Kwaliteit is in de praktijk weerbarstig

Na de introductie bleek implementatie van kwaliteit in de praktijk vaak een weerbarstige materie. Veel verbeterprojecten konden hun belofte niet waarmaken en verwachte doorbraken bleven uit.

Medewerkers ervaren kwaliteitsmanagement wel als nuttig en noodzakelijk, maar weinigen lopen echt warm voor de grote inspanning om de organisatie effectiever, efficiënter, flexibeler of zelfs leuker te maken.

Daardoor wordt kwaliteitsmanagement 1.0  vaak als weinig toegevoegde waarde en als belastend ervaren. Het imago bij management en medewerkers is binnen de meeste organisaties dan ook niet hoog.

In dit speelveld moet de kwaliteitskundige opereren. Zijn legitimiteit als professional stoelt op specifieke kwaliteitskundige bekwaamheid, kennis en ervaring. Hij is een vertegenwoordiger van het alom heersende beheersings- en efficiëntieparadigma, dat  een centrale plaats in kwaliteitsmanagement inneemt. Voor de  kwaliteitsverbetering en kostenreductie is er een sterke gerichtheid op verkleining van variatie en standaardisatie.

Verbeteren, beheersen en beheren

De kwaliteitskundige wordt ingezet op het verbeteren, beheersen en beheren van de organisatie. Zijn geloof in de maakbaarheid van een organisatie is groot. Evenals zijn vertrouwen in eigen methodologie, protocollen en veranderaanpak. Hij redeneert daarbij als een bedrijfskundig ingenieur: organisatiestructuren, veranderprocessen en mensen worden geobjectiveerd.

Meer subjectieve aspecten zoals menselijke drijfveren en gedrag, emoties en weerstand tegen verandering, passen minder in dit instrumenteel-mechanisch mensbeeld. Primair wordt kwaliteit ingestoken als een organisatie-inrichtingsvraagstuk, waarbij het institutionaliseren van het gewenste gedrag (niet voor niets heel technisch ‘borging’ genoemd) kan worden afgedwongen door middel via kwaliteitskundige concepten en instrumenten.

Lees verder op Perspectieven op Kwaliteit

Drs. Paul Hilhorst  werkt als zelfstandig consultant, trainer en coach met organisaties die willen excelleren op het gebied van organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement.

Delen via

Verwante artikelen

Is ‘uitmuntendheid’ uitgeteld?

Elk jaar reikt het VCK een Business ‘Excellence’ Award uit. Maar welke waarde draagt het woord ‘excellence’ nog met zich mee? 

De Rol van Kwaliteitsmanagement in een Duurzamere Wereld

Willy Vandenbrande van QS Consult legt in zijn artikel voor het ‘Journal for Quality and Participation’ haarfijn uit hoe duurzaamheid een startpunt kan zijn om kwaliteitsgerichte economische- en sociale systemen te ontwikkelen.

"Goed en slecht nieuws voor kwaliteitsmanagers"

"Ik denk dat er goed nieuws en slecht nieuws is voor de kwaliteitsmanagers", zegt Professor dr. Marc Buelens van de Vlerick Business School, terugblikkend op het congres over de toekomst van kwaliteit.