Een goeie kwaliteitscultuur creëren en behouden

Duidelijkheid, integriteit en geduld zijn voor Henk Deprez van Moore Belgium de drie voorwaarden om uiteindelijk een goeie kwaliteitscultuur te creëren en te behouden.

Wat versta je onder kwaliteitscultuur?
Henk Deprez (Moore): "Soms moeten we het niet ingewikkeld maken en zegt het woord genoeg: een kwaliteitscultuur is een cultuur die de kwaliteit bevordert.

Je kan echter maar iets bevorderen dat je kent en meet.  Definieer en communiceer dus de criteria voor kwaliteit en de prestaties tegenover deze criteria.

Daarom zou ik op de vraag ‘wat versta je onder kwaliteitscultuur’ antwoorden: een omgeving waarin iedereen vrij kan bijdragen aan de duidelijk gedefinieerde en gecommuniceerde kwaliteitscriteria."

Hoe creëer je een organisatie met een kwaliteitscultuur? Wat zijn je tips?
Henk Deprez (Moore): "Er zijn 3 voorwaarden om (uiteindelijk) een goeie kwaliteitscultuur te creëren en te behouden: duidelijkheid, integriteit en geduld.

Stel een duidelijke definitie op van de kwaliteitscriteria en de targets errond en geef ook duidelijke feedback over de resultaten.

Wees integer: toon het goede voorbeeld, wees consequent en objectief.

En wees geduldig. Uw medewerkers hebben al veel ‘projecten’ zien passeren, respecteer hun argwaan. Neem hun argwaan weg door consequent te zijn. Het duurt een jaar om automatismen te kweken, een week om ze teniet te doen."

Buiten de wet

Wat zijn de valkuilen?
Henk Deprez (Moore): "Het idee dat het aan de werknemers ligt, dat kwaliteitscultuur een tijdelijk project is en leidinggevenden die zich buiten de wet stellen."

Welke rol spelen kwaliteitsmanagers bij het creëren van een kwaliteitscultuur?
Henk Deprez (Moore): "Helaas geen beslissende, wel een ondersteunende rol. De directie vertolkt de intentie en het engagement, de kwaliteitsverantwoordelijke kan het proces begeleiden door bijvoorbeeld kwaliteitscriteria te definiëren voor elk proces en de communicatie te ondersteunen over afspraken en realisaties ten opzichte van deze afspraken.

Dagelijks aanwezig zijn op de werkvloer en het bewustzijn bewaken bij alle niveaus van de organisatie behoren ook tot de taken van de kwaliteitsmanager."

Hoe herken je een organisatie waar een sterke kwaliteitscultuur heerst?
Henk Deprez (Moore): "Hoe voelt iemand zich die ondubbelzinnig weet wat hij/zij in zijn/haar taak moet bereiken om topkwaliteit aan de uiteindelijke klant af te leveren, hierover regelmatig opbouwende gefundeerde feedback krijgt, en bovendien ondersteuning krijgt om nog gemakkelijker de gewenste resultaten af te leveren?

Op het gevaar af om zweverig te klinken, durf ik toch te stellen dat je organisaties met een sterke kwaliteitscultuur herkent aan…. zijn stralende mensen."

Moore BelgiumHenk Deprez is Senior Manager Strategy & Operations bij Moore Belgium. Moore Belgium is partner van het VCK congres over kwaliteitscultuur op 21 november.

Delen via

Verwante artikelen

Webinars en video conferences

Deze bizarre periode van quarantaine vergt ontzettend veel aanpassingen van iedereen. De voornaamste voor velen is het thuiswerken. Hoe pak je dit professioneel aan?

Mensgericht ondernemen: is je bedrijf er klaar voor?

Ondernemen met respect voor mens en milieu: hoe pak je het aan? ISO 27501 en ISO 26000 bieden een nuttig referentiekader. Het NBN helpt je op weg.

Vooruitgang

In deze column werpt Willy Vandenbrande van QS Consult een kritische blik op hoe de wereld er vandaag op vooruitgaat. Maar wordt de ene oplossing niet vervangen door een nieuw probleem?