Kunnen we nog wel doen wat we willen?

In sommige gevallen en in sommige contexten/culturen zou de PDCA-cyclus wel eens minder toepasbaar kunnen zijn dan we denken. In mijn vorige blog stelde ik me de vraag of in deze turbulente tijden stap 1 van de verbetercirkel ("Plan", plannen maken) nog wel zin heeft.

Mintzberg stelde twintig jaar geleden al in zijn artikel Fall and Rise of Strategic Planning, dat “the most successful strategies are visions, not plans”. Hoezo SMART?

Iets soortgelijks geldt voor de tweede stap in de cyclus: doen. In deze fase van de PDCA-cyclus denken we aan procesbeschrijvingen, flowcharts, procedures en protocollen, die ons helpen te weten hoe we onze plannen moeten uitvoeren, hoe we de dingen moeten doen. Maar Frank Zappa zei het al: “Progress is not possible without deviation from the norm”.

Vervaldatum

Cyriel Kortleven (2013) pleit in zijn interessante publicatie “Less is beautiful” voor een “expiration date for rules”. We zouden onze regels, (ik voeg toe: gewoonten, procedures, procesbeschrijvingen, protocollen) regelmatig moeten evalueren. Tijd nemen voor reflectie om zeker te weten of we die procesbeschrijving nog wel (of nog wel zo uitgebreid) nodig hebben.

Scrum

Voor productontwikkeling in de ICT is al veel eerder geconstateerd dat het sneller en flexibeler moet dan de oude sequentiële manier van werken. Takeuchi en Nonaka introduceerden in 1986 de rugby approach, ook wel “scrum” genaamd.  

Productontwikkeling gaat dan niet meer in opeenvolgende, zwaar vóór-gestructureerde fasen, maar iteratief. Een ontwikkelteam kan wel eens gedwongen worden een beslissing te herzien op basis van latere informatie en ergens uitkomen dat afwijkt van het oorspronkelijke plan.

RA, RA, RA

Opnieuw gaat het dan dus om reflectie, om wat Schön (1983) noemt Reflection-in-Action (RA). Ofwel eerder om RA,RA,RA,RA dan om PDCA……

Foto Frank Zappa beschikbaar via Creative Commons-licentie op Wikipedia

Delen via

Verwante artikelen

De hartslag is de moeder van de PDSA-cirkel

Een managementsysteem dat door de hele organisatie wordt gedragen en gebruikt? Dat bereik je door het creëren en onderhouden van een organisatie-hartslag. Aan de hand van periodiek ingerichte managementcycli worden strategische doelstellingen en operationele prestaties met elkaar in lijn gebracht en gehouden.

Het ABC van kwaliteit in 26 delen: de letter D

In mijn Six Sigma Black Belt cursus staat een lijstje met een zevental zogenaamd wereldberoemde kwaliteitsgoeroes. Maar als ik mijn cursisten vraag welke namen een belletje doen rinkelen dan valt het al heel erg mee als ze er twee of drie van kennen. Ook in de kwaliteit is men vooral in de eigen kleine wereld wereldberoemd.

Geen PDCA, maar wat dan?

In een aantal eerdere blogs heb ik aangegeven wat de problemen kunnen zijn met de PDCA-cyclus in snel veranderende omgevingen. Plannen pinnen ons te veel vast, de cyclus is te traag, de waarde van meten wordt overschat en de personele factor (hoe krijgen we medewerkers in beweging voor verbetering?) wordt onderschat. Mooi, maar wat dan wel?