De wereld op zijn kop? Ceo's eisen duurzaam regeerakkoord

De ceo's van 15 Nederlandse bedrijven roepen politici op om een duurzaam regeerakkoord op papier te zetten dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert. Krijgt hun initiatief navolging elders in Europa?

In september 1988 tekenden 14 CEO’s van grote Europese ondernemingen (waaronder Volkswagen, Renault, KLM, Philips, Bosch, BT, Dassault) een Letter of Intent om te komen tot de oprichting een Europese organisatie die als doel heeft de concurrentiekracht van Europese ondernemingen te vergroten.

In 1989 werd de EFQM opgericht en startte een team van experts met de ontwikkeling van het EFQM Excellence Model, ‘een holistisch raamwerk dat kan worden toegepast in elke organisatie, onafhankelijk van omvang of sector.

Vanaf 1992 wordt het model gebruikt voor het beoordelen van organisaties en het uitreiken van de European Quality Award, later European Excellence Award geheten. Onlangs is het 25-jarig bestaan van het EFQM Excellence Model gevierd.

Rijnlandse benadering

Het EFQM Excellence Model bouwde voort op andere modellen zoals het Amerikaanse Malcolm Baldrige Quality Award Model. Waar dat model typisch Anglo-Amerikaanse trekjes vertoont – het gaat vooral over de kwaliteit van het management en kwaliteit bezien van het klantperspectief -, kiest EFQM voor een meer Rijnlandse benadering: alle stakeholders (klanten, medewerkers, maatschappij en de ‘business stakeholders’) worden apart benoemd in de resultaatgebieden.

Weliswaar waren ‘maatschappelijke resultaten’ aanvankelijk lastig in te vullen, maar in de loop der jaren is ook hiervoor een goede structuur bedacht. Een van de fundamental concepts is nu Creating a Sustainable Future.

Duurzaam regeerakkoord

In mei 2017 leggen 15 CEO’s van bedrijven als Bavaria, BAM, Interface, Auping, KPN, Rockwool, RoyalHaskoningDHV een 10-punten plan voor aan de informateur die belast is met het verkennen van de mogelijkheden tot het vormen van een nieuw Kabinet na de verkiezingen van maart 2017 in Nederland.
Deze CEO’s roepen op tot ‘een duurzaam regeerakkoord dat duurzaam ondernemerschap beloont en zo groene, economische groei bevordert’.

Ze betogen dat de noodzaak van duurzaam ondernemen erg groot is en dat kansen daartoe concreet aanwezig zijn. Duurzame innovaties worden steeds goedkoper en investeringskapitaal is ruim voorhanden. Een nieuwe regering kan met de juiste prikkels (beleid, subsidies, belastingvoordelen) de ‘opbouw van een structurele duurzame economie tot een succes maken en zo de samenleving verrijken’.

Het 10-punten plan  in het kort:

  • Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont;
  • Durf grenzen te stellen;
  • Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen;
  • Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties;
  • Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid;
  • Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten;
  • Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet;
  • Investeer in innovatie, duurzame en smart-technology;
  • Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid;
  • Stuur transities door samen te werken met duurzame koplopers.

Natuurlijk vertegenwoordigden die 14 Europese CEO’s toen een veel grotere achterban dan nu de 15 Nederlandse CEO’s (van bedrijven die overigens ook wereldwijd actief zijn). Maar het is wel bijzonder dat leiders van grote ondernemingen zo op duurzaamheid inzetten en dat als een maatschappelijk initiatief presenteren.

Laten we hopen dat niet alleen het Nederlandse Kabinet hier daadwerkelijk iets mee gaat doen, maar dat dit initiatief Europa breed wordt opgepakt. Ook nu kan Europa zijn economie versterken, maar dan wel door in te zetten op duurzaamheid.

Bronnen: CEO’s van grote bedrijven aan informateur: Zorg dat duurzaam ondernemen loont! en Open brief aan de in formateur en onderhandelaars VVD, D66, CDA en GroenLinks (pdf).

Delen via

Verwante artikelen

Door de crisis met het vernieuwde EFQM Model

Voer een korte zelf-evaluatie uit met het vernieuwde EFQM model en ontdek de voordelen van een EFQM assessment. 

Het 2020 EFQM model

Ben jij op zoek naar een framework dat je organisatie begeleidt naar groei, transformatie en verbeterde resultaten? Het vernieuwde EFQM model gaat door middel van metingen en assessment helpen om de hiaten en mogelijke oplossingen te begrijpen.

Wat zijn jouw sterkten als Business Excellence-organisatie?

Wat zijn je mogelijkheden? En hoe groei je daarin verder? Met een benchmarkmodel voor Business Excellence toont Jo Harrewijn je tijdens een interactieve Kwinta sessie hoe je je organisatie, of delen ervan, vergelijkt met anderen.