Maatschappij

Terug naar school met de ISO 21001

Zet jij jouw kinderen binnenkort af aan de poorten van een school die de ISO 21001 gebruikt? Wel als het van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie  (ISO) afhangt, die aan een managementnorm voor het onderwijs sleutelt.

Voorkomen is beter dan genezen

De Nederlandse student Boyan Slat heeft met zijn Ocean Clean-Up project zijn eigen stoutmoedigste dromen al lang overtroffen: hij oogstte wereldwijde media-aandacht en verzamelde in vier jaar al een slordige 35 miljoen euro aan sponsorgeld.

Nieuw dossier focust op Chinese kwaliteitsrevolutie

China rijdt stilaan de achterstand met het westen dicht op vlak van kwaliteit. Dat betekent onvermijdelijk meer, nieuwe en betere concurrentie uit China.

Over de overdaad aan overdaad

"Overdaad schaadt" is een uitdrukking die in het calvinistische Holland moet zijn ontstaan, zeker als je weet dat die overdaad sloeg op spijs en drank. In de Dutch Bible Belt zal dat tot op de dag van vandaag doodzonde zijn. Merk op dat ik het woord Holland en niet Nederland gebruik want daar zit een groot verschil tussen.

Hoe je het succes van een land kunt meten

Meten is weten als je weet wat je meet, maar hoe meet je het succes van een land? Door de productiviteit ervan in kaart te brengen, zoals nu geval is, of door het geluk of welzijn van de inwoners te meten?

"Veel Chinese bedrijven kunnen perfect de vergelijking met Europese bedrijven doorstaan"

Het kwaliteitsdenken in China maakt een gigantische vooruitgang, waardoor China in een aantal sectoren de achterstand met het Westen heeft dichtgereden. Koen Sonck, Hans Deprettere en Paul Coppens schetsen aan de hand van een case hoe zij in China te werk gaan.

"Meer, nieuwe en betere concurrentie uit China"

China stelt alsmaar hogere eisen aan kwaliteit. "Dat betekent onvermijdelijk dat in veel sectoren er meer, nieuwe en betere concurrentie uit China zal komen", zegt China-expert Dirk Laeremans.

Speelgoed made in China voortaan traceerbaar

China, de grootste producent en uitvoerder van speelgoed, bouwt een traceerbaarheidssysteem uit waarmee het de veiligheid en kwaliteit ervan wil verifiëren.

Het ABC van kwaliteit in 26 delen: de letter I

Wie een relatie zoekt tussen de letter I en kwaliteit, kan moeilijk om ISO 9001 heen. Al helemaal niet nu de nieuwe norm haar eerste verjaardagkaarsje heeft uitgeblazen. Aan de andere kant: er wordt al zoveel aandacht aan besteed. Heeft het dan wel zin dat ik daar nog een column aan toevoeg, die dan ook nog eens grappig, gevat en een beetje leesbaar moet zijn?

"Standaarden gemeenschappelijke wereldtaal"

Te midden van de steeds dieper gaande globalisering, is standaardisatie een steeds belangrijker rol gaan spelen om handel, industrialisatie, technologische innovatie en een verbeterd sociaal beleid te stimuleren. Dat zegt de Chinese president Xi Jinping.