Havenbedrijf Antwerpen bekroond voor duurzaam energiebeleid

Inspanningen tweede keer op rij beloond met ISO 50001-certificaat

De transitie naar een circulaire en koolstofarme economie is een van de strategische prioriteiten van het Havenbedrijf Antwerpen. Duurzaam energiebeleid maakt daar deel van uit en binnen dat kader ontving het Havenbedrijf voor de tweede keer op rij het ISO 50001-certificaat.

Deze internationaal erkende norm voor duurzaam energiemanagement is de erkenning voor de continue inspanningen die het Havenbedrijf op dit vlak levert.

Ook voor de komende drie jaar werd een plan opgesteld om volop in te zetten op energie-efficiëntie en andere bedrijven binnen het havenplatform te inspireren dit ook te doen.

Het Havenbedrijf was in 2015, bij het behalen van het eerste ISO 50001-certificaat, het allereerste bedrijf in zijn soort dat deze norm achter zijn naam kon schrijven.

Voor de driejarige ISO-cyclus 2015 tot en met 2017 behaalde het Havenbedrijf nu opnieuw een ISO-50001 certificaat, dat vandaag door certificeringsinstelling DNV GL officieel werd overhandigd aan Greet Bernaers, Directeur Infrastructuur van het Havenbedrijf.

Duurzaam energiebeleid

Voor de volgende driejarige periode (2018 tot en met 2020) heeft het Havenbedrijf een nieuwe energiebeleidsverklaring opgesteld. Ambitie is:

  • de energie-efficiëntie van de eigen gebouwen en installaties verder verbeteren om zo de bedrijfsinterne CO2-uitstoot met 10% te verminderen (t.o.v. 2016).
  • de CO2-uitstoot van de eigen vloot tegen eind 2020 reduceren met ca. 5% per sleeptaak.

Binnen het Havenbedrijf werd een energieteam aangesteld dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het energiemanagement.

Clusteren

Eddy Van Hove, Technisch Manager Havenbedrijf: "Dit zal worden verwezenlijkt met behulp van verschillende maatregelen. Praktisch gaat het om het in bedrijf nemen van energie-efficiëntere sleepboten en elektrische voer- en vaartuigen naast het verder inzetten op hernieuwbare energie in gebouwen en op sluiscomplexen (zonnepanelen, warmtepompen)."

"We organiseren ons ook beter door het clusteren van gebouwen en werken aan ons gedrag door o.a. het toepassen van eco-driving en eco-varen. Alle verbruiken worden systematisch gemonitord."

"Enkel door zo te werken kunnen we onze energiebesparende maatregelen systematisch plannen, uitvoeren en beoordelen. Onze focus ligt daarbij op de grote verbruikers zoals gebouwen en vaartuigen.”

Toonaangevend in de sector

Günther Willems, Operations Manager Belgium DNV GL: “Het Havenbedrijf Antwerpen beschikt over een systeem dat een goed inzicht geeft in de huidige prestaties om van daaruit de nodige maatregelen te treffen om emissies en CO2-besparingen te realiseren."

"De communicatie, zowel intern als extern, en de middelen die ter beschikking gesteld worden tonen aan dat vanuit het management een hoog engagement bestaat om de duidelijk uitgesproken doelen te behalen en op die manier toonaangevend te blijven in de sector.”

Voorbeeldfunctie

"Als Havenbedrijf zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en willen wij een voorbeeldrol vervullen op het havenplatform", zegt Greet Bernaers, Directeur Infrastructuur.

"Met een duidelijk en gedragen energiebeleidsplan willen we andere bedrijven inspireren om ook in te zetten op energie-efficiëntie. Het feit dat wij twee cycli op rij voldoen aan de ISO 50001-norm, toont aan dat wij energie-efficiëntie hebben verankerd in onze bedrijfsvoering.”

Contacteer Günther Willems, Operations Manager Belgium bij DNV GL – Business Assurance, voor meer info via Antwerp [dot] OperationsMSC [at] dnvgl [dot] com of telefonisch op het nummer +32 3 206 65 30

Delen via

Verwante artikelen

Evolutie van het aantal certificaten

Evolutie van het aantal certificaten in België

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) presenteert jaarlijks een overzicht per land van het aantal nog geldige certificaties, al ligt er ondertussen een laagje stof op: de recentste cijfers dateren van 2017.

Infografiek: nieuwe ISO 50001 gepubliceerd

De nieuwe ISO 50001:2018 is zopas gepubliceerd, een norm die een systematische aanpak aanreikt om het energieverbruik en CO2-uitstoot continu te verminderen.

Energiebesparend werken dankzij ISO 50001

ISO 50001 is een krachtig instrument om je organisatie te ondersteunen bij energie- en kostenbesparingen. De norm vormt de basis voor een efficiënt energiemanagementsysteem.