binnen de bewakingsondernemingen, en voor elke burger die vandaag met private bewaking in aanraking komt. De BVBO doet dan ook een oproep om de principes van het kwaliteitscharter te integreren in de bestaande wetgeving, die nu nog teveel herleid is tot technische en kwantitatieve criteria.

Aviapartner pioniert

De internationale luchtvaartorganisatie IATA heeft in 2008 een standaard en auditsysteem ontwikkeld om de veiligheid van grondoperaties op een hoger niveau te tillen. Aviapartner was de eerste grote Europese handler die dit systeem, ISAGO, implementeerde.