De opportuniteiten van Six Sigma

In onze snel veranderende wereld zijn er meer constanten dan gedacht. Zo blijft het voor elk bedrijf belangrijk om de kosten van niet-kwaliteit te verminderen, de productiviteit te verhogen en klanten tevreden te stellen.

Die doelstellingen nastreven op een gestructureerde, wetenschappelijke manier vergroot je kansen om ze ook daadwerkelijk te bereiken.

En dat is de essentie en de kracht van Six Sigma: op een gestructureerde manier met bewezen technieken systematisch verbeteren op die punten die van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van je bedrijf.

Wat is Six Sigma?

De Six Sigma-methode is gebaseerd op gekende en gezonde principes van kwaliteit:

  • het reduceren van spreiding,
  • de uitvoering van projecten op kritische domeinen en
  • het gebruik van de juiste technieken op het juiste moment.

Six Sigma heeft deze principes vertaald in een definitie van een kwaliteitsniveau, een vastgelegde gefaseerde projectaanpak DMAIC en een toolbox die aan die fasen is gekoppeld. DMAIC staat voor:

  • Define staat voor het formuleren en definiëren van het probleem of project en de doelstellingen ervan
  • Measure staat voor het verzamelen van alle relevante data en het meten van de huidige procesperformantie 
  • Analyse staat voor het analyseren van de meetresultaten en het bepalen van de oorzaken van het probleem
  • Improve staat voor het identificeren van oplossingen en het verbeteren van het proces
  • Control staat voor het ontwikkelen van een controleplan en het implementeren en borgen van de vooruitgang

Six Sigma Green Belt

Brandjes blussen en acties opstarten vanuit veronderstellingen of vermoedens zijn dure stappen die een organisatie beter kan vermijden. Pak de zaken grondig aan en zorg dat je acties werkelijk een toegevoegde waarde leveren. Een Six Sigma Green Belt opleidingstraject biedt je  een algemeen toepasbare en gestructureerde aanpak om verbeterprojecten in jouw organisatie tot een goed einde te brengen. 

De opleiding Six Sigma Green Belt bestaat uit theorie, voorbeelden en oefeningen, gekoppeld aan praktisch werk en ondersteuning bij de projecten. De klemtoon in de theorie ligt op de DMAIC-cyclus (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), maar in de laatste week komen ook elementen van DFSS (Design for Six Sigma) en Lean Manufacturing aan bod.

Het opleidingstraject start op 14 september 2017 of op 22 februari 2018 en bestaat uit 5 afzonderlijke lesdagen, met aansluitend een terugkomdag voor de projectpresentatie. De opleiding loopt gedurende een periode van +/- 5 maanden. Hierbij moet nog de tijd gerekend worden om het project af te sluiten.

Six Sigma Black Belt

Motorola SolutionsDe opleiding is gebaseerd op de “Six Sigma Black Belt Body Of Knowledge”, vastgelegd door de Amerikaanse kwaliteitsorganisatie ASQ, en volledig in lijn met de aanbevelingen in de ISO 13053:2011. Doel is de deelnemers alle kennis bij te brengen van Six Sigma en hen te helpen bij hun eerste toepassing van de methode.

Theorie, voorbeelden en oefeningen, gekoppeld aan praktisch werk en ondersteuning bij de projecten komen aan bod.

De opleiding start op 5 februari 2018 en bestaat uit 6 sessies van 3 dagen. Het traject loopt gedurende een periode van 8 maanden. Hierbij moet nog de tijd gerekend worden om het project af te sluiten. In het beste geval moet de totale doorlooptijd tot 10 maanden beperkt worden.

Omdat de deelnemers voor de eerste keer een Six Sigma-project aanpakken is het niet ongewoon dat uiteindelijk een periode van 12 maanden nodig is om het volledig af te werken.

Beide opleidingstrajecten kunnen betaald worden via de KMO-portefeuille. Zo spaar je tot 40% van het inschrijvingsgeld uit! Ontdek ook de andere opleidingen van Allanta.

Foto beschikbaar via Creative Commons by James Lee

Delen via

Verwante artikelen

Kurt Bauschardt (Creative Commons-licentie)

De cost of quality, of wat kwaliteit je opbrengt

Kwaliteit is gratis. Deze wapenkreet sierde eind jaren zeventig de cover van het boek van Philip Crosby. Zijn boodschap was duidelijk: kwaliteitsproblemen aanpakken brengt een organisatie meer op dan de kosten van non-conformiteit.

Hoe je iedereen meekrijgt met kwaliteit

Medewerkers meekrijgen, of het nu over de corporate kwaliteitspolicy gaat of over een Lean mindset, is de rode draad die door de goede kwaliteitspraktijk van zowel Continental Automotive Benelux als van BASF Antwerpen liep.

Waarom Indaver je niet meer voor gek verklaart als je over Lean Six Sigma begint

Vijf jaar geleden geloofde niemand bij afvalverwerker Indaver in de meerwaarde van Lean Six Sigma, tot Patrick Canoot van Amelior de eenvoud en logica van de methode kwam uitleggen. Hoe zorgde hij voor de ommezwaai?