Good practices uit de doeken gedaan

In de Kwinta sessie van februari gunden 3 leden van het VCK-netwerk (Eandis, Lotus Bakeries en SUEZ) je een blik achter de schermen van hun organisatie en hoe zij kwaliteitsissues zoals risk, interne audits en de management review te lijf gaan.

Bart De Coninck over Risk Management

In een bedrijfscontext kijken we door een andere bril naar het risicobeheer dan in het privéleven, waar we voor een brandverzekering betalen en een reserveband in de koffer meeheulen. Nochtans maakt risicobeheer onlosmakelijk deel uit van de bedrijfsvoering, zegt Bart De Coninck, afdelingshoofd organisatiebeheer bij Eandis.

Grofweg ziet hij 4 mogelijke manieren waarop bedrijven met een risico kunnen omgaan: ze kunnen het risico vermijden, beheersen, overdragen of accepteren.

Om de risico's in kaart te brengen, heeft Eandis in de Plan-fase van de Deming-verbetercirkel doelstellingen gedefinieerd en de risico's in kaart gebracht voor elk bedrijfsproces. Voor elk risico krijgt iemand het ownership toegewezen. Dat levert de tactische "ERIK" op, afkorting voor Eandis Risico Identificatiekaart. Aan de hand daarvan kunnen de risico's opgevolgd worden.

Fundamenteel is dat risicobeheer op gelijke hoogte geplaatst wordt als doelstellingen, acties, indicatoren; dit zowel qua beslissingsinstrument als eigenaarschap.

Els Rutsaert over interne audits als verbeterproces

Els Rutsaert, Corporate QA Manager bij Lotus Bakeries, legt uit hoe ze toegevoegde waarde creëert met interne audits in plaats van het als een verplicht nummer te zien. Enkele concrete tips:

  • Houd rekening met drukke periodes in de plants en beperk het aantal audits in aantal, maar ga wel in de diepte om toegevoegde waarde te creëren.
  • Plan niet enkel tijd voor de audit in, maar ook voor de voorbereiding, rapportering en opvolging.
  • Door een openingsmeeting te organiseren (dat hoeft niet lang te duren) kan je de audit kaderen, de agenda overlopen en met iedereen kennismaken.
  • Sluit de audits af met een slotmeeting, waarbij ook het management aanwezig is.
  • Door de conclusies van een interne audit niet enkel in het rapport, maar ook in de mail zelf al te vermelden, garandeer je dat de belangrijkste zaken opgepikt worden.
  • De opvolging van de opmerkingen die uit een audit komen na 2, 4 en 6 maanden zorgen dat je een proces van continue verbetering op de sporen zet.

Koen Van Roey over de Management Review

Koen Van Roey, Internal Control & Quality Manager bij SUEZ in België, trapt af met de vraag of de management review slechts een vodje papier is om een certificaat te behalen of een tool om te verbeteren. Hij maakte er een nuttige tool van om de werking van het managementsysteem op te zetten, te borgen en te verbeteren. Bijkomend zorgt het voor betrokkenheid en kan je de management review gebruiken om de ISO-audit voor te bereiden.

Niet zozeer het eindresultaat ervan is van belang, maar vooral de reis ernaar toe, de journey, werpt vruchten af: het verhoogt de betrokkenheid van zijn collega's. Zijn eigen rol als kwaliteitsmanager is daarbij coachend: hij reikt een kader aan, een format waarbinnen collega's kunnen werken en bewaakt het proces, kijkt alles na op volledigheid en correctheid en daagt hen uit door hen een spiegel voor te houden. Ieder bereidt zijn eigen deel voor en presenteert het ook zelf, waardoor je ownership creëert.

Zorg er wel voor dat je de ISO-woordenschat afstemt op de taal van je organisatie en maak de toegevoegde waarde van het proces voldoende duidelijk.

De presentaties en templates zijn beschikbaar via Kwinta Knowledge. Bekijk het fotoverslag op Facebook en schrijf je alvast in voor onze volgende sessie over de gevolgen van het nieuwe kwaliteitsbeleid in China.

Delen via

Verwante artikelen

Wat zijn de criteria voor ‘criteria’?

In alle managementsysteemnormen komt het woord ‘criteria’ bij herhaling voor. Matthijs Dierick, trainer en lead auditor bij DNV GL, schreef een column waarin hij tips geeft om criteria concreet en helder te maken.
Henk Deprez

Sommige dingen moeten wél van ISO

Weet je nog, toen ISO 9001:2015 verscheen? Hoera! Geen verplichte procedures meer, geen verplicht handboek meer. Minder bureaucratie, meer aantoonbaarheid in de praktijk.
De ISO 9001-norm

Hoe tevreden ben je over ISO 9001-certificering? Vul de enquête in

Nicolas Callebout voert een tevredenheidsonderzoek over de ISO 9001 in het kader van het behalen van zijn masterdiploma in Business Economics aan UGent.