In gesprek met het EOQ

In februari brachten we de directie van het EOQ samen met dat van het VCK. Samen bespraken we de toekomst van onze netwerken en deelden we inzichten rond kwaliteit in 2021. 

De waarde van een sterk netwerk en de weerbaarheid van kwaliteit in je organisatie

Op vrijdag 12 februari nodigde het VCK (Vlaams Centrum voor Kwaliteit), de Europese koepelvereniging: the European Organisation for Quality, of EOQ, uit om in gesprek te gaan over de voortdurende Covid-19 pandemie, de vooruitzichten en de toekomst van kwaliteit, het belang van een duurzaam netwerk en de rol van professionals die dagelijks met kwaliteit bezig zijn. We spraken met An Kint, directeur van het VCK en vice-voorzitter van EOQ, Ulf Gustavsson, Secretaris-Generaal van EOQ en Torolf Paulshus, voorzitter van EOQ.

Elke crisis is een opportuniteit

Tijdens het gesprek met de voorgenoemde gasten gingen we in op 3 thema’s. We bespraken de stand van zaken en de perceptie rond kwaliteit met het oog op de toekomst en de wereldwijde crisis die op het moment van schrijven nog steeds haar voetdruk aan het afzetten is. Ook het belang van een sterk kwaliteitsnetwerk kwam uitvoerig aan bod. In tijden van vooruitgang en constante verandering is het belangrijk om een open geest te houden en elkaar te inspireren in het streven naar excellentie-denken.

Delen via