Heeft samenwerken alleen maar voordelen?

We willen allemaal bruggen bouwen, we willen allemaal iemands partner zijn, we willen allemaal onze stakeholders horen, we willen allemaal met iemand samenwerken. Dat konden we horen tijdens het 8ste European Quality Assurance Forum in Göteborg, met als thema samenwerking in kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.

Wanneer we een intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties op poten zetten, doen we dit om de doelstellingen naar een hoger niveau te tillen, de kwaliteit van het proces te verhogen en uiteraard om een sterker eindproduct te realiseren; iets dat we naar alle waarschijnlijkheid niet bereiken indien we alleen te werk zouden gaan.

Een intensieve samenwerking versterkt de kritische massa, laat toe om snel en efficiënt kennis te delen, van elkaar te leren en de synergie te verhogen. Iedereen ziet de voordelen van de samenwerkingsverbanden: het resultaat wordt volgens alle hoger onderwijsactoren alsmaar beter. Het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan, vernamen we in Göteborg.

Ook VLUHR Kwaliteitszorg werkt als organisatie samen met veel partners binnen het Vlaamse hoger onderwijs. Niet alleen met de hoger onderwijs instellingen en met de visitatiecommissies, maar ook met de studenten, de overheid en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie worden contacten en netwerken opgebouwd.

Onze stakeholders zijn zeer uiteenlopend en allemaal zijn ze op een ander niveau en met andere doeleinden betrokken bij de organisatie van de externe kwaliteitszorg in het Vlaams hoger onderwijs. Het is hun collectieve bijdrage aan onze werking die ons werkelijk naar verbetering kan leiden.

Wordt alles beter door samenwerking?

Maar heeft samenwerken alleen maar voordelen en wordt hierdoor alles echt beter? Laten we starten met een positieve noot: uiteraard kan een doorgedreven en doordachte samenwerking leiden tot een beter resultaat.

Toch heeft het verleden van VLUHR Kwaliteitszorg al meermaals uitgewezen dat een vlotte samenwerking botst op obstakels en valkuilen. Het blijkt daarom meer dan nodig om iedere nieuwe of al bestaande samenwerking grondig tegen het licht te houden en na te gaan of voldaan is aan een aantal essentiële voorwaarden om van de samenwerking een succes te maken.

Wanneer een samenwerking tussen twee of meerdere partners wordt opgezet, dan gaat ieder uit van zijn eigen kwaliteiten en sterktes. Elk van de partners heeft zijn eigen inbreng in de samenwerking en heeft individuele verwachtingen. Om de verschillende verwachtingen dichter bij elkaar te brengen zijn niet alleen heldere communicatie en duidelijke werkafspraken nodig, maar bovenal respect voor elkaar.

Respect vormt basis van samenwerking

Respect tonen voor elkaars inbreng en verwezenlijkingen en elkaar als gelijkwaardige partners beschouwen vormt de basis van iedere samenwerking. Gebeurt dit niet, dan is de ene partner al snel afhankelijk van de andere en wordt hij in zijn autonomie en onafhankelijkheid aangetast. Hierdoor bestaat er een reële kans dat één van de twee partners zijn eigen visie en ideeën zal afzwakken om de andere partner te vergenoegen.

"De kans bestaat dat één van de twee partners zijn eigen visie en ideeën zal afzwakken om de andere partner te vergenoegen."

Moet die partner zich dan niet de vraag stellen of een dergelijke samenwerking wel een toegevoegde waarde heeft. Staat de ingezette tijd wel in relatie tot het resultaat dat het opbrengt of is het eerder tijdsverlies en kan de samenwerking beter worden stopgezet?

Het 8ste European Quality Assurance Forum toont aan dat een evenwichtige samenwerking een gebalanceerde oefening is. Het Forum maakte alvast duidelijk dat er voor VLUHR Kwaliteitszorg veel kansen zijn tot nieuwe en hernieuwde samenwerking zowel binnen Vlaanderen als binnen Europa.

Het loont steeds de moeite om na te kijken met wie en in welke mate een organisatie in de toekomst een samenwerking opzet en onderhoudt en om verder te kijken dan de huidige partners. In ieder geval is het voor VLUHR Kwaliteitszorg van belang dat ze samenwerkt met een partner op basis van gelijkwaardigheid en respect.

Delen via

Verwante artikelen

Managementjargon op de dorpsmarkt

Onlangs was er op de radio een interview over STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics). De aanzet was een project om meer meisjes een STEM-keuze te laten maken in het onderwijs.

Terug naar school met de ISO 21001

Zet jij jouw kinderen binnenkort af aan de poorten van een school die de ISO 21001 gebruikt? Wel als het van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie  (ISO) afhangt, die aan een managementnorm voor het onderwijs sleutelt.

Einde academiejaar: welke proeven verdienen een award?

Het einde van het academiejaar nadert, dat betekent ook een verse karrenvracht bachelor-, master- en PhD-proeven. Geef ons nu de proeven door die volgens jou extra erkenning verdienen via de Kwinta Bachelor, Master en PhD Award 2017.