Kwaliteitsmanagement reageert te traag

Cecilia Kimberlin, de huidige voorzitter van het Amerikaanse ASQ, sluit de Future of Quality Study af met een concluderend artikel "Quality for the Future".

Foto beschikbaar via Creative Commons by NASA/VAFBDe auteur stelt dat kwaliteit nog belangrijker zal worden en nog meer invloed zal hebben op de economisch en sociale omgevingen in de wereld.

Kwaliteit moet een "organizational mindset" zijn, niet een reeks procedures, regels en instrumenten die door de kwaliteitsverantwoordelijken worden gebruikt.

Veranderen moet

De wereld verandert continu, stelt ze,  en vraagt om leiders die kwaliteit omarmen. Om ons voor te bereiden op deze toekomst moet de ontwikkeling van kwaliteitsprofessionals veranderen.

Ook professionele organisaties als de ASQ moeten veranderen. Er zijn nieuwe partnerships nodig met bedrijven, business schools, academia, andere professionele groepen en overheidsinstellingen. Er moeten nieuwe kennisnetwerken komen.

"Innovatie en kwaliteit moeten worden geïntegreerd om innovaties sneller operationeel te maken."

Innovatie en kwaliteit moeten worden geïntegreerd om innovaties sneller operationeel te maken. Kwaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten worden geïntegreerd “to foster a more holistic approach to quality outcomes”.

Wishful thinking?

Ik heb het hele rapport The Future of Quality Study gelezen en zou aan deze tekst niet direct willen verbinden dat hier de conclusie uit het voorafgaande wordt getrokken.

Kimberlin stelt te gemakkelijk dat het goed gaat met "quality" als professie. Dat kwaliteit nog belangrijker zal worden. Is dat niet eerder wishful thinking? Als voorzitter van de ASQ, zou je kunnen zeggen, moet je die boodschap wel uitstralen.

Misschien, maar ik heb liever een wat realistischer beeld met mogelijkheden om de sterkten nog verder te versterken en de zwakten op te lossen. Een dergelijke sterkte/zwakte analyse levert Kimberlin helaas niet.

Kwaliteitskunde reageert te traag

Zo vind ik, dat de kwaliteitskunde te traag reageert op wat er in het veld nodig is. Kimberlin zegt, dat professionele organisaties zoals ASQ moeten veranderen. In Vlaanderen gaat het dan om de VCK, in Nederland gaat het dan om het NNK.

"Mijns inziens moeten onze beroepsverenigingen beter en sneller inspringen op de veranderingen in de omgeving."

Ze moeten meer en beter netwerken. Mijns inziens moeten onze beroepsverenigingen beter en sneller inspringen op de veranderingen in de omgeving.

Het zou goed zijn om een goede analyse van die toekomstige behoeften van organisaties en bedrijven te maken en vervolgens aan te geven hoe we daar vanuit onze professie en beroepsorganisaties op kunnen aansluiten, een bijdrage kunnen leveren. Was daar een dergelijk rapport als de Future of Quality Study niet juist voor bedoeld?

Ook een bijdrage uit de Future of Quality Study van ASQ lezen en bespreken in aanloop van het VCK congres over the Future of Quality op 29 oktober? Stel je kandidaat.

Delen via

Verwante artikelen

Is ‘uitmuntendheid’ uitgeteld?

Elk jaar reikt het VCK een Business ‘Excellence’ Award uit. Maar welke waarde draagt het woord ‘excellence’ nog met zich mee? 

De Rol van Kwaliteitsmanagement in een Duurzamere Wereld

Willy Vandenbrande van QS Consult legt in zijn artikel voor het ‘Journal for Quality and Participation’ haarfijn uit hoe duurzaamheid een startpunt kan zijn om kwaliteitsgerichte economische- en sociale systemen te ontwikkelen.

"Goed en slecht nieuws voor kwaliteitsmanagers"

"Ik denk dat er goed nieuws en slecht nieuws is voor de kwaliteitsmanagers", zegt Professor dr. Marc Buelens van de Vlerick Business School, terugblikkend op het congres over de toekomst van kwaliteit.