LMS International bekroond met Business Excellence Award 2013

Het kwaliteitsgeheugen van de organisatie

Hans Punter, directeur Kwaliteit bij het technologiebedrijf LMS International, wint de Business Excellence Award 2013 in de categorie bedrijfssector. Punter vervult een pioniersfunctie op vlak van kwaliteit en excellentie bij de ontwikkeling van software.

Punter wist zowel de top als de medewerkers met passie te overtuigen van de meerwaarde van het kwaliteitssysteem dat LMS International gebruikt en dat werpt ook financiële vruchten af.

Het kwaliteitsgeheugen van de organisatie

Hans Punter en LMS: ze lijken het uitstekend met elkaar te kunnen vinden, al 23 jaar lang. In het hoogtechnologisch bedrijf, in 1980 opgericht als spin-off van de Leuvense universiteit, startte ingenieur Hans Punter zijn carrière als tester van engineering software. Momenteel is hij Director Quality voor de LMS-groep. In die rol helpt hij om de integratie met overnemer Siemens PLM USA in goede banen te leiden.   

Hans Punter is Nederlander en woont sinds zijn derde in België. “Ik ben het gewoon om me aan te passen aan de gewoonten en cultuur van het land waar ik te gast ben”, zegt hij. Dat is wellicht de reden waarom hij als kwaliteitsmanager bij LMS snel het vertrouwen won en met veel inzicht in de lokale culturen een overkoepelend kwaliteitssysteem opzette. “Dat was altijd mijn grote ambitie.”

LMS heeft vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Amerika, Roemenië en India en daarnaast eigen verkoops- en supportorganisaties in Korea, China, Japan, Italie, Rusland, Australie en Brazilie. Met simulatiesoftware, testsystemen en engineering services is het bedrijf vooral in de automobiel-, luchtvaart- en productiesector actief. “Vanuit de servicegedachte kiezen we ervoor dicht bij de klanten te opereren.”

Persoonlijke groei

Hans Punter verklaarde ooit in een interview dat repetitiviteit in een job voor hem dodelijk is. Dankzij de acquisities en de gestage groei van LMS – van 120 medewerkers in Leuven in 1990 tot momenteel 1.800 wereldwijd – vond hij altijd de nodige stimulansen om het kwaliteitssysteem en de verbeterwerking op een steeds hoger niveau te tillen.

Repetitiviteit in een job is dodelijk voor mij.Zijn persoonlijke groei ondersteunt dat proces. In 1996 haalde de ingenieur een postgraduaat ‘master TQM’. Bij IRCA (International Register of Certificated Auditors) verwierf hij een registratie als ISO 9001-auditor. Verder bleef hij zich verdiepen in diverse kwaliteitsmodellen en -systemen en recent – onder meer via het Derde Oog – in transformatie.

Hans Punter wordt in zijn werking als Quality Director ondersteund door een internationaal kwaliteitsteam van vier medewerkers, aangevuld met een netwerk van veertien lokale kwaliteitsmanagers en evenveel interne auditors.

Stap voor stap

Stap voor stap voerde de kwaliteitsmanager het kwaliteitssysteem in. Eerst kwam ISO 9001, aanvankelijk voor het ontwikkelen van software en hardware, vervolgens voor de wereldwijde verkoop en service. Daarna volgden marketing en de onderzoeks- en engineeringdiensten. Tot slot werd het uitgebreid naar de acquisities. In 2012 haalde LMS een ISO 17025-accreditatie voor het kalibratielabo hardware.  

Het kwaliteitshandboek – bij LMS corporate blueprint genoemd – was steeds het uitgangspunt voor het toetsen van de procesintegratie. “We zorgden telkens voor een benchmark tussen de processen en tools van de te integreren organisatie en die van LMS zelf, wat bijzonder verrijkend is.”

Zoeken naar toegevoegde waarde

Hans Punter is een doorzetter die blijft zoeken naar toegevoegde waarde. Zo schakelde hij in 2010 over op een nieuwe certificatie-instelling. “Gezien de maturiteit van ons kwaliteitssysteem voor softwareontwikkeling, werd de meerwaarde van de kwaliteitsaudits op den duur marginaal.”

Bij Lloyd’s vond de kwaliteitsmanager een auditor met veel ervaring in software-auditing en kennis van specifieke kwaliteitsmodellen voor software-ontwikkeling, zoals Tick-IT en CMMI. “De nieuwe Business Assurance-aanpak leverde tal van verbeteropportuniteiten op”.

Niet alleen de externe, maar ook de interne auditwerking verbonden aan ISO 9001 is een belangrijke verbetermotor. “Interne auditors verwerven een grondig inzicht in de bedrijfsprocessen en onderzoeken afwijkingen op hun toegevoegde waarde. Op die manier hebben de interne auditors een belangrijke inbreng inzake procesverbetering. Tevens sturen we hen naar sites in andere landen, wat de interne benchmarking en cohesie versterkt.”  

LMS integreert in zijn interne ISO 9001-audits elementen uit verschillende systemen, normen en checklists, zoals ISO 14000 voor milieubeheer, OHSAS voor veiligheid, ISO 10002 voor klachtenbehandeling, ISO 27000 voor gegevensbeveiliging, ISO 31010 voor risicobeheer en NQA-1 voor nucleaire kwaliteitsborging.

Integratie kwaliteit met Siemens

De goed geoliede processen, een stabiel leiderschap, sterke kwaliteitsprestaties – zoals een algemeen klantentevredenheidscijfer van 97 procent in 2012 – en de forse omzet- en winstgroei sinds 2010: ze maakten van LMS een aantrekkelijke partij voor Siemens PLM USA. De fusie dateert van begin dit jaar.   

Het integratieproject met het Siemens-kwaliteitssysteem loopt. Hans Punter, ‘levend kwaliteitsgeheugen van LMS’, speelt er een centrale rol in. Het Siemens-systeem is gebaseerd op vier pijlers:

  1. excellente processen,
  2. kwaliteitscontrole,
  3. kwaliteitsmentaliteit en
  4. leiderschap.

De hercertificatie van het LMS-ISO 9001-systeem, onder de scope van Siemens PLM, is gepland voor juli 2015.

Bij de integratie zijn de kwaliteits- en verbeterprojecten die bij LMS liepen en lopen, niet verloren, integendeel. Het gaat om het op punt zetten van een documentmanagementsysteem, het invoeren van nieuwe tools voor business intelligence (BI) en customer relationship management (CRM), een programma voor business continuity en disaster recovery en het vervangen van het nieuw geïntroduceerde SAP-systeem door het SAP-systeem van Siemens PLM.

“Alle acties, documenten en leereffecten vormen bruikbare input en stof voor verdere uitwisseling”, besluit Hans Punter.

Delen via

Verwante artikelen

De Rol van Kwaliteitsmanagement in een Duurzamere Wereld

Willy Vandenbrande van QS Consult legt in zijn artikel voor het ‘Journal for Quality and Participation’ haarfijn uit hoe duurzaamheid een startpunt kan zijn om kwaliteitsgerichte economische- en sociale systemen te ontwikkelen.

Waarom je kwaliteit niet meer kunt managen in een simpele spreadsheet

Regelgeving, standaarden, interne processen,... de omgeving van een organisatie verandert constant. Aan jou de continue uitdaging om te borgen dat je dienstverlening blijft voldoen aan verwachtingen en kwaliteitseisen. Een hele klus. Hoe ga jij daarmee om?

"Gevoeligheid voor taal en cultuur heel belangrijk"

In de Kwinta sessie van juni deelde Hans Punter, Director Quality bij Siemens Industry Software, zijn internationale ervaringen met het managen van kwaliteit. Rekening houden met culturele verschillen is een must.