Is het recyclagegehalte van een product meetbaar?

Niet alles is zomaar meetbaar. Volgens Wim Grymonprez, BQA auditor ISO 9001 en QA-CER, wordt dat bij het opzetten van een managementsysteem dat het recyclageproces borgt (QA-CER) snel duidelijk.

Wat is meten?
Wim Grymonprez: Voor mij is meten het registreren van kwantificeerbare gegevens die later gebruikt kunnen worden om te vergelijken met vorige data en eventueel beslissingen te kunnen nemen om te verbeteren. Deze data kunnen ook gebruikt worden om informatie uit te wisselen met andere organisaties.

Is alles meetbaar?
Zeker niet. Dat merk je al snel bij het opzetten van een QA-CER managementsysteem (een kwaliteitssysteem dat het recyclageproces borgt). Er bestaat geen objectieve meetmethode om vast te stellen of een product recyclaat kunststof bevat of niet. Door middel van een derde partij-certificatie wordt die moeilijkheid omgebogen in een opportuniteit voor zowel producent als klant van een product.

BQA heeft een certificatieschema ontwikkeld dat het kwaliteitssysteem van een recyclageproces en het gebruik van recyclaat borgt, zowel op  vlak van het recyclaatgehalte als op vlak van de kwaliteit van het eindproduct.

Zorgt meten voor kwaliteitsverbetering?
Als je niets doet met de uitkomst van je meting, dan niet. Veel bedrijven verzamelen enorm veel data, maar gebruiken slechts een beperkte hoeveelheid ervan voor verbeteringsprocessen.

Schuilen er nog andere gevaren in meten?
Meten op zich is niet slecht: elke organisatie moet meten. Maar je moet erop letten dat je de juiste zaken meet. Foutieve metingen leiden immers tot foute beslissingen.

Meten is weten, maar zijn er ook andere manieren om te weten?
Visuele beoordeling kan bij kleuren een alternatief zijn. Metamerieverschijnselen zijn bijvoorbeeld zeer moeilijk "meetbaar" maar wel goed zichtbaar.

Een ander voorbeeld: bij het lakken van profielen werd gemeten op ruwheid en kleur met een Ra-meter en een kleurmeter. Beide producten gaven met de meettoestellen haast identieke waarden aan. Nochtans waren de producten visueel niet te vergelijken.

Heb je een voorbeeld van een geslaagde meting?
pH-metingen voor zuren en basen door middel van pH-electrode.

Is meten weten?
Meten helpt om zaken beter te kunnen inschatten. Interpretatie van de metingen is even belangrijk.

Tijdens het VCK congres op 28 november 2017 gaat Wim Grymonprez dieper in op de circulaire economie en de geloofwaardigheid ervan: is recyclaatgehalte meetbaar?

Delen via

Verwante artikelen

Ontdek de presentaties over de circulaire economie

In de laatste sessie van het jaar stelden we scherp op de circulaire economie. Expert Jan Boutsen introduceerde het onderwerp, Wereld Missie Hulp en Orbix deelden een goede praktijk.

Geld verdienen met je afval

Wat als je afval geen kostenpost meer is, maar geld opbrengt? Jan Boutsen specialiseert zich in de circulaire transitie bij organisaties, al is er nog veel werk aan de winkel.
Het management moet mee - Foto beschikbaar via Creative Commons by Flickr/AFGE

Circulaire transitie tip 5: Iedereen moet mee

Begin je met een circulaire transitie binnen je organisatie? Zorg dat iedereen mee is. Het management moet erachter staan.