Lean

Duurzaam processen verbeteren lukt alleen als mensen groeien

Bij veranderprocessen is de kern voor de organisatie dat het probleemoplossend vermogend toeneemt, voor de persoon is dat hij of zij als mens groeit. Het is een langzame benadering, maar een die in mijn ervaring duurzamer is en bovendien veel meer voldoening geeft voor alle betrokkenen.

Over hoe Lean zou willen zijn

Op allerlei LinkedIn-groepen zie je vaak discussies over wat Lean al dan niet is. Lean is géén set van tools. Is Lean VSM (Value stream mapping) + 5S? De tijd dat Lean alléén uit verliezen elimineren bestond, is lang vervlogen.

Lean implementatie is helaas geen "one size fits all"

In het boek “Zet je Lean-bril op” overloopt auteur Brian Legein door middel van bulletlijsten en checklists, de verschillende stappen en voorwaarden om een Leantraject te doorlopen.

Lean manufacturing in de praktijk

Lean manufacturing in de praktijk bij vliegtuigbouwer Boeing.

Zorgsector kan nog veel leren van Lean

Marc Rouppe van der Voort heeft met zijn proefschrift "Optimising delays in access to specialist outpatient clinics" een van de 2 Nederlandse Onderzoeksprijzen Kwaliteitsmanagement 2014 gewonnen. Rouppe Van der Voort onderzocht de optimalisatie van toegangstijden tot poliklinieken door Lean- en pull-methoden in te zetten.

Voorraad is resultaat van (mis)lukken van processen

Voorraad is het resultaat van het lukken of mislukken van processen in het bedrijf. Al wat niet goed onder controle is in het bedrijf komt in de voorraad terecht. En voorraad, dat is kapitaal...

Neveneffecten van besparingen

Sinds begin dit jaar staat de teller voor het aantal collectieve ontslagen al op 3.000. Radiatorenfabrikant Henrad die de productie stopzet, de sluiting van ketchupfabrikant Heinz en de ontslagenrondes bij banken, waaronder Axa, zijn maar een greep uit de recentste besparingsrondes.

Kloof tussen publieke en privésector verkleint

"Over drie jaar staan de meeste overheidsorganisaties qua performantie op hetzelfde niveau als de privésector". Dat zegt staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert in De Tijd naar aanleiding van de uitreiking van de overheidsorganisaties van het jaar.

Tips om continu te blijven verbeteren

Voortdurend verbetering realiseren. Dat is de bedoeling van het Kanban Kaizen verbeterbord, waarvan professor Luc Chalmet tijdens de recentste VCK-Kwinta-sessie uit de doeken deed hoe je er best mee aan de slag gaat.

Hoe pas je Lean toe in de publieke sector?

Lean komt uit de industrie en werd al meermaals succesvol toegepast. Maar kan je Lean ook zomaar toepassen in de publieke sector?  Om op deze vraag te antwoorden nemen we de belangrijkste verschillen en gelijkenissen  tussen de publieke en de private sector onder de loep.