Handreikingen voor een hedendaagse manier van leidinggeven


De Geyter, E. (Acco, 2016). Wendbaar leiderschap. Een houvast voor nieuwe leiders in turbulente tijden
Els de Geyter, blz.
Uitgeverij Acco

Dat de wereld om ons heen complexer  geworden is in vergelijking met 50 jaar geleden, is inmiddels wel algemeen aanvaard.  Veranderingen treden ook steeds sneller op, schrijft Everard van Kemenade in een recensie van het boek "Wendbaar leiderschap".

In een dergelijke context zoekt menig wetenschapper en consultant naar nieuwe moderne manieren van handelen voor managers, die de consequenties van de snel veranderende samenleving  voor de organisatie  dienen te overzien.

Agile leadership?

Wendbaar leiderschap

Els de Geyter is expert in het ontwerpen en ontwikkelen van wendbare organisaties. Op basis van haar kennis en ervaring ontwikkelde zij een “houvast voor nieuwe leiders in turbulente tijden”. De titel van haar boek is “Wendbaar leiderschap”.  Dat is haar term ter vervanging van “agile leadership”, dat in haar ogen ook te veel wordt geassocieerd met informatietechnologie. 

Wendbaarheid, zo stelt de auteur, betekent een optimale combinatie tussen inspelen op verandering en het streven naar stabiliteit. Het is de combinatie van adaptiviteit en robuustheid, die we ook zien in de natuur.

Flexibiliteit en enthousiasme

Haar inspiratie haalde ze voor een deel uit de flexibiliteit en het enthousiasme in start-ups en scale-ups. Als onderbouwing noemt ze onder andere Frédéric Laloux, de auteur van “Reinventing Organizations” en Daniel Pink, auteur van “Drive. The suprising truth over what motivates us”.

Wendbaarheid heeft, volgens De Geyter, 4 aspecten:

  1. Cultuur en leiderschap,
  2. organisatie-architectuur,
  3. teamwerking en
  4. talent beheer.

12 principes voor wendbaarheid

Om je organisatie op deze aspecten te meten ontwikkelde zij een Orbit-wendbaarheidstest, die in het boek integraal is opgenomen. Alleen daardoor is het boek al interessant. Maar het boek biedt meer, zoals twaalf principes voor wendbaarheid, die je helpen het concept concreet vorm te geven. 

Een voorbeeld van zo'n principe is Principe 1: Doe als organisatie in de eerste plaats datgene waar jullie ten volle voor staan en waarmee jullie de wereld echt vooruit willen helpen. Verder  geeft het boek tien perspectieven voor leiders in turbulente tijden. De moderne leider is een leider met een plan, inspirerend, nederig, constructief, verhelderend, alert, coachend, ontzorgend, transparant en groeigericht. Een veel-kunner.

Als aanhanger van het contextualisme (alle verschijnselen moeten worden geanalyseerd als acts-in-context) ben ik zeer blij met dit boek. Naast het model en haar uitwerkingen biedt het ook cases, verhalen, leestips, kijktips en doe-tips; wat het erg praktisch en pragmatisch maakt. Gezegd moet wel, dat het concept vooral ingaat op het ontwerpen en ontwikkelen van een wendbare organisatie.

Klemtoon op interne context

Daarbij is vooral  aandacht voor de interne context. Maar, zoals ook de auteur stelt, doelstellingen in een organisatie moeten onderling afgestemd en bijgestuurd worden op basis van veranderingen in klantvragen, veranderingen in de markt, veranderingen door nieuwe technologie.

Een aantal suggesties wordt gedaan over de feitelijke analyse van die externe context: SWOT-analyse, vragen van feedback aan klanten, werknemers stimuleren deel te nemen in netwerken. Maar daar is meer over te zeggen. Andere boeken, zoals Arnold Rozendaal’s Contextueel Leiderschap, gaan dieper in op instrumenten om de maatschappij ook daadwerkelijk te kunnen analyseren.

Bestel het boek

Everard van Kemenade, trainer/consultant Quality management

Laloux,F. (2014) Reinventing Organizations. Brussel: Nelson Parker
Pink D.H. (2009) Drive: The surprising truth about what motivates us. New York: Riverhead Books
Rozendaal,A. (2008), Contextueel leiderschap. Diagnose en ontwikkeling met behulp van de Referentiemethode ®, Assen: Van Gorcum

Delen via

Meer boekbesprekingen

Leiderschap op halve kracht: de valkuil voor de moderne leider

De Cremer D. (ACCO Uitgeverij, 2012). Leiderschap op halve kracht: De valkuil voor de moderne leider
David De Cremer, 104 blz.
Uitgeverij Uitgeverij ACCO Uitgeverij

Technologische innovaties koppelen aan organisatorische innovaties

Van Hootegem G. en Huys R. (ACCO Uitgeverij, 2014). Meten en veranderen – Instrumenten bij het nieuwe organiseren
Geert Van Hootegem, Rik Huys en Guido Maes, Uitgeverij Uitgeverij Acco

Over wat we niet zien bij organisaties

Vergouw G. (Boom Uitgevers Amsterdam, 2015). Het dodo-effect - Over gedragsverandering in organisaties
Uitgeverij