Kennismanagement als framework voor innovatie

Innovatie is uiteenlopende kennis uit verschillende domeinen combineren en zo tot nieuwe dingen komen. Dat vindt Hans Van Heghe, CEO van Knowliah, een erkend expert op het gebied van informatie- en kennismanagement.

"De kwaliteits- en productieprocessen zijn allemaal bronnen om dingen met mekaar te verbinden", legt Hans Van Heghe uit.

"Kwaliteitsmanagement maakt duidelijk wie welke rol heeft en hoe iedereen elkaar aanvult. Eens dat plaatje duidelijk is, krijg je kennis- en informatiestromen die dwars door de organisatie gaan en niet, zoals vandaag, parallel lopen met de ontwikkeling van een product of dienst. Informatie en kennis in een organisatie is dus geen serieel proces."

Wat bedoel je daarmee?
Hans Van Heghe: "Vergelijk het met de bouw van een woning. Je koopt eerst je lapje grond, daarna teken je plannen, giet je de fundering, begin je aan de ruwbouw, steek je ramen en deuren, leg je vloeren, enzovoort. Kortom: een heel serieel proces, waar de volgende stap voortbouwt op de vorige stap, en waarbij vaak onvolkomenheden moeten worden gecorrigeerd in een volgende stap."

"Daarom werkt de bouwsector al 20 jaar volgens het concept van integraal bouwen: de aannemer op het einde van de keten wordt van bij het begin betrokken bij de plannen. De aannemers voor hem ook. Daardoor is iedereen op de hoogte van waarmee ze rekening moeten houden voor de volgende stap in het proces. Op dezelfde manier zou je kwaliteitsmanagement moeten betrekken binnen het innovatieproces."

Zie je nu geen wisselwerking tussen kwaliteit en innovatie?
Hans Van Heghe: “Je kunt de vraag op meerdere manieren interpreteren: gaat het over kwaliteit van innovatie of over innovatie van kwaliteit? Gaat het over de kwaliteit van innovatie, dan is er volgens mij nood om kwaliteitsprocessen te introduceren binnen een innovatieve context. Innovatie heeft namelijk nood aan structuur.”

“Aan de andere kant loopt innovatie voor op de wereld, op de praktijk, op de regelgeving en op de processen. Ik vergelijk het graag met wetgeving, die vaak de feiten achterna loopt. Je hebt innovatie, de implementatie ervan en de kwaliteit vormt het sluitstuk. Hoe krijg je de kwaliteit mee in heel dat proces, zonder dat je moet inboeten aan flexibiliteit en zonder er rigide mee om te gaan? Kwaliteit en innovatie samengieten: dat vormt de grote uitdaging.”

Geen interactie

Het ene kan dus eigenlijk niet zonder het andere?
Hans Van Heghe: “Je maakt allemaal onderdeel uit van hetzelfde ecosysteem, namelijk het bedrijf. Maar kwaliteit en innovatie zijn vandaag amper met elkaar verbonden. Voor zover ik zie, staan ze volledig los van elkaar en is er geen enkele interactie. Dat komt omdat ze op een verschillend moment opduiken in de levenscyclus van een product of dienst. Daardoor krijg je een tijdsverschil tussen de innovatie zelf en de kwaliteit, waar veel andere diensten en processen zich tussen wringen.”

Welke rol spelen kwaliteitsmanagers binnen zo’n innovatie?
Hans Van Heghe: “De rol die ze nu ook spelen: ze moeten het gedachtegoed over kwaliteitsmatig denken in het innovatieproces verspreiden. Met de input die ze van het R&D-departement krijgen, zouden ze al kunnen voordenken over de impact op hun processen in de toekomst. En ze zouden samen met de innovatieafdeling de lessons learned onder de loep moeten nemen: wat hebben we nu geleerd uit het verleden?”

“Zowel productie, customer service als de kwaliteitsdienst zouden hun stem kunnen laten horen. Dat gebeurt wel al, maar vaak op individueel niveau, waardoor die kennis niet doorstroomt naar wie er baat bij heeft. Door een paar keer per jaar op een gestructureerde manier zo’n sessie te organiseren, krijg je input voor innovaties.”

Waste

Creëert innovatie waste?
Hans Van Heghe: “Ja en nee. Het hangt ervan af hoe je innoveert. Innovatie zelf is geen waste, maar je moet aanvaarden dat er waste in innovatie zit. Als wij met Knowliah samen basisonderzoek verrichten met een universiteit, blijft daar maar bijvoorbeeld de helft van over dat we in toegepast onderzoek gebruiken. Daarvan blijft opnieuw de helft over in het prototype. Daarvan blijft de helft over bij testklanten en nog eens de helft daarvan in het uiteindelijk product. Dat is dus vrij veel waste, zelfs als je “de helft” vervangt door 80% is het nog veel. “

“Doe je geen innovatie, dan sta je stil. En stilstand is achteruitgang. Al bevestigt de uitzondering de regel. Een productiebedrijf uit de Verenigde Staten dat hier een perfecte kloon van hun productie installeert, moet niet beginnen veranderen als er geen voorkennis is van wat er in de vestiging in de States gebeurt. Begin niet te innoveren als je niet het hele proces in de vingers hebt, want dan doe je waarschijnlijk meer kwaad dan goed.”

Welk doorbraakpotentieel heeft kwaliteit bij innovatie?
Hans Van Heghe: “De helft van de innovaties komt van innovatie zelf, de andere helft, of zelfs meer, krijg je terug uit feedback van klanten en van collega’s. Als kwaliteitsdiensten, die op een berg cijfers en informatie zitten, die feedback op een goede manier kan groeperen en communiceren, is die feedbackloop goed voor de helft van de innovaties en verbeteringen in diensten en producten.”

“Customer conversations zijn een hot issue in de marketing. Maar dat zou ook breder moeten leven in organisaties, ook bij de kwaliteitsdienst. Je ontdekt wat er leeft bij je klanten. Geef je dat niet door aan je innovatiemensen, dan kunnen zij er ook niets mee doen. Echt, de helft van productontwikkeling komt van je klanten.”

Dezelfde taal

Hoe kan je de kloof tussen kwaliteit en innovatie dichten?
Hans Van Heghe: “Zorg ervoor dat je dezelfde taal spreekt. Daar wringt vaak het schoentje: uitleggen wat je precies bedoelt. Het is mij voor alle duidelijkheid om de pure menselijke communicatie te doen, niet over wiki’s of databases. Ja, je moet dragers opzetten, maar je moet vooral valideren of iedereen hetzelfde bedoelt."

"Kwaliteit en innovatie zitten namelijk zover van elkaar in het productieproces, dat ze een andere taal spreken. Organisaties moeten dat integraal denken opzetten, met een gedeelde betekenis over concepten en technieken, wat meestal neerkomt op gezond boerenverstand.”

Knowliah

Tijdens het VCK congres op 29 november zal Hans Van Heghe uitleggen hoe het kwaliteitsdepartement innovatie kan  Benieuwd? Schrijf je in, deelname is gratis voor onze leden.

VCK congres 2018

Delen via

Verwante artikelen

De Rol van Kwaliteitsmanagement in een Duurzamere Wereld

Willy Vandenbrande van QS Consult legt in zijn artikel voor het ‘Journal for Quality and Participation’ haarfijn uit hoe duurzaamheid een startpunt kan zijn om kwaliteitsgerichte economische- en sociale systemen te ontwikkelen.
Joeri Staelens en Wim De Molder

VIDEO. Hoe CNH Industrial kwaliteit aanpakt

CNH Industrial maakt in de vestiging in Zedelgem gespecialiseerde landbouwmachines zoals maaidorsers, hakselaars en balenpersen. Wim De Molder en Joeri Staelens vertellen hoe ze aan kwaliteitsverbeteringen werken.
Joeri Staelens en Wim De Molder

Omgaan met menselijke fouten

Allemaal samenwerken aan kwaliteit en innovatieve procesinnovatie: dat zijn de twee pijlers waarop de kwaliteitsverbetering steunt bij CNH Industrial.