Certificatie kroon op het werk voor circulaire economie

Voor de vierde maal op rij voldoet afvalverwerkingsbedrijf SITA aan de eisen van de ISO 9001-standaard en aan de ISO 14001-norm voor het opzetten van een milieubeheerssysteem.

SITA ziet daarin de bevestiging van haar inspanningen om de circulaire economie te stimuleren. SITA zorgt dat de materialen, afkomstig uit afval, op het einde van het verwerkingsproces opnieuw kunnen worden ingezet in de economie als secundaire grondstoffen.

Zo vermijdt het bedrijf  dat primaire grondstoffen moeten worden geïmporteerd, dat voor de verwerking van deze grondstoffen energie wordt opgewekt en draagt SITA bij tot een duurzamere economie.

Opleidingen

Voor het eerst werden de systemen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië samengevoegd en samen geaudit. Auditor DNV stelde geen enkele non-conformiteit vast.

Daarnaast werd de SITA Academy, de interne opleidingsafdeling, apart gecertificeerd met het ISO 9001-label.  In een van de vele opleidingsmodules trainen eigen instructeurs de bijna 800 chauffeurs van het bedrijf in trucksimulatoren op milieuvriendelijk en veilig rijgedrag.

DNV stipte het behalen van de Lean and Green award (het engagement om de CO2-uitstoot van de vloot tegen 2015 met 20% te verminderen) en de implementatie van EcoTrak systeem voor verbetering rijgedrag chauffeurs aan als sterke punten.

Geëngageerde medewerkers

De opleidingen focussen ook op persoonlijke ontwikkeling en managementvaardigheden, waardoor het personeel permanent begeleid wordt.  

Via deze opleidingen en open communicatie met de medewerkers, schept SITA de ideale voedingsbodem voor geëngageerde medewerkers. Koen Van Roey, Internal Control & Quality Manager voor SITA in België, legde op het VCK-congres over bevlogenheid uit hoe SITA hieraan sleutelt (pdf).

Alles in overleg

Kwinta polste bij Van Roey,  die bij SITA verantwoordelijk is voor het opzetten en coördineren van de activiteiten die gerelateerd zijn aan het kwaliteitsmanagementsysteem, hoe de certificatie in zijn werk gaat.

Hoe pakken jullie zo'n certificatie concreet aan?
Van Roey: “Alles gebeurt in overleg met de organisatie. Zo is er een werkgroep om de belangrijkste afwijkingen op te volgen en de voortgang van het management systeem te bewaken. Kritische elementen van het systeem zijn:  beleidsverklaring,  doelstellingen, management review, interne systeemaudits. De werkgroep waakt ook over de borging en verbetering van het systeem.”

Hoe groot is de ploeg achter het kwaliteitsmanagement?
SITA België is onderdeel van SITA Northern Europe Waste Services (NEWS), een samenwerkingsverband van de SITA-organisaties in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. De afdeling Internal Control & Quality maakt deel uit van de NEWS organisatie.

Dit heeft als voordeel dat ik nauw kan samenwerken met collega’s uit Nederland en Duitsland om kennis te delen. Bovendien zijn wij verantwoordelijk voor opvolging van het interne controle systeem. Hiervoor wordt het team bijgestaan door 2 specialisten. Zelf rapporteer ik aan de Manager Internal Control & Quality NEWS.

In België werk ik nauw samen met de directie en alle collega's, die betrokken zijn bij de uitvoering van het management systeem. In voorbereiding van de externe audits en ook voor de ondersteuning tijdens de audits krijg ik veel hulp van de milieu- en veiligheidsmanager en hun medewerkers.

Wat zijn de volgende stappen, en aan welke concrete punten zullen in de toekomst gewerkt worden?
In de toekomst zullen we de organisatie verder verbeteren door rekening te houden met de vaststellingen van de auditors, de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek,…

Om onze managementsystemen te versterken zijn stellen we volgende aandachtspunten voorop voor de komende jaren:

•    Uitrol van SAP, en het verder stroomlijnen van de management systemen,
•    Verder borgen en op punt stellen van de systemen, die afgelopen jaren zijn uitgerold,
•    Voorbereiding op de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 certificatie.

In het kader van de Lean and Green Award hebben we gedurende het jaar diverse meetings waarin we onze inspanningen evalueren en waarna we ingrijpen en bijsturen waar nodig. Lean and Green is niet een eenmalige actie maar een proces en een mentaliteitsverandering.

Delen via

Verwante artikelen

Ontdek de presentaties over de circulaire economie

In de laatste sessie van het jaar stelden we scherp op de circulaire economie. Expert Jan Boutsen introduceerde het onderwerp, Wereld Missie Hulp en Orbix deelden een goede praktijk.

Geld verdienen met je afval

Wat als je afval geen kostenpost meer is, maar geld opbrengt? Jan Boutsen specialiseert zich in de circulaire transitie bij organisaties, al is er nog veel werk aan de winkel.
Het management moet mee - Foto beschikbaar via Creative Commons by Flickr/AFGE

Circulaire transitie tip 5: Iedereen moet mee

Begin je met een circulaire transitie binnen je organisatie? Zorg dat iedereen mee is. Het management moet erachter staan.