Dit was de VCK Quality Day 2021 (deel 1): Perspectieven halen uit het vooruitblikken en achterom kijken

Op 25 november 2021 konden de leden van het VCK een volledige digitale dag rond kwaliteit bijwonen. Deze dag stond in teken van PERSPECTIEF. Een thema dat doorlopend aan bod kwam in de Keynotes, zowel als in de interactieve gesprekken rond het VCK DNA (9 waarden rond kwaliteit als kader voor een kwaliteitsbeleid).

Vooruitblikken en leren uit het verleden

In turbulente tijden is het belangrijk om regelmatig stil te staan en te leren van het verleden en vooruit te blikken naar de toekomst. Onze 2 keynote sprekers, Benedikt Sommerhoff (directeur Innovatie en Transformatie bij DGQ) en professor Tim Soens (hoogleraar Universiteit Antwerpen), gingen hier met brio op in.

Benedikt wierp zijn blik op de mogelijkheden rond agility bij het beheren van de kwaliteit binnen de organisatie. Hij kijkt daarbij naar veranderende situaties en de beheersbaarheid van deze transformaties. Tijdens zijn betoog keek hij naar hoe start-ups omgaan met agility, innovatie en flexibiliteit t.o.v. de performantie, efficiëntie en effectiviteit van hiërarchische organisaties. 

Benedikt Sommerhoff - DGQ       Professor Tim Soens - UA

Professor Soens bracht ons een zeer interessante kijk op pandemieën en gezondheidscrisissen van de Middeleeuwen tot nu. Hoe gingen mensen er toen al mee om? Heel wat verrassende en herkenbare feiten kwamen aan het licht, waarbij de nadruk duidelijk lag op het gegeven dat een pandemie geen disruptie op lange termijn veroorzaakt. Met 5 sleutels legde hij uit waardoor dit kwam. 

Enkele belangrijke punten om bij stil te staan

1. Een wendbare toekomst voor kwaliteit binnen organisaties - 'Looking Towards an Agile Quality Future'

  • Paradigma's en wereldbeelden veranderen - je kan niet vertrouwen op je eigen toekomstbeelden
  • De complexiteit neemt toe - de beheersbaarheid en de controle over je processen moeten herbekeken worden
  • Supply chains transformeren naar netwerken van leveranciers - de monarchie van de keten geraakt vervaagd
  • Over-regulering dwingt ons om regels te doorbreken en wendbaar om te gaan met regelgeving: Is kwaliteit niet waardevoller dan conformiteit?!

Leden van het VCK vinden de volledige presentatie terug via de ledenzone:https://vck.innovationwall.io/wallitem/877

2. Hoe behoudt men de veerkracht in crisistijden? - 'Kwetsbaarheid en Veerkracht van de Pest tot Covid-19'

  • Pandemieën veranderen de samenleving niet. Menselijke reacties doen dat wél!
  • Sinds de 14e eeuw worden reeds programma's ontwikkeld en maatregelen genomen tegen de verspreiding van virussen - het is belangrijk om hier lessen uit te blijven trekken
  • Rampen en gezondheidscrisissen keren steeds terug doorheen onze geschiedenis. Uit die opeenvolging kan men voorspellingen maken om voorzorgen te nemen en zich te behoeden (//risicomanagement).
  • Als ongelijkheid en wantrouwen heerst, heeft dit een onmiddelijke impact op de samenleving en haar gezondheid.

Benieuwd naar de 5 sleutels en wat men erover kan leren? Leden van het VCK kunnen de presentatie herbekijken en terugvinden via: https://vck.innovationwall.io/wallitem/878

Delen via