Energiebesparend werken dankzij ISO 50001

ISO 50001 is een krachtig instrument om je organisatie te ondersteunen bij energie- en kostenbesparingen. De norm vormt de basis voor een efficiënt energiemanagementsysteem.

Via ISO 50001 kun je consequent werken aan de verbetering van je energie-efficiëntie, de energiekost en de broeikasgasemissies. Zo voldoet je onderneming aan de wettelijke vereisten over energiemanagement.

De norm biedt richtlijnen voor allerlei organisaties, groot of klein, die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren.

Wat is het verschil tussen ISO 50001 en ISO 14001?

Daar waar energie een van de milieuaspecten is in de ISO 14001-norm is het in de ISO 50001-norm het centrale onderwerp.

Daarnaast richt ISO 50001 zich alleen op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten, zoals ISO 14001 dat doet.

PDCA

De basis voor het energiemanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 50001 stelt naast deze uitvoeringscyclus ook eisen aan de resultaten van het managementsysteem, namelijk het gericht zijn op de continue verbetering van de energieprestaties en het voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Bij 7.000 bedrijven

ISO 50001:2011 viert in 2018 al zijn zevende verjaardag. In al die jaren werkten al meer dan 7000 bedrijven aan het verbeteren van hun energieprestaties. Ze maken een verschil in het hier en nu met voordelen op korte én lange termijn, voor hun onderneming en de wereld waarin we leven.

Als je nog niet helemaal vertrouwd bent met de vereisten van ISO 50001, is de opleiding “ISO 50001:2011: energiestandaard voor energiemanagementsystemen” van Allanta, ideaal. Komen aan bod: de terminologie, grondbeginselen en principes van energiemanagement, net als de relatie tussen energie-efficiënte, energiegebruik, energieverbruik en energie-intensiteit. Ook de beheers- en operationele elementen van de ISO 50001-norm passeren de revue. Tot slot spijkert Allanta je kennis bij over het procesmodel en de audit van een energiemanagementsysteem.

De eerstvolgende opleiding ISO 50001 vindt plaats op 12 maart 2018.

Foto beschikbaar via Creative Commons by LouisvilleUSACE

Delen via

Verwante artikelen

Evolutie van het aantal certificaten

Evolutie van het aantal certificaten in België

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) presenteert jaarlijks een overzicht per land van het aantal nog geldige certificaties, al ligt er ondertussen een laagje stof op: de recentste cijfers dateren van 2017.

Infografiek: nieuwe ISO 50001 gepubliceerd

De nieuwe ISO 50001:2018 is zopas gepubliceerd, een norm die een systematische aanpak aanreikt om het energieverbruik en CO2-uitstoot continu te verminderen.

Havenbedrijf Antwerpen bekroond voor duurzaam energiebeleid

De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is een van de strategische prioriteiten van het Havenbedrijf Antwerpen. Duurzaam energiebeleid maakt daar deel van uit en binnen dat kader ontving het Havenbedrijf voor de tweede keer op rij het ISO 50001-certificaat.