Controle en vertrouwen

Controle en vertrouwen is steeds een merkwaardig duo geweest. En kwaliteitsbeheersing is daar nauw mee verbonden. Enerzijds willen we er bovenop zitten en anderzijds willen we de vrijheid om creatief te werken.

Hoe kunnen we de twee rijmen? En vooral, hoe kunnen we door een goede aanpak op dit terrein kwalitatief succes verhogen? We willen toch meerwaarde als doel van onze kwaliteitsaanpak?

Vertrouwen creëren is angst oplossen

Vertrouwen roept het begrip ‘angst’ op. Als er geen angst is, is er vertrouwen zeggen we. Maar vertrouwen voor wat?

In de vele jaren bedrijfsbeleving heb ik gemerkt dat vertrouwen vaak gebaseerd is op het zich intrinsiek vaardig voelen om met opdracht en omgevingsfactoren te kunnen omgaan, dus geen dingen te moeten meemaken die je op lemen benen zetten. Je weet dan in jezelf dat je voldoende tools meehebt om de taak en daarmee verbonden builen en putten aan te kunnen.

Anderzijds moet de werkomgeving er een zijn waarin je je ‘thuis’ en ‘op je gemak’ voelt.

Vertrouwen is zich goed voelen

Het heeft dus veel te maken met voelen. Minder met cijfers. Die geven meestal performantie aan in verband met wat dient te gebeuren. Maar degene(n) die het moeten waarmaken, moeten er zich OK bij voelen.

Dat kan je uitdrukken in gevoelsmetingen en in spontane samenwerkingsinitiatieven. Vragen die naar het hart gaan. Niet naar het denken. En ook niet in cijfers die aangeven wat en hoeveel er geproduceerd is.

Productiviteit is voor de werkgever. Mezelf kunnen uitwerken, er wat van over houden voor mijzelf en mijn geliefden, plezier hebben in het bezig zijn en het resultaat, zijn voor mezelf. That’s in it for me. Dat is wat mij goed doet voelen op mijn werk. Dat zal mij ook aanzetten om samen te bekijken wat er nodig is om shared objectives te halen.

Synergie tussen eigen veerkracht en opdracht verlaagt nood tot controle

Het heeft te maken met het mogen en kunnen beleven van je persoonlijke leiderschap in je engagement (waar het voor jezelf is) en je opdracht (waar het voor je opdrachtgever is).

Je daarin gevonden weten heeft te maken met de compatibiliteit tussen wat er in jezelf leeft en wat je doet voor de ander, je stakeholders. Zie bijgevoegd overzicht.

Hoe groter de synergie tussen deze terreinen, hoe minder controlemaatregelen er moeten opgesteld, uitgevoerd, gemeten, gesynthetiseerd, opgevolgd en in verbeteringen gegoten worden.

Controle als hulpmiddel voor werking

Controlemetingen dienen dan als hulpmiddel voor communicatie, samenspraak en het bepalen van gezamenlijk overeengekomen doelstellingen, eerder dan als afrekeningsmiddel. Jawel, als controle enkel voor dat laatste dient, kost controle geld. Veel geld.

Ook – en misschien wel vooral – een persoonlijk issue

Angst en gemis aan vertrouwen is ook een persoonlijke beleving en dus een persoonlijke zaak. Vaak zijn ze ontstaan uit persoonlijke belevenissen in het verleden. We krijgen allemaal te maken met onze eigen individuele schaduwkanten, gewoon omdat wij mens zijn.

Kunnen we dat van elkaar accepteren? En in hoeverre kunnen we, in vertrouwen en ethische integriteit, mede-werkers helpen om voor hun angsten een veilige haven te creëren en misschien wel hun angsten te neutraliseren (eventueel met ondersteuning van buitenuit)  en om te buigen naar creativiteit?

Heb je daar een ondersteunend proces voor in je onderneming? In hoeverre zijn we op dat vlak menselijk? En al eens bedacht hoeveel dat zou opbrengen aan de drie P’s?

Hier vond ik een interessant artikel dat het thema van duurzame inzetbaarheid behandelt.

Veel succes in het genietbaar maken van je processen en werkomgeving. En het daarmee aantrekkelijk maken voor mensen om samen met jou je bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het zal hen een gevoel geven van samen onderweg te zijn. En controle te veranderen in opvolgingsondersteuning.

Delen via

Verwante artikelen

Herbekijk de Kwinta webinar over transparantie in de voedselketen

In een Kwinta webinar deelde Alexander Platteeuw (Certables en A+ Quality) zijn inzichten in de problematiek rond transparantie in de voedselketen en reikte hij mogelijke oplossingen aan.

Opleidingen hoger onderwijs lossen beloftes in

Van de 141 opleidingen die de NVAO tegen het licht hield in 2016, scoorde 1 opleiding excellent, 28% kregen de beoordeling "goed" en 55% scoorden voldoende. Nieuw zijn de instellingsreviews, waarvan er 6 plaatsvonden.

Beluister odes aan de controle

"Controle is de start van de molen", zo start de ode aan de controle, een van de gedichten uit de creatieve koker van onze congresdeelnemers.