De voordelen van milieuvriendelijk ondernemen

Staat de opstart van ISO 14001:2015 al op je bedrijfsagenda? Een milieumanagementsysteem volgens deze ISO norm heeft immers enkele hele mooie voordelen voor jouw onderneming en voor de maatschappij.

Conform de wetgeving: met behulp van de ISO 14001 norm kan u aantonen dat de werking binnen uw onderneming overeenstemt met de huidige en toekomstige eisen in wet- en regelgeving met betrekking tot milieumanagement en dat u de milieurisico’s beheerst.
     
Betere milieuprestaties: de ISO 14001 milieunorm zet uw organisatie op weg naar betere milieuprestaties dankzij een efficiënter gebruik van middelen,  het tegengaan van lucht- en bodemverontreiniging, het optimaliseren van uw afvalbeheer of andere milieukwesties die relevant zijn voor uw werking.
     
Verbeterde bedrijfsreputatie: milieuprestaties staan bovenaan op de lijst van maatschappelijke gevoeligheden. Indien gewenst, kan u uw milieumanagementsysteem laten certificeren volgens de ISO 14001 norm, waardoor u externe erkenning voor uw milieu-inspanningen verwerft en vertrouwen bij uw stakeholders genereert.

Concurrentieel voordeel: behalve de positieve effecten op het milieu, levert een implementatie van de ISO 14001:2015 norm u een financieel en concurrentievoordeel op dankzij een grotere efficiëntie en lagere kosten. Bovendien komt uw bedrijf dankzij een  ISO 14001 certificering in aanmerking voor aanbestedingen van overheden, die dergelijke certificering vaker en vaker als eis in hun aanvragen opnemen.
     
Bedrijfsinterne activering: met behulp van de ISO 14001:2015 norm kan u de actieve rol van de bedrijfsleiding en de betrokkenheid van uw werknemers versterken. Strategische bedrijfsdoelstellingen kunnen gerealiseerd worden door milieuaspecten in de bedrijfssystemen te integreren.

Gemakkelijk te integreren: in augustus 2015 is de  ISO 14001:2015 verschenen, geheel herschreven volgens de algemene High Level Structure. Volgens deze structuur is ook de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm opgebouwd. Hierdoor zijn beide normen perfect met elkaar te integreren en te implementeren.

De ISO 14001:2015 norm is geschikt voor organisaties van eender welk type en omvang, zowel privé-, publieke als non-profit organisaties. Aarzel dus niet: zet je onderneming op een milieuvriendelijk spoor. Contacteer de specialisten van Allanta met al je vragen hierover. Of schrijf je in voor een van de norm- of transitietrainingen.

Delen via

Verwante artikelen

Auditor Kwalificaties: BSI in gesprek met Tutor Delivery Manager, André Van Hecke

Auditor Kwalificaties zijn in feite een manier om aan te tonen dat je als auditor daadwerkelijk competent bent om audits uit te voeren. Dit betekent naast dat je de trainingen volgt, het ook van belang is, dat je middels een examen laat zien dat je het begrepen hebt en kunt toepassen. BSI stelt in dit interview met André Van Hecke enkele mogelijkheden voor rond kwalificatietrajecten, ontdek ze nu!
Evolutie van het aantal certificaten

Evolutie van het aantal certificaten in België

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) presenteert jaarlijks een overzicht per land van het aantal nog geldige certificaties, al ligt er ondertussen een laagje stof op: de recentste cijfers dateren van 2017.

Oude ISO 9001:2008-certificaat vervalt binnenkort

Binnen een maand kan je je oude ISO 9001:2008-certificaat bij het oud papier gooien. Op 15 september 2018 loopt namelijk de transitieperiode af voor zowel de ISO 9001 als ISO 14001.