ISO 9001, de moeder der ISO's

Ken je de reclame van de jaren '80 voor een bekend merk van spaghettisaus, waarbij gerefeerd werd naar La Mamma en haar geheim recept? Ik vond het een sterk statement rond authenticiteit. La Mamma beheerste haar proces, stond er garant voor. En ze was er trots op!

Foto via Creative commons by Città di ParmaHaar product had succes door zijn kwaliteit, maar ook door zijn herkenbaarheid. Je wist welke smaak je – telkens weer – mocht verwachten als je dat potje opentrok (en je was trots dat je het openkreeg voor je vrouw, maar dat is een ander verhaal).

Ik kan me niet voorstellen dat La Mamma, op de vraag wat haar geheim was, zou antwoorden dat ze daarin slaagde dank zij haar respect voor het milieu, energiegebruik, veiligheid, duurzaamheid, etc.

Ik beweer niet dat ze daar geen aandacht voor had, want La Mamma zag er een heel degelijk pesoon met waarden uit, maar haar voornaamste bezorgdheid was wel: hoe zorg ik ervoor dat mijn klanten telkens weer dat zelfde uitmuntende product krijgen? Hoe beheers ik mijn recept zo, dat ik die constante topkwaliteit kan garanderen? Ze lijkt mij een perfecte kandidaat voor een ISO 9001-certificaat.

Bestaansreden

Als je iemand vraagt waar hij of zij werkt, dan is je tweede vraag: ‘en wat doen jullie?’. Je wil weten wat hun kernactiviteit is. Je wil de bestaansreden van die organisatie kennen. Je vraagt eigenlijk naar de zin die op hun ISO 9001-certificaat zou prijken.

En je weet dat hun overleving afhangt van de mate waarin ze erin slagen om deze activiteit op zo’n overtuigende manier uit te oefenen, dat ze hun klanten weten te bekoren, telkens weer. 

Als potentiële klant wens je in de eerste plaats verzekerd te zijn van de kwaliteit van het product of de dienst. Immers, de kwaliteit van je eigen product of dienst zal hiervan afhangen. Als je je eigen risico wil beperken, ga je bij die leverancier garanties vragen voor een stabiele kwaliteit. Uiteraard zijn hiervoor verschillende methodes:

  • Je kan alles in vertrouwen doen (nobel maar niet aan te raden),
  • je kan een ver doorgedreven ingangscontrole doen (grondig maar duur),
  • je kan audits doen (vaak ben je daar niet zo ervaren in en riskeer je niet representatief te zijn) of
  • je kan een kwaliteitsmanagementsysteem, zoals ISO 9001, opleggen (beproefd, uniform).

Om maar te zeggen: de eerste focus bij samenwerking met andere organisaties zal liggen op de kwaliteit van de kernactivitieit, en dus onvermijdelijk leiden naar ISO 9001, indien er over certificaten gesproken wordt.

Energie verkwisten

Uiteraard, en gelukkig, wordt tegenwoordig breder gekeken dan alleen naar productkwaliteit. We willen continuïteit. We willen dat organisaties waarmee we samenwerken lang blijven bestaan, en dat ze wetgeving en maatschappelijke aspecten respecteren.We tolereren het niet meer dat energie verkwist wordt, dat mensenlevens op het spel gezet worden, dat onze natuur belast wordt. 

En ook dat kunnen we afdwingen en borgen via certificaties volgens ISO-normen. Maar geef toe: een bedrijf dat deze laatste aspecten hoog in het vaandel draagt, maar onvoorspelbare kwaliteit aflevert, zal niet lang overleven. 

Daarom is ISO 9001 volgens mij La Mamma, de moeder der ISO’s.

Kwinta expert Henk Deprez is Senior Manager Strategy & Operations-Moore Belgium, stel hem je vraag via zijn expertenfiche.

Foto (Creative Commons) by Città di Parma/Flickr

Delen via

Verwante artikelen

Wat zijn de criteria voor ‘criteria’?

In alle managementsysteemnormen komt het woord ‘criteria’ bij herhaling voor. Matthijs Dierick, trainer en lead auditor bij DNV GL, schreef een column waarin hij tips geeft om criteria concreet en helder te maken.
Henk Deprez

Sommige dingen moeten wél van ISO

Weet je nog, toen ISO 9001:2015 verscheen? Hoera! Geen verplichte procedures meer, geen verplicht handboek meer. Minder bureaucratie, meer aantoonbaarheid in de praktijk.
De ISO 9001-norm

Hoe tevreden ben je over ISO 9001-certificering? Vul de enquête in

Nicolas Callebout voert een tevredenheidsonderzoek over de ISO 9001 in het kader van het behalen van zijn masterdiploma in Business Economics aan UGent.