Bruggen naar het onvoorspelbare


Heene, A. (die Keure, 2016). Bruggen naar het onvoorspelbare
Aimé Heene, 326 blz.
Uitgeverij die Keure

Onvoorspelbaarheid bij het nemen van strategische beslissingen kan volgens professor Aimé Heene (Universiteit Gent) wel degelijk gemanaged worden.

Deze week lanceerde hij zijn nieuwe boek in aanwezigheid van een 200-tal ondernemers en gastauteurs.

Jan Delaere (Delaware consulting) bracht er een getuigenis over organisatie en leiderschap en er was een panelgesprek met Peter Dauwe (Steunpunt Welzijn), Johan Peeters (La William) en Jeanique Van den Heede (Soc. Huisvestingsmij VL; Ardennen) o.l.v. Jochanan Eynikel (ondernemersforum ETION).

Maakbare toekomst

Uit de vele getuigenissen konden we noteren dat onze ondernemers geloven in een maakbare toekomst. Het boek van prof. Heene biedt houvast om intuïtieve gedragspatronen te versterken door een meer verbredende, verdiepende, planmatige benadering.

"Ondernemers moeten de onvoorspelbaarheid recht in de ogen kijken."

Heene pleit voor een leiderschapsstijl die vertrekt van een glasheldere missie en waarde gedreven keuzes met het oog op wat hij definieert als een ‘adaptieve organisatie’.

Ondernemers moeten de onvoorspelbaarheid recht in de ogen kijken, aanvaarden en omarmen om zo ten volle de kansen te zien en te kunnen benutten die er in vervat zitten.

Bewust omgaan met onvoorspelbaarheid

Heene heeft met ‘Bruggen naar het onvoorspelbare’ een wegwijzer geschreven om bewust om te gaan met onvoorspelbaarheid bij strategische keuzes.De theoretische kadering leidt een handzaam 6 stappenplan in, getoetst aan de praktijk door interviews met managers.

Het boek omvat verscheidene bijdragen van expert-gastauteurs die specifieke methoden en technieken diepgaand toelichten.
 
Gastorganisatie voor het event was Glaerhout Communicatiehuis te Gent. In de lange glazen zaalwand is in mooie letters gegraveerd “Wie kennis wil vermenigvuldigen moet bereid zijn deze te delen”.

Als gastauteur kan ik getuigen dat we dit motto met het boek in praktijk hebben gebracht. Ik ben dan ook meer dan trots op het resultaat van een langdurig gezamenlijk leertraject dat stevige banden heeft gesmeed tussen de deelnemers. Een perfect voorbeeld van co-creatie en kennisdeling tussen ondernemers en experten.
 
Wie nieuwsgierig is geworden kan het boek bestellen bij die Keure.

Marieke Janssen, beleidsexpert HoGent

Delen via

Meer boekbesprekingen

Leiderschap op halve kracht: de valkuil voor de moderne leider

De Cremer D. (ACCO Uitgeverij, 2012). Leiderschap op halve kracht: De valkuil voor de moderne leider
David De Cremer, 104 blz.
Uitgeverij Uitgeverij ACCO Uitgeverij

Technologische innovaties koppelen aan organisatorische innovaties

Van Hootegem G. en Huys R. (ACCO Uitgeverij, 2014). Meten en veranderen – Instrumenten bij het nieuwe organiseren
Geert Van Hootegem, Rik Huys en Guido Maes, Uitgeverij Uitgeverij Acco

Handreikingen voor een hedendaagse manier van leidinggeven

De Geyter, E. (Acco, 2016). Wendbaar leiderschap. Een houvast voor nieuwe leiders in turbulente tijden
Els de Geyter, Uitgeverij Uitgeverij Acco