ISO 9001. Why should I?

Onlangs vroeg iemand van de Afdeling Boekhouding me om eens kort uit te leggen wat ISO betekent. Het feit dat er vele ‘ISO’s’ bestaan niet te na gesproken, heb ik me toch beperkt tot een toelichting van de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015.

Ik legde in mensentaal uit wat de norm voorschrijft om te komen tot ‘het vermogen om op consistente wijze (lees: herhaalbaar) goederen en diensten af te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant’.

Dat lukte me nog vrij aardig, voortgaand op de begrijpende knikjes bij mijn toehoorder. Maar toen kwam de hamvraag: ‘Voor wie is die norm en waarom kiest men daar voor?’

Goeie vraag: waarom kiezen mensen voor iets wat ze a priori niet kennen? Juist: omdat het opgelegd wordt. De meest voorkomende ‘afdwingers’ van een ISO-certificaat zijn klanten of potentiële klanten. Je kan met die partijen maar business doen als je bepaalde certificaten hebt. Heel vaak zijn dat ISO-certificaten, wegens hun internationale erkenning.

Perceptie

En natuurlijk komt dan de ‘Why should I’-gedachte. Want wie wil nu zijn organisatie verzwaren met nutteloze procedures, tabellen, statistieken, lastige audits, en onnoemelijk veel manuren om dit allemaal bij te houden? Dit is immers de perceptie die nog altijd leeft, en die je zelfs bij reeds gecertificeerde bedrijven tegenkomt.

Beste bedrijfsleider: de essentie van ISO ligt al lang niet meer bij dikke kaften. De essentie van ISO ligt bij het kennen van uw bedrijf, en hoe het erin slaagt om het resultaat te verzekeren. Het resultaat is wat uw klant (en uw stakeholders) verwachten.

Hebt u dit in kaart gebracht? Is dit gedeeld met uw medewerkers? Weten uw medewerkers wat zij moeten doen om te helpen dit doel te bereiken? Weten zij wanneer het goed is en wanneer het niet goed is? Hebben zij alle nodige middelen (materieel, kennis en informatie) om dit mogelijk te maken? Hebben zij de kans gekregen om mee te denken over dit alles?

Stabiel en leefbaar blijven

Bovenstaande vragen zijn misschien niet de dingen die u zich dagelijks afvraagt. U bent immers bezig met het runnen van uw zaak, problemen oplossen, prospecteren, onderhandelen, etc. En toch voelt u dat u ze ooit wel met een JA zal moeten kunnen beantwoorden, wilt u op lange termijn stabiel en leefbaar blijven.

Welnu, ziehier het antwoord op uw vraag ‘Why should I?’. Je kiest voor ISO 9001 omdat het u de juiste vragen aanreikt. Het is uw checklist voor goed management.

U kan op me rekenen om deze missie uit te dragen….

Delen via

Verwante artikelen

Wat zijn de criteria voor ‘criteria’?

In alle managementsysteemnormen komt het woord ‘criteria’ bij herhaling voor. Matthijs Dierick, trainer en lead auditor bij DNV GL, schreef een column waarin hij tips geeft om criteria concreet en helder te maken.
Henk Deprez

Sommige dingen moeten wél van ISO

Weet je nog, toen ISO 9001:2015 verscheen? Hoera! Geen verplichte procedures meer, geen verplicht handboek meer. Minder bureaucratie, meer aantoonbaarheid in de praktijk.
De ISO 9001-norm

Hoe tevreden ben je over ISO 9001-certificering? Vul de enquête in

Nicolas Callebout voert een tevredenheidsonderzoek over de ISO 9001 in het kader van het behalen van zijn masterdiploma in Business Economics aan UGent.