Goede afspraken maken goede kwaliteit

De ontwikkeling van de SQA-functie in de industriële toelevering

In de afgelopen decennia is ketensamenwerking in de industriële toelevering een steeds belangrijkere plaats gaan innemen. Dit komt doordat het produceren van onderdelen steeds vaker wordt uitbesteed bij leveranciers.

Bij uitbesteding speelt een aantal aspecten een rol. Op de eerste plaats worden producten steeds complexer zodat kennis en capaciteit ontbreken om ze zelf te produceren.

Een tweede aspect is dat bij het ontwikkelen van producten in steeds grotere mate gebruik wordt gemaakt van de kennis en competenties van leveranciers. Vanuit dit perspectief is het logisch dat het zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten van het inkoopproces een steeds grotere rol is gaan spelen.

Goede afspraken

Het is van groot belang dat goede afspraken met leveranciers worden gemaakt over productspecificatie, prijs, kwaliteit en levertijd, dat deze afspraken worden vastgelegd in contracten en dat contractbewaking plaatsvindt gedurende de contracttijd.

Met name voor het maken en het bewaken van kwaliteitsafspraken hebben veel (grote) uitbesteders processen ontwikkeld op het gebied van Supplier Quality Assurance (SQA). Primair gaat het om het telkens opnieuw bij elke levering verkrijgen van producten die aan specificatie voldoen. Gerichtheid en methodieken hebben de afgelopen decennia trends en ontwikkelingen laten zien.

Meten is weten

Op SQA-gebied kenmerken de jaren tachtig zich door ‘meten is weten’ (Shewhart, Juran, Deming). Binnen de kwaliteitskunde zou men kunnen spreken van de empirische school. Leveranciers dienen aan te tonen dat producten en processen voldoen aan specificaties, niet alleen voor één levering, maar voor de gehele contracttijd.

Processen moeten technisch en statistisch beheerst zijn. Controleren en registreren voeren de boventoon. Kwaliteitssysteemnormen zijn wel aanwezig, maar zijn sterk product- en procesgeoriënteerd.

Down-to-earth

Waar bijvoorbeeld Japan een down-to-earth benadering heeft toegepast, heeft de praktijk in Europa laten zien dat veel bedrijven op het gebied van aantoonbaarheid van statistische beheersing van industriële processen onvoldoende scoren.

Oorzaken kunnen gezocht worden in ondermaatse contractbeoordelingen op haalbaarheid van specificaties, onvoldoende scholing van personeel, geen effectieve sturing geven aan processen van onderleveranciers en onvoldoende focus door de klant.

Lees verder op Perspectieven op kwaliteit

Hans van Mulekom (1959) is SQA-manager bij NedTrain. Daarnaast heeft hij een eigen adviesbureau op het gebied van kwaliteitsmanagement. Sinds een aantal jaren is hij lid van de accreditatieraad voor de IRIS (International Railway Industry Standard) en van de programmaraad voor de masteropleiding kwaliteitsmanagement van S&N University.

Delen via

Verwante artikelen

I've got the blues!

Een tomatenblik dat de hele wereld afreist ligt goedkoper in de winkel dan eentje dat lokaal, om de hoek, wordt geproduceerd.

"Logistiek optimaliseren is hefboom voor verdere professionalisering"

Om verder te professionaliseren in de ziekenhuissector, verdient de logistiek een meer dan gewone aandacht. Een onderzoek van Möbius leidde tot enkele markante conclusies. Stuk voor stuk gaat het om punten waar ziekenhuizen aan kunnen werken om hun efficiëntie op te krikken. Een overzicht.

België elfde meest veerkrachtige supply chain

Noorwegen is volgens de FM Global Resilience Index 2015 het minst kwetsbare land ter wereld voor verstoringen in de supply chain. België valt net buiten de top 10 van de ranglijst.