Kennisbeheer

Opleiding en ontwikkeling als strategisch proces

De lat voor opleiding en ontwikkeling wordt alsmaar hoger gelegd. Steeds meer beschouwen organisaties dit als een proces dat net als elk ander proces output moet genereren, meer bepaald daadwerkelijke performantieverbetering op de werkvloer, in lijn met de strategische doelstellingen van de organisatie.

Ervaringen kunnen doorgeven: een vorm van erkenning

Overheidsbedrijven als de NMBS en Havenbedrijf Gent zijn zich bewust van de grote uittrede de komende jaren. Welke maatregelen nemen ze om te vermijden dat met de werknemers ook de knowhow verdwijnt?

Kennisbeheer: vergeet de Facebook-generatie niet!

Roland Duchateau, kennismanager van VDAB, gaat met pensioen. Hij is de architect van een breed kennismanagementsysteem, dat ook een succesvol platform voor het delen van ervaringskennis bevat. Het gloednieuwe kennisportaal, waarvoor hij mee de krijtlijnen uitzette, zal de jonge generaties zeker niet onverschillig laten.

De jonge generatie houvast bieden

Oudere werknemers kunnen, met hun ruime kennis en bagage, een verschil maken voor bedrijven. Vier inspirerende verhalen van 40-plussers die inspireren.

Opportuniteiten maximaal benutten

Voor veel scholieren en studenten is de stageperiode een van de hoogtepunten uit hun opleiding. Voor bedrijven kan het aanbieden van stageplaatsen dan weer een mooie kans bieden om speciale projecten aan te vatten, en om nieuwe, talentvolle medewerkers aan te trekken.