Kmo's investeren minder in gezondheid en veiligheid op het werk

Bescherming van het welzijn van werknemers (82%) en wet - en regelgeving (79%) zijn de belangrijkste drijvende krachten voor gezondheid en veiligheid op het werk, althans volgens 1.700 brancheprofessionals die door DNV GL zijn ondervraagd.

Ook intern beleid, bedrijfscontinuïteit en merkreputatie zijn belangrijke drijfveren, maar ze scoren beduidend lager.

De belangrijkste risico’s worden toegeschreven aan:

  • machines en apparatuur (66%) en
  • aan de werkomgeving (62%).

Vergeleken met een enquête over hetzelfde onderwerp uit 2014 zijn de risico’s van machines en apparatuur toegenomen met 29 procent en de risico’s van de werkomgeving met 32 procent. Dit kan het gevolg zijn van specifiekere wetgeving met betrekking tot machines en werkomgevingen in de voorbije jaren.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van de geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen zijn natuurlijk dat bedrijven beter kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving en dat het aantal letselongevallen daalt:

  • 55% van de bedrijven geeft aan dat de baten van het implementeren van risicobeperkende maatregelen groter zijn dan de kosten.
  • Bij bedrijven met een gecertificeerd managementsysteem voor gezond en veilig werken (OHSAS 18001/ ISO 45001) is dit 65% en
  • bij bedrijven die zijn aangemerkt als leiders* zelfs 75%.

Als we kijken naar hoe bedrijven dit vanuit een strategisch perspectief benaderen, zegt 50% van de respondenten dat gezondheid en veiligheid op het werk van groot belang is voor hun algemene bedrijfsstrategie. Voor grote bedrijven is dit 62% en voor gecertificeerde bedrijven 63%.

Kleine ondernemingen

Bij kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers) zien we een ander beeld. 41% geeft aan dat de baten de kosten overtreffen en 43% geeft aan dat gezondheid en veiligheid op het werk van groot belang is voor de bedrijfsstrategie. En terwijl 52% van de grote bedrijven in de komende jaren meer wil investeren, is slechts 33% van de kleine bedrijven dat ook van plan.

Dit wijst er in het algemeen op dat kleine ondernemingen wellicht onvoldoende aandacht besteden aan gezondheid en veiligheid op het werk. Dit zou een risico kunnen vormen, aangezien België 1,1 miljoen kmo's telt. In de OESO-landen zijn ongeveer 99% van alle bedrijven kmo's en zijn ze goed voor 70% van alle banen.

Gedragsverbetering

"Uit verhalen van onze klanten kunnen we opmaken dat kleine en middelgrote bedrijven vooral opzien tegen de benodigde investeringen om de faciliteiten en machines te vernieuwen", zegt Luca Crisciotti, CEO van DNV GL – Business Assurance.

"Toch zijn er vaak aanzienlijke verbeteringen mogelijk door betere processen en een sterkere focus op veiligheid door gedragsverbetering. Het doorlopen van een certificeringsproces is voor kmo's vaak de gemakkelijkste manier om de veiligheid op de werkplek zonder buitensporige kosten te verbeteren."

Meer weten?

Raadpleeg het volledig rapport. Contacteer Günther Willems, Operations Manager Belgium bij DNV GL - Business Assurance, met je vragen via Antwerp [dot] OperationsMSC [at] dnvgl [dot] com of op +32 3 206 65 30.

Over DNV GL

DNV GL is een internationale dienstverlener op het gebied van kwaliteitsborging en risicomanagement. DNV GL wordt gedreven door de doelstelling leven, eigendommen en het milieu te beschermen. Vanuit deze doelstelling helpen wij organisaties om de veiligheid en duurzaamheid van hun bedrijfsvoering te verbeteren.

We leveren diensten op het gebied van classificatie, technische inspectie en software en onafhankelijk, deskundig advies aan de sectoren scheepvaart, olie & gas en energie. Daarnaast leveren we aan klanten in uiteenlopende sectoren diensten op het gebied van certificatie, supplychainmanagement en gegevensbeheer.

Sinds onze oprichting in 1864 hebben we ons ontwikkeld tot een bedrijf van wereldformaat. In meer dan 100 landen helpen onze toegewijde medewerkers klanten bij het verwezenlijken van een wereld die veiliger, slimmer en duurzamer is.

DNV GL is een van de grootste certificatie - instellingen ter wereld en helpt be drijven de prestaties van hun organisatie, producten, medewerkers, faciliteiten en toeleveringsketens te optimaliseren door middel van certificering, verificatie, assessments en trainingen. Samen met onze klanten werken we aan duurzame bedrijfsprestaties e n het opbouwen van vertrouwen bij stakeholders in alle bestaande sectoren.

Foto beschikbaar via Creative Commons 2.0 by Western Area Power

Delen via

Verwante artikelen

Veiligheidscultuur op het werk: 4 inzichten

Ontdek de 4 belangrijke inzichten waarmee je als preventieadviseur van een bedrijf best rekening mee houdt.

Opnieuw dodelijk slachtoffer door Takata-airbag

Een 17-jarig meisje is in Texas om het leven gekomen toen een slecht werkende airbag van Takata ontplofte. Ze is daarmee het 10de Amerikaanse slachtoffer van de defecte Takata-airbags, die al tot de grootste terugroepacties ooit leidden.

DIS-versie ISO 45001 beschikbaar

De DIS-versie (Draft International Standard) van de ISO 45001, die de OHSAS 18001 rond veiligheid en welzijn op het werk vervangt, is sinds vrijdag 12 februari beschikbaar. Dat meldt de International Organization for Standardization.