Energieaudit sinds 5 december verplicht

Sinds 5 december 2015 moeten grote bedrijven met meer dan 250 werknemers en een omzet van meer dan €50 miljoen volgens de nieuwe Europese richtlijn ESOS een energieaudit ondergaan.

//www.flickr.com/photos/usdagov/Doel? De energieconsumptie in de Europese bedrijfssector efficiënter maken.
 
Bedrijven die de energiemanagementsysteem ISO 50001 en/of de milieunorm ISO 14001 geïmplementeerd hebben, voldoen onder bepaalde voorwaarden aan de criteria uit de Europese richtlijn.

Weinig bijkomende eisen

Heb je al een werkend managementsysteem, zoals ISO 14001 of ISO 9001, dan stelt energiemanagementsysteem ISO 50001 niet veel bijkomende eisen, maar wel enkele kritische elementen. De volgende 10 stappen gaan dieper in op hoe je de norm aanpakt in je organisatie:

Stappenplan

1) Bestudeer de ISO 50001

Soms begint een organisatie met het invoeren van een energie managementsysteem zonder een duidelijk begrip van wat de norm eigenlijk eist. De norm wordt dan gezien als een soort checklist met eisen, die men moet aflopen om het systeem op te zetten.
 
Deze aanpak bergt het reële gevaar in zich, dat veel tijd besteed wordt aan het schrijven van allerlei documentatie, die de ISO 50001 in principe niet vereist, terwijl essentiële normeisen onvoldoende worden ingevuld. Ook kan een verzameling losse activiteiten en documenten ontstaan, die geen systeem vormen, omdat de samenhang ontbreekt.
 
Lees niet alleen de norm goed, maar ook andere documentatie, om de essentie van effectief energiemanagement te begrijpen.

2) Stel een plan op

Soms start men met het ontwikkelen van een energiemanagementsysteem, zonder dat er is nagedacht over de belangrijkste stappen, fasering en betrokkenen. Daardoor kost de invoering onnodig veel tijd.
 
Stel een globaal plan op voor ontwikkeling en uitvoering met mijlpalen en de daarbij behorende concrete output. Bedenk dat activiteiten ook parallel aan elkaar kunnen lopen, indien meerdere personen bij de ontwikkeling van systeemelementen betrokken worden. De verantwoordelijkheden dienen dan wel tijdig gedelegeerd worden. Plan daarom tijdige informatie- en trainingsessies voor betrokkenen.

3) Stel een energiebeleid op

Vaak kiest de directie voor het invoeren van een energiemanagementsysteem, zonder een heldere visie op het grotere doel. Wat willen we als organisatie met energiemanagement bereiken? Als die vraag niet beantwoord wordt, ontstaat een systeem dat vooral op de norm en niet op de organisatie gericht is.

Een gemiste kans voor een doelgericht systeem met meer waarde voor de organisatie (o.a. lagere energiekosten), haar klanten en andere belanghebbenden.
 
De norm vereist in ieder geval het managen en het beheersen van alle relevante energie aspecten binnen de organisatie, zodanig dat ook verbeteringen worden gerealiseerd qua energie efficientie.
 
De norm schrijft echter geen methode en geen speerpunten voor. Juist daar kan de organisatie zelf meerwaarde en marktwaarde creëren.
 
Lees de overige 7 tips in de whitepaper over het energiemanagemensysteem ISO 50001

Delen via

Verwante artikelen

Evolutie van het aantal certificaten

Evolutie van het aantal certificaten in België

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) presenteert jaarlijks een overzicht per land van het aantal nog geldige certificaties, al ligt er ondertussen een laagje stof op: de recentste cijfers dateren van 2017.

Infografiek: nieuwe ISO 50001 gepubliceerd

De nieuwe ISO 50001:2018 is zopas gepubliceerd, een norm die een systematische aanpak aanreikt om het energieverbruik en CO2-uitstoot continu te verminderen.

Havenbedrijf Antwerpen bekroond voor duurzaam energiebeleid

De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is een van de strategische prioriteiten van het Havenbedrijf Antwerpen. Duurzaam energiebeleid maakt daar deel van uit en binnen dat kader ontving het Havenbedrijf voor de tweede keer op rij het ISO 50001-certificaat.