Design Thinking en Kwaliteit

Design Thinking wordt door heel wat organisaties gebruikt om te innoveren, om probleemoplossend te denken, nieuwe creatieve ideeën te ontwikkelen en opportuniteiten te creëren. Maar hoe past deze strategie binnen in een kwaliteitsomgeving?  

Design Thinking biedt een uitgelezen kans om constante verbetering te bekomen en kwaliteit menselijker te maken

De verschillende stadia en methoden van design thinking lijken op het eerste zicht een framework. Toch is de essentie gericht op 'empathie' en 'experimentatie' om innovatieve, betekenisvolle en menselijke oplossingen te ontwikkelen. Het kan in zekere zin vergeleken worden met Quality Management in het aspect dat het een gelijkaardige rol vervult. Het zoekt naar een gezamelijke taal en methodologie die de ontwikkeling van een organisatie mogelijk maakt door nieuwe mentaliteiten en gedragingen in te voeren op een manier die kan worden gestandaardiseerd en gemeten.
Design Thinking is een iteratief proces waarin we proberen de gebruiker/klant te begrijpen. Vooroordelen worden uitgedaagd en problemen worden op een nieuwe manier gedefinieerd in een poging om alternatieve strategieën en oplossingen te identificeren.

Design Thinking en kaliteitsprofessionals:

De toolbox van de kwaliteitsprofessional

Er is geen gebrek aan frameworks, toolkits en methodologieën voor kwaliteitsmanagement en continue verbetering. Zo bestaat er bijvoorbeeld een DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) methodologie. Het biedt een gestructureerde set methoden voor continue verbetering, samen met een set probleemoplossende tools en technieken voor elke fase in de methodologie. DMAIC biedt de mogelijkheid om de huidige toestand te beoordelen met behulp van kwantitatieve methoden en prioriteit te geven aan problemen / kansen waarvoor oplossingen moeten worden geïmplementeerd.bronnen. 
Statistieken om de huidige staat te kwalificeren en om de effectiviteit van de geïmplementeerde oplossingen te meten, worden doorgaans gelinkt met bedrijfsdoelstellingen, wat ervoor zorgt dat werknemers de afstemming tussen verbeterinitiatieven en de potentiële impact van resultaten op bedrijfsdoelstellingen beter begrijpen.

De toolbox van de ontwerper

IDEO is een wereldwijde organisatie die een positieve impact creeërt door design. CEO, Tim Brown, spreekt zich uit over Design Thinking als een aanpak die human-centered is, en die haar inspiratie uit de toolkit van een ontwerper haalt om menselijke noden, evenals de mogelijkheden van technologie en de vereisten voor zakelijk succes te integreren. 

In de afbeelding hieronder wordt duidelijk gemaakt dat design thinking en innovatie voortkomen uit 3 pijlers: verlangen (menselijk), haalbaarheid (technisch) en levensvatbaarheid (business). Kwaliteit en continue verbetering focust zich voornamelijk op de twee laatste pijlers. Indien Design Thinking wordt opgenomen in de processen kan er bij vooropgestelde oplossingen meer aandacht uitgaan naar wat wenselijk is ipv enkel te focussen op wat er technisch en zakelijk mogelijk. Niet alleen dat, het kan ook een beduidende verbetering betekenen voor change management en een impact hebben op de effectiviteit van veranderingen. Emapthie kan ervoor zorden dat een geïnformeerde en betrokken gebruiker een voorvechter wordt van de oplossingen die worden geïmplementeerd. De combinatie van traditionele statistieken en kwalitatieve gegevens die de dimensie van wenselijkheid ondersteunen, kan een nieuw perspectief bieden voor het stellen van prioriteiten en het stimuleren van verbeteringen.

Optimalisatie en Design Thinking

Wanneer Design Thinking wordt geïntegreerd in een methodologie als DMAIC, kan men dit duidelijk maken met de stappen: 'empathize', 'define',' ideate', 'prototype', 'test' bovenop de aanpak voor continue verbetering. Je kan dit terugvinden in de afbeelding hieronder. Interne en externe klanten betrekken bij de experimentatie fase kan leiden tot oplossingen die door heel de community verlangd worden en kan ervoor zorgen dat kwaliteitsprofessionals in staat gesteld worden om verbeteringen te ondersteunen en te meten.

Deel je ervaringen!

Transformatie en innovatie kunnen schitterende vruchten zijn van het implementeren van Design Thinking in je processen. Heb je zelf praktijkvoorbeelden als kwaliteitsprofessional? Geef ons dan een seintje via an [dot] kint [at] vck [dot] be.

BRONNEN:
• Why Design Thinking is more relevant in the current scenario door Dr. Pavan Soni - https://yourstory.com/2020/05/design-thinking-relevance-current-scenario

https://yourstory.com/2020/05/design-thinking-relevance-current-scenario
• Design Thinking is an opportunity to humanize quality and continuous improvement door Prem Ranganath - https://medium.com/the-art-of-quality/design-thinking-is-an-opportunity-to-humanize-quality-and-continuous-improvement-890b2fb49d03
• Is design thinking the new Total Quality Management door Darden Executive Education - https://www.iedp.com/articles/is-design-thinking-the-new-tqm/
• What is design thinking and why is it so popular door Rikke Friis Dam en Teo Yu Siang - https://www.interaction-design.org/literature/article/what-is-design-thinking-and-why-is-it-so-popular
• IDEO over design thinking - https://designthinking.ideo.com/

Delen via

Verwante artikelen

Documentmanagement en digitalisatie

Hoe beheer jij je kwaliteitsdocumenten? Alles digitaal? Volop in een overgang? Of nog zoekende naar de juiste oplossingen? Hieronder vind je enkele tips om je verder op weg te helpen. 

Wat Quality 4.0 voor jou in petto heeft

Hoe ziet de toekomst van kwaliteit eruit in een wereld die digitaal dooreengeschud wordt? Dat is de centrale vraag tijdens de VCK-sessie op dinsdag 15 oktober.

Hoe pak je beveiligingsrisico's aan?

De ISO 27001 over informatiebeveiliging is een van de snelst groeiende normen in ons land. Niet onlogisch: klanten, patiënten en medewerkers vragen zich af of hun persoonlijke en vertrouwelijke gegevens wel veilig bewaard worden.