Het bedrijf als opvoedingsomgeving

"Bewuste interventies zijn momenten waarop je de kans krijgt de cultuur van je organisatie de juiste richting uit te sturen, om wat een struikelblok dreigt te worden, om te buigen tot iets wat energie geeft", zegt Jos Borremans, ontwikkelingscoach van Volvo Cars Gent.

"Positief geformuleerd betekent zelfbeheer dat je als medewerker de verantwoordelijkheid neemt voor een deelproces dat je in vertrouwen gedelegeerd is. Je hebt met andere woorden aanvaard in je team de inspirator of ambassadeur inzake bijvoorbeeld veiligheid of kwaliteit te zijn. Je draagt daar zorg voor, je houdt de dynamiek op gang. Iemand kan natuurlijk pas ambassadeur zijn als hij of zij ook als dusdanig wordt 'erkend' in die rol door collega's, coach en leidinggevenden. Dat vergt aandacht, verfijnde communicatie, een bepaalde manier van attent en 'emotioneel intelligent' omgaan met elkaar."

Naar uitmuntendheid

"Eigenlijk komt het erop aan in het hele bedrijf een hogere vorm van bewustzijn te creëren", meent Jos Borremans. Dat is volgens hem nodig om uitmuntendheid te bereiken in alle domeinen van de bedrijfsvoering, ook inzake zelfsturing. Dat proces start bij de leidinggevenden. Een verhoogd bewustzijn zorgt ervoor dat er meer 'bewuste interventies' kunnen plaatsvinden: duiding geven, de juiste vragen stellen, een spiegel voorhouden, de visie van het bedrijf verduidelijken, voor verzoening zorgen, trachten connecties te maken... "Dergelijke tussenkomsten zijn nodig op momenten dat er wrijving ontstaat tussen teamleden, wanneer communicatiestoornissen of misverstanden optreden."

Authentieke zorg

"Elke bewuste tussenkomst, verricht vanuit een authentieke zorg, is een kans om je cultuur de juiste richting uit te sturen. Je moet dus voldoende mensen hebben, zeker één op tien medewerkers, die deze rol op zich kunnen nemen." Voelen die 'confrontaties' soms wat ongemakkelijk aan, ze maken mensen uiteindelijk wel sterker en doen hen groeien.

"Het zijn momenten waarop je de kans krijgt om iets wat een struikelblok dreigt te worden, om te buigen tot iets wat energie geeft. We kunnen het ons in de huidige marktomstandigheden steeds minder permitteren om die kansen te laten liggen. Ik geloof heel sterk dat bedrijven opvoedingsomgevingen zijn, en dat ze dat in de toekomst steeds meer zullen worden."

Delen via

Verwante artikelen

Is ‘uitmuntendheid’ uitgeteld?

Elk jaar reikt het VCK een Business ‘Excellence’ Award uit. Maar welke waarde draagt het woord ‘excellence’ nog met zich mee? 

Wat motiveert onze medewerkers?

Af en toe lees je een boek waarvan de inhoud iets triggert, opeens kom je die boodschap op diverse plaatsen tegen. Bij mij was dat het geval met het boek "De luie manager" van Martin Waaijer.

Column: Leiderschap past niet in een excelsheet

Nu leiderschap prominent benoemd wordt in de ISO-managementnormen, wordt goed zichtbaar dat veel managers en directies moeite hebben met dit begrip.