Evolutie of revolutie: ben je er werkelijk klaar voor?

 Wordt de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 voor jou een evolutie of een revolutie? Ben je goed voorbereid op een harde schok of zal het eerder een zachte landing worden? Uiteraard hangt dit volledig af van je voorbereiding en daar helpt DNV GL je graag bij.

In dit artikel geven we je tips zodat je goed voorbereid bent op de introductie van de gewijzigde ISO-normen waarvan de meest gebruikte (ISO 9001 en ISO 14001) al in 2015 verschijnen.

De ISO 27000 over informatiebeveiliging komt dit najaar uit en de ISO 22301 voor Business Continuity Management is al beschikbaar.

De International Organization for Standardization  (ISO) heeft voor de ontwikkeling van alle managementsysteemnormen, die  onder haar beheer worden ontwikkeld en uitgegeven, een nieuwe en eenduidige structuur ontwikkeld: de zogenaamde High Level Structure (HLS). Dit betekent dat de opbouw van alle managementsysteemnormen identiek wordt en dezelfde hoofdstukken zal bevatten.

Vereenvoudiging

Natuurlijk zit er, voor de normspecifieke eisen, wel een verschil tussen de verschillende managementsysteemnormen, tenslotte heeft de norm voor Informatiebeveiliging (ISO 27001) andere specifieke eisen dan de norm voor Arbo- en veiligheid (de OHSAS 18001). Deze nieuwe HLS heeft als groot voordeel dat de integratie van verschillende managementsystemen aanzienlijk vereenvoudigd zal worden.

Daarnaast behandelt de HLS heel duidelijk de verbintenis die er moet zijn tussen het managementsysteem en de strategische doelstellingen (beleid) en uitvoerende processen van een organisatie.

Wat wil jouw managementsysteem bereiken en wat zijn daarbij de risico’s op gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en informatiebeveiliging? Uit de nieuwe HLS blijkt meteen dat er een aantal wijzigingen aankomen die voor veel organisaties nieuw zullen zijn.

Nieuwe essentiële elementen

  1. De extern en intern beïnvloedende factoren die impact hebben op de doelstellingen van een organisatie en de beoogde resultaten van het managementsysteem. (paragraaf 4.1 van de HLS)
  2. De belanghebbenden (stakeholders) die relevant zijn voor het managementsysteem van de organisatie. Inclusief de eisen, behoeften en verwachtingen van deze belanghebbenden. (paragraaf 4.2 van de HLS)

Deze beide elementen spelen een grote rol bij het bepalen van de reikwijdte (scope) van je managementsysteem en het allerbelangrijkste: Wat zijn de kansen en de bedreigingen voor het behalen van een gewenst resultaat van je managementsysteem en de doelstellingen?

Geplande beheersmaatregelen moeten worden geïmplementeerd in de operationele processen volgens de alom bekende PDCA-cyclus. Dit om zeker te stellen dat de voorgenomen doelen en resultaten van jouw managementsysteem behaald worden.

In een notendop zijn hiermee de belangrijkste processen benoemd die explicieter dan voorheen onderdeel uitmaken van de nieuwe generatie ISO –managementsysteemnormen:

  • Contextanalyse en risicomanagement: welke kansen kunnen we benutten en met welke bedreigingen moeten we rekening houden?
  • Stakeholderidentificatie en compliance management: wie zijn er belangrijk voor onze organisatie en welke eisen moeten wij naleven?

De organisatie moet dus vaststellen aan welke eisen ze moet voldoen (vb.: wettelijke eisen, klanteisen, ..) en aan welke wensen en verwachtingen ze tegemoet wil komen. Daarnaast zijn er allerlei eisen vanuit de eigen organisatie die in het kader van het managementsysteem belangrijk zijn om na te leven. Het voldoen aan al deze eisen wordt in de HLS omschreven als compliance management.

DNV GL heeft al decennialang het beheersen van risico’s als kernactiviteit beschouwd en de DNG GL’s Business school biedt dan ook verschillende trainingen aan.

Wil je meer informatie over deze trainingen op het gebied van:

  • Risicobeheersing
  • SO 31000
  • Stakeholderengagement & -management
  • Business continuity ISO 22301
  • Lead auditor trainingen

Neem dan contact op via dnv [dot] certificationbelgium [at] dnvgl [dot] com of bel +32 (0)3 206 65 30.

Wil je meer weten over de normwijzigingen ISO 9001, ISO 14001 en/of OHSAS 18001?  Kijk dan op onze website en schrijf je in voor één van onze webinars over de herziening van de norm.

DNV GL
T +32 (0)3 206 65 30
dnv [dot] certificationbelgium [at] dnvgl [dot] com
www.dnvba.be/certificering

Delen via

Verwante artikelen

Virtuele trainingen met BSI

BSI biedt online trainingen aan via een live virtueel platform. Lees hier het interview over de online training van BSI met André van Hecke. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoe zo’n virtuele training er uit ziet.

Mensgericht ondernemen: is je bedrijf er klaar voor?

Ondernemen met respect voor mens en milieu: hoe pak je het aan? ISO 27501 en ISO 26000 bieden een nuttig referentiekader. Het NBN helpt je op weg.
Ingunn Midttun Godal

Certificatie efficiëntste tool om voedselveiligheid te verbeteren

Uit onderzoek blijkt dat 79% van de leiders in de levensmiddelenindustrie certificatie als topprioriteit beschouwt om aan de regelgeving te voldoen maar wel toepassingen voor nieuwe technologieën onderzoekt.